Plasty

17. dubna 2019 10:15

fortell – chtěli jsme malou firmu, ale tak trochu se nám to vymklo z rukou

Cituje s nadsázkou slova zakladatelů společnosti fortell s. r. o. její generální ředitel a jednatel, pan Ing. Filip Ambrož. fortell byl založen v roce 1995 pěti společníky jako malá technická obchodní kancelář. Tržby činily okolo 600 tisíc korun a firma se zabývala konstrukcí forem. Dnes má společnost 223 zaměstnanců a tržby necelých 450 milionů korun, zaměřuje se na velkosériovou výrobou, dodávky plastových a kovových dílů a vyniká komplexností svých služeb.


Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 400-101 pdf Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 400-101 pdf Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Huawei H12-211 exam Cisco 300-070 exam Cisco 400-101 pdf Huawei H12-211 exam Cisco 400-101 pdf Huawei H12-211 exam Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 300-070 exam Cisco 400-101 pdf Cisco 300-070 exam Cisco 200-105 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 300-070 exam Huawei H12-211 exam Cisco 300-070 exam, Cisco 300-070 exam Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Cisco 200-105 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf Cisco 400-101 pdf, Cisco 200-105 pdf Huawei H12-211 exam, Huawei H12-211 exam Cisco 400-101 pdf Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Cisco 200-105 pdf Huawei H12-211 exam Huawei H12-211 exam Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Huawei H12-211 exam Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf à Cisco 200-105 pdf rien.” Meules urges Cisco 200-105 pdf Cisco 200-105 pdf, that the king should undertake theexameaily

Pohled na moderní zázemí společnosti fortell.

Ryze českou společnost fortell jsme měli možnost navštívit v jejím sídle ve městě Lanškroun. „Naše firma stojí stoprocentně na lidech,“ říká pan Ing. Ambrož při prohlídce areálu společnosti, který nás hned v první chvíli příjemně překvapil svým moderním zázemím, ve kterém nechybí ani relaxační zóna s jezírkem, kde plavou jeseteři. Firma je na lanškrounsku významným zaměstnavatelem i partnerem pro rozvoj technického vzdělání dětí a mládeže. Více se dozvíte na následujících řádcích.

Pane Ambroži, čím se společnost fortell zabývá?

Jako výrobní firma stojíme na takových třech „výrobních nohách“ – na výrobě vstřikovaných plastových dílů, vstřikovacích forem a výrobě lisovaných kovových dílů.

Ing. Filip Ambrož
40 let
generální ředitel,
jednatel společnosti fortell s. r. o.

Vaše společnost byla založena jako malá technická obchodní kancelář o pěti lidech. Jak jste se postupem času propracovali k současné podobě firmy?

Dle mého názoru je to víceméně výsledek velké píle, práce a zkušeností zakladatelů firmy. V Lanškrouně do roku 1989 působila firma Tesla, která disponovala elektrotechnickou a nástrojařskou částí. Po revoluci mnoho velkých společností skončilo a vznikly nové mladé firmy, které do podnikání přenesly zkušenosti a know‑how firem, jako byla například Tesla. To ostatně byl i náš případ.Firmu jsme založili v roce 1995 jako technickou obchodní kancelář na technickém know how našich konstruktérů. Po zhotovení konstrukční dokumentace jsme výrobu vstřikovacích forem, ale i tvářecích nástrojů, zadávali v externích nástrojárnách. Zajišťovali jsme i malosériovou výrobu a dodávali díly zákazníkům. Abychom rozšířili portfolio služeb, začali jsme pracovat na koncepci „všechny služby pod jednou střechou“. První fyzická výroba u nás oficiálně začala v roce 1997 zavedením lisovny kovových dílů, využívající lisovací automaty. Protože jsme nadále nechtěli být závislí na externích nástrojárnách, založili jsme v roce 2000 vlastní nástrojárnu a začali si formy vyrábět sami. Posledním krokem, uzavírajícím okruh výrobních aktivit, bylo v roce 2003 založení vstřikovny plastů.

Prohlídka vstřikovny plastů s panem Ing. Filipem Ambrožem.

Výrobu jsme měli po celém Lanškrouně. Tyto prostory ovšem nebyly dostatečně reprezentativní a nedovolovaly nám dále růst. Proto jsme se v roce 2007 rozhodli postavit nový firemní areál a v roce 2008 přestěhovali celou společnost do jedné lokality. V roce 2016 jsme v rámci II. etapy postavili skladovou a montážní halu, která nám uvolnila původní výrobní prostory k plnému využití. Na začátku nebylo v plánu vybudovat velkou společnost. Pokud si dobře vzpomínám na slova původních zakladatelů, vždycky prý chtěli mít menší firmičku maximálně o 20 lidech. Nechtěli mít ani ISO certifikace a dodávat pro automobilový průmysl. Teď s humorem říkají, že se jim to trochu vymklo z rukou. Firma, která začínala s pěti zaměstnanci a tržbami 600 tisíc korun se rozšířila až na současných téměř 230 zaměstnanců a tržby téměř 450 milionů korun. Dá se říct, že rosteme se svými zákazníky. Čím více rostou naši zákazníci a jejich požadavky, tím více se jim snažíme přizpůsobit.

Automatizovaný sklad společnosti fortell má cca 2 100 paletových míst. Každá pozice ve skladu má svůj čárový kód. Když skladník potřebuje vydat zboží, zadá do systému čárový kód a okamžitě mu vyjede paletové místo, ve kterém se nachází. Jednotlivé skladové řady vyjíždějí po kolejnicích a v rámci úspory místa se skládají na sebe.

Uvádíte, že postupem času jste začali pracovat na konceptu „všechny služby pod jednou střechou“. Můžete nám tento koncept představit?

„Všechny služby pod jednou střechou“ je naším firemním mottem. Vyjadřuje komplexnost služeb, které nabízíme. V praxi to znamená, že nám zákazníci předají svoji představu o dílu a my s nimi spolupracujeme na jeho konstrukci, vyvineme a zkonstruujeme vstřikovací formu, vlastní technologii výroby, zajistíme následnou výrobu dílů v požadovaných sériích a případné úpravy forem a jejich pravidelnou údržbu. Odběratel se tak po celou dobu projektu nemusí o nic starat. Podobný princip je i u tvářecích nástrojů na kovové díly, které jsou pak i využívány u některých elektrotechnických dílů k zástřiku do plastu (overmoulding). V průběhu celého procesu využíváme mimořádné know how našich konstruktérů, nástrojařů, specialistů na vstřikování – zkušebních techniků.

„Všechny služby pod jednou střechou“ je jistě jedna z Vašich silných stránek. Co byste dále označil za silné stránky Vaší společnosti? V čem jste pro zákazníky výjimeční?

Kromě širokého spektra služeb a poradenství již ve fázi vývoje, jsme našim zákazníkům schopni nabídnout dlouholeté zkušenosti a know‑how. To vše ve velmi moderním zázemí. Jsme ryze česká firma, ve které stále pracují její původní majitelé. Nemáme nad sebou žádnou zahraniční mateřskou společnost, a díky tomu jsme velice flexibilní v oblasti rozhodování, schvalování investic atd. Toho si naši zákazníci také cení. Mohu říci, že na straně našich zákazníků panuje spokojenost. Stále nám přibývají noví zákazníci, a naopak žádný úbytek v této oblasti nevidím.

Pohled do vstřikovny plastů společnosti fortell.

Když se bavíme o zákaznících, můžete nám sdělit, jak vypadá portfolio Vašich zákazníků? Do jakých oborů dodáváte?

Portfolio našich zákazníků je poměrně diverzifikované. Asi třetina výroby směřuje do elektrotechnického průmyslu, další třetinu dodáváme do automobilového průmyslu, čtvrtinu portfolia tvoří spotřební průmysl a další výroba putuje do odvětví jako je ochranná technika, medicína, textilní průmysl atd. Vyvážíme i do zahraničí, primárně do zemí EU, ale zákazníky máme i v USA, Latinské Americe, Mexiku nebo také v Číně a Japonsku. Do tuzemska vyrábíme především pro dceřiné společnosti nadnárodních firem, takže i když dodáváme produkty firmám v Česku, toto zboží se nakonec stejně vyveze do ciziny. Pro lepší představu bych uvedl, že zhruba 40 % našich tržeb je v českých korunách a 60 % tržeb máme v eurech nebo v dolarech.

Bavili jsme se o Vašich rozsáhlých výrobních možnostech. Dnes je v souvislosti s výrobou velmi populárním tématem Industry 4.0. Zavádíte tento trend i ve Vaší společnosti?

Dá se říct, že na éru robotizace jsme se začali připravovat již v letech 2013–2016, kdy jsme se snažili zvládnout velký nárůst výroby. Kromě toho, že jsme postavili novou halu, rozšířili strojový park a nabrali nové lidi, jsme zavedli i nové technologie, jako je například overmolding. Jedná se o technologii zastřikování kovových dílů do plastu, která se bez robotizace neobejde. Proto jsme již v letech 2013–2014 zavedli na vstřikovnu plastů první dva 6osé roboty. Vstřikovnu plastů máme nyní zautomatizovanou asi z 80 %. Většina pracovišť na vstřikovně je vybavena 3osými roboty, které díly odebírají z formy a pokládají je na dopravník. Dřív bylo běžné, že díly padaly z formy volně dolů, ale požadavky zákazníků se zvyšují a na dílech už nesmí být žádné známky poškození, jako jsou odřená místa nebo otlučené rohy. Bez robotů této kvality nelze docílit.

Ve vstřikovně plastů využívá fortell 6osé roboty od společnosti ABB, díky kterým je firma schopna vyrábět díly technologií overmolding.

Zmínil jste, že vstřikovna plastů byla založena v roce 2003 a dnes máte tuto výrobu z 80 % zautomatizovanou. Co Vám automatizace přinesla?

Automatizace vstřikovny nám pomohla zvládnout kvalitativní i kvantitativní požadavky zákazníků. Když jsme ji v roce 2003 založili, vzorkovali jsme pouze vlastní formy, ale postupem času jsme zavedli i sériovou výrobu. Jak sériová výroba rostla a objemy se zvyšovaly, začali jsme zavádět i další technologie, jako je například již zmíněný overmolding, a automatizace se pro nás stala nezbytnou.

Bavili jsme o tom, že Vaše firma v posledních letech procházela obdobím růstu. Jaký rozvoj plánujete v budoucnu?

Nyní se nacházíme ve fázi stabilizace, ale chtěli bychom se zaměřit na to, co jsme nestihli v období růstu. Máme v plánu zmonitorovat možnost dodávek plastových dílů pro odvětví, do kterého zatím nedodáváme. Zvažujeme také zavedení dvoukomponentního vstřikování. Dále plánujeme záležitosti spojené s Industry 4.0, jako je bezpapírová agenda nebo monitoring výroby. Aktuálně řešíme zavádění čárových kódů. Tento systém máme zavedený v nástrojárně a letos jej plánujeme zavést v sériových výrobách. Tím získáme online přehled nad celou výrobou.

Říkáte, že Vaše firma je ve fázi stabilizace. Pocítili jste i Vy nedostatek zaměstnanců, jako mnoho ostatních firem?

Ano, nedostatek zaměstnanců jsme pocítili i my. V okolí je hodně konkurenčních firem ze stejného odvětví, takže na některé specializované pozice byl velký problém najít zaměstnance. Abychom problém vyřešili, domluvili jsme se s ostatními velkými zaměstnavateli ve městě a spolu se starostou města Lanškroun jsme založili Společenství firem Lanškrounska. Již třetím rokem podporujeme technické vzdělávání od mateřských škol až po střední odbornou školu a učiliště v Lanškrouně. Snažíme se u dětí a mládeže probudit vztah k technice. Do základních škol se zakoupilo vybavení jako jsou 3D tiskárny, mikropočítače, roboty atd. a do mateřských například polytechnické stavebnice apod. V Česku nic podobného není, i proto se o tento koncept zajímají média z celé republiky. Snažíme se být dobrým partnerem nejen našim zákazníkům, ale i pro budoucí generace.

Pane Ambroži, děkujeme Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů do dalších let!

Nikol Laifrová, redakce

Příjemné prostředí společnosti fortell s jezírkem s jesetery.

 

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]