Plasty

08. září 2015 00:04

Hledáme nejefektivnější technologie a cesty, ruku v ruce se zákazníkem

Plastikářskému světu společnost ENGEL netřeba představovat. Ve svém nabitém programu si pro náš další rozhovor našel čas Ing. Petr Stibor, MBA, jednatel české pobočky ENGEL. S Ing. Stiborem jsem si povídala nejen o začátcích, zákaznících, výrobním závodu v Kaplici, ale také třeba o ENGEL Sympoziu.

Pane Stibore, ENGEL CZ, s. r. o., je na českém trhu od r. 1992 a Vy jste stál u zrodu této pobočky. Přiblížíte samý počátek společnosti ENGEL CZ, s. r. o. i její současnost?

Firma ENGEL exportovala do ČR svůj první stroj v roce 1962. A nebudete věřit, stále je občas ve výrobě. Od r. 1965 pro firmu ENGEL v různých firmách zahraničního obchodu pracoval pan Karel Šorejs, který se v r. 1989, ještě před sametovou revolucí, postupně připravoval na odchod do důchodu a hledal nástupce. Celkem náhodně jsem jej potkal a on se zeptal, zda nechci pro firmu ENGEL pracovat. Po určité době jsem mu začal ve zcela nových podmínkách od srpna 1990 dělat asistenta. V dubnu 1992 vznikla dceřiná společnost firmy ENGEL v tehdejší Československé republice a od té doby jsem jejím jednatelem a ředitelem. To byla opravdu jiná doba, tehdy dodat náhradní díl do tří týdnů byl vrcholný úspěch. Dnes klient očekává zahájení opravy okamžitě a dodávku náhradního dílu do druhého pracovního dne. Samozřejmě ne vždy je to možné, ale za celou dobu mého působení se vždy podařilo opravit stroj bez ohrožení dodávek koncovému spotřebiteli.

V roce 1992 jsme začínali v pronajaté kanceláři s jedním technikem pro Moravu a jedním pro Čechy. Dnes je nás 50 zaměstnanců ve firmě ENGEL CZ, s. r. o., která je zodpovědná za poradenství, prodej strojů, robotů a dalšího příslušenství. Současně máme výrobní podnik Engel strojírenská, spol. s r. o., v Kaplici s 650 zaměstnanci, kde vyrábíme ‚just in time‘ komponenty pro naši mateřskou firmu v Rakousku a také dopravníkové pásy a jiné specializované příslušenství k našim strojům.

Předpokládám, že zaměření české pobočky ENGEL CZ, s. r. o., se neliší od globálního působení ENGEL. Představíte tedy ENGEL celosvětově?

Neliší, naším úkolem je dodávání strojů a robotů zákazníkům v ČR, náhradních dílů a poskytování záručního a pozáručního servisu, školení a poradenství. Nejraději však ruku v ruce se zákazníkem hledáme nejefektivnější technologie a cesty k jejich kvalitní a automatizované efektivní výrobě. Hovořit o naší firmě se 70letou tradicí by vydalo na knihu, pro zájemce můžeme odkázat na naše webové stránky: www.engelglobal.com.

Významným milníkem pro společnost ENGEL v rámci ČR je r. 2009, kdy došlo k otevření výrobního závodu v Kaplici, jednoho z celkem devíti výrobních závodů celosvětově. Co bylo tím hlavním kritériem pro výběr lokality a co všechno se zde vyrábí? Změnilo se otevřením výrobního závodu v Kaplici něco pro českého zákazníka?

Jsme rodinný podnik, kde se opravdu myslí na budoucnost. Nejen podnikání, ale i zaměstnanců. Ihned po založení prodejní pobočky v Československu firma ENGEL Austria, tehdy vedená v druhé generaci Irenou a Georgem Schwarz, hledala a zvažovala možnost výroby v České republice. Byl jsem jednatelem Engel strojírenská, s. r. o., již od roku 1994 do r. 2006, zažil jsem opravdu všechny začátky, z nuly na 260 zaměstnanců. Výrobu jsme zahájili v r. 2000 v různých provozovnách, novou továrnu s cca 17.000 m2 výrobní plochy jsme dali do provozu v r. 2009. Dnes zde pracuje přes 650 zaměstnanců. Kovovýroba, tj. výroba plechů, jejich tvarování, sváření, lakování. Plechy pro bezpečnostní zábrany strojů, pro rozvaděče. Vše se dodává just in time pro mateřský závod, divize „Rozvaděče“. Další významná část je výroba dopravníkových pásů a různých periferií. Máme zde i významnou skupinu konstruktérů.

Lokalita v dostupnosti cca 1 hodiny jízdy od mateřského závodu, šikovná a motivovaná pracovní síla. Náš zákazník si kupuje stroj z jedné třetiny made in Czech Republic, mnoho klientů to ocení.

Pojďme se blíže zaměřit na Vaše zákazníky. Z jakých průmyslových odvětví přicházejí a kdo je Vaším typickým zákazníkem?

Dodáváme stroje do firem, které tváří plasty metodou vstřikování do tvářecích forem. Stroje na zpracování termoplastů, termosetů a elastomerů, k tomu roboty lineární i šestiosé, dopravníky a nejrůznější podpůrnou automatizaci.

Skladba tohoto průmyslu je dána, téměř 80 % je automobilový průmysl sestávající z dodavatelů dílů jak pro výrobce aut v České republice, tak dodávek do výrobních továren aut v blízkém, ale i vzdáleném zahraničí. Zbytek je rozdělen do oblastí technického, elektronického, obalového a medicínského použití. Našimi zákazníky jsou malé rodinné firmy, jakož i nadnárodní koncerny.

Co všechno je společnost ENGEL schopna svým zákazníkům nabídnout?

Vše související s naším předmětem podnikání, tj. stroje od 30 t do 5500 t uzavírací síly pro vstřikování plastů, termosetů, elastomerů, nově i metalurgických slitin či keramických prášků, v provedení horizontálním, vertikálním, vícekomponentním. K tomu odpovídající lineární i šestiosé roboty s nosností od 2 kg do 120 kg, jakož i další automatizaci, formy, případně i periferní zařízení.

Vše na klíč od jednoho renomovaného dodavatele se 70letou tradicí, nebo jednotlivé stroje. Platí heslo: náš zákazník, náš pán.

Jaké trendy sledujete, ať už je to v oblasti vstřikovacích strojů či automatizace? A jak se jim ENGEL přizpůsobuje?

Trendy spíše pružně následujeme. Víte, mnoho firem se domnívá, že jako největší výrobce vstřikovacích strojů, měřeno velikostí ročního obratu, víme vše. Opak je pravdou. Naše síla je založena na umění a flexibilitě umět splnit požadavky našich klientů. Tak vznikly stroje bez vodících sloupů, jakož i řada vertikálních strojů do 3600 t uzavírací síly, roboty i nejrůznější periferie pro paletizaci, technologie a jejich kombinace.

Co platí všeobecně a pro všechny? Úkolem je zařadit co nejvíce operací jako například odstřihnutí vtoku, popis laserem, polepení či potisknutí kódem, online kontrolu váhově či opticky, montáž, balení do výrobního cyklu.

Dalším velikým trendem je globalizace, vertikální integrace výrobního procesu. Velcí výrobci si chtějí vyrábět sami.

Malé firmy přesto chtějí přežít. Musí se více specializovat, šetřit náklady, robotizovat pracoviště.

Na vašich webových stránkách je uvedeno, že ENGEL klade velký důraz na flexibilitu, inovace a vlastní odpovědnost. Můžete více přiblížit tato slova?

Dnes žijeme ve světě, kde se mnoho mluví, prezentuje, argumentuje, spekuluje, nechci říci lidově „mele prázdná sláma“, možná i podvádí. Velmi často chybí zodpovědnost za pronesená slova, za chybná rozhodnutí. Naším úkolem je vyrobit a dodat zařízení, které má životnost, zaplatí se a navíc zrealizuje zisk svým majitelům. Zpětná vazba je rychlá. Buď vykrvácíme v době garance, nebo nedostaneme další objednávku v budoucnu. Uspokojit požadavky zákazníků lze jen a pouze dosáhnutím zajištění kvality v čase, flexibilním splněním požadavků zákazníků, silou inovovat. Umět se poučit z chyb, současně umění vyrábět s minimálními náklady a kvalitně, umění uspokojit požadavky zákazníků, to jediné vede k úspěchu. A o to se opravdu kontinuálně u firmy ENGEL snažíme.

Ing. Petr Stibor, MBA
54 let
jednatel ENGEL CZ s. r. o.


„Naše síla je
založena na
umění a flexibilitě
umět splnit
požadavky
našich klientů.“


 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, jednatelem společnosti ENGEL CZ, s. r. o., jste od jejího začátku. Co Vám vyvstane v paměti, podíváte-li se na těchto dvacet tři let zpět?

V roce 1992 jsem byl nejmladším jednatelem v koncernu ENGEL. Dnes jsem nejdéle sloužícím jednatelem mezi dceřinými společnostmi. Pro firmu dělám 25 let.

Čtvrtstoletí kontaktů, úspěchů, občas problémů, reagování na změny, vybírání nových spolupracovníků. Zvyšující se agresivita prostředí, učit se nové technologie, počínaje našimi stroji až po revoluci v kanceláři (od nabídek psaných přes kopírák na mechanickém, později elektrickém stroji přes dnešní skoro slovní příkaz). Vybudovaný tým respektujících se odborníků. Interakce práce, úspěch, zdraví, udržitelnost. Je to na knihu.

Setkáváme se po ENGEL Sympoziu. Jak tyto tři dny hodnotíte a co je vlastně tím hlavním posláním organizování ENGEL Sympozia?

Toto setkání s klienty v našem výrobním závodě v St. Valentinu v Rakousku pořádáme pravidelně každé tři roky vždy rok před veletrhem K v Düsseldorfu. Je to představení novinek a trendů, umožnění klientům vychutnat si atmosféru výrobního závodu beze stresu, že nestihli navštívit jiného dodavatele. Možnost pohovořit s odborníky, příležitost nechat se prostoupit novými nápady, navázání kontaktů, seznámení se s našimi subdodavateli. Nevím, co říci více. Je třeba to zažít. Společná večeře při udělování ceny HL Awards za nejlépe využitý stroj bez vodících strojů společně s cca 2000 kolegy z celého světa je zážitek, který stojí za to prožít.

Přes tři tisíce spokojených návštěvníků je dokladem toho, že tato organizačně a finančně velmi náročná akce se vyplatí, kdy oproti veletrhům, na pomyslném plastikářském nebi vlaje samotná vlajka ENGEL a zákazník je středobodem našeho ENGEL vesmíru.

Opět po roce zde máme MSV v Brně. Prozradíte čtenářům, na co se mohou těšit a co jste pro své zákazníky připravili?

Firma ENGEL se účastní MSV v Brně od šedesátých let. Ani letošní rok nebude výjimkou. Budeme vystavovat vstřikovací stroj s uzavírací silou 160 tun – victory VC 1050/160 s robotem viper 12. Formu dodala firma Schneegans, mimochodem jedna z vítězů soutěže HL Awards 2015. Vyrábět se bude vnější kryt zámku pro auta, s velkou formou, která by na stroji s vodícími sloupy potřebovala o dva řády vyšší uzavírací sílu. Samozřejmě na návštěvníky bude čekat tým usměvavých motivovaných spolupracovníků, schopných řešit požadavky klientů, počínaje novými poptávkami až doufejme po velké množství objednávek.

Pane Stibore, děkuji Vám za rozhovor.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka


Engel CZ s. r. o.
Baarova 309/18, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 211 04 29 00
E-mail: sales.cz@engel.at
www.engelglobal.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]