Plasty

13. dubna 2016 00:28

Doba plastová

aneb jak jsem pracoval pro GE

Doba kamenná, bronzová, železná byly pojmenovány podle převládajících materiálů nástrojových technologií. Přichází nyní doba plastová? „Doba plastová aneb jak jsem pracoval pro GE“ je však název knihy, kterou bychom Vám rádi představili. A kdo jiný by se této úlohy mohl zhostit lépe než samotný autor knihy, Ing. Ondřej Kebrle, CSc.

Pane Kebrle, na úvod se nemohu nezeptat, proč jste se rozhodl knihu napsat?

Při odchodu do důchodu se občas zamýšlíte nad tím, co jste vykonal a zažil během svého profesního života. Zvláště v zimě, když je méně běžné práce. Uvědomoval jsem si, že mám za sebou spoustu aplikací plastů, na kterých jsem se podílel, odborné články, příručky, skripta, překlady, atd. Postupně mi ale docházelo, že toto je jen technická stránka mé práce, něco jako strohé konstatování bez emocí. A já jsem při tom zažil spoustu emotivních, někdy i kuriózních zážitků, které byly zajímavé a nemusely by se mnou upadnout v zapomnění. Veškeré technické dění bez zaznamenané sociální stránky není ono.

Vzpomněl jsem si na romány Arthura Haileyho z osmdesátých let, nejznámější bylo Letiště (také svým filmem). Mne oslovil zvláště román Kola (byl vydán ve slovenštině – Kolesá), který je situován do automobilky. Hailey nejprve důkladně nastudoval dění v daném oboru, a pak do tohoto prostředí umístil svůj román.

Proč bych to tak také nezkusil? Dění v oboru jsem znal důkladně a ta spousta kuriózních situací se k popisu nabízela. Logické u tohoto typu románu je, že do děje umístíte i odbornou část, která musí být popsána tak, aby byla srozumitelná i neodborníkům v tomto oboru. Pan korektor PhDr. Žák ve své recenzi potvrdil, že moje kniha, napsaná jako autobiografický román, je čitelná i neodborníkům.

Jaký si kniha klade cíl?

Kniha si klade za cíl popsat bez obalu, jaké tenkrát bylo pracovat v tomto oboru. Hned mne napadá krátký výstižný popis, vypůjčený od pana Viewegha. Byla to Báječná léta pod psa. „Báječná léta“ byla z pohledu mohutně se rozvíjejícího nového oboru plastů. Firmy, které měly plasty patentované, vyvíjely velké úsilí, aby aplikací bylo co nejvíc. Firma GE byla považována za vůbec nejlépe organizovanou firmu na světě. Do tohoto dění přichází mladý inženýr, kterému je od nejlepší firmy nabídnuto, aby pracoval pro ni. Nakonec s ní spolupracuje a zapadá do mladého kolektivu s tahem na branku a občasnými bláznivými nápady, propagujícími nové plasty.

„Pod psa“ byla politická situace, zvláště pro inženýra z Východu. Nové technické plasty byly vyráběny za železnou oponou, na té druhé straně. Firma GE byla z USA, které byly považovány za největšího nepřítele socialistického tábora.

Komu je kniha určena?

Kniha je určena širšímu spektru čtenářů. Byla napsána tak, aby byla srozumitelná i těm, kteří v oboru přímo nepracují.

Zvláště zajímavá by však měla být pro plastikáře. Děj se odehrává v době bez dnešních počítačů, mobilních telefonů, internetu a dokonce i bez faxů. Nejsou simulační programy a v začátku nejsou ani mezinárodní normy ISO, IEC, atd.

Nastíníte čtenářům časopisu Plastics Production, co v knize najdeme a proč bychom si ji měli přečíst?

Snahu lidí, techniků žít na úrovni doby s využitím svého vzdělaní. To se týká nejen technických znalostí, ale také znalostí kulturních, schopností komunikace mezi národnostmi a hledání vzájemného porozumění. Dojdeme zde ke zjištění, že strohá technická práce má přesah nad politikou. Lidé zde zúčastnění se o politice většinou nebaví, k režimům, ve kterých žijí, jsou loajální, respektují je a prospívají jim svojí tvůrčí prací.

Pro dnešní plastikáře by mohlo být inspirativní, za jakých podmínek se plasty, oproti jiným materiálům, začaly ve velkém míře prosazovat. Nejen, že se nahrazovaly dosud používané materiály, ale hledaly se zcela nové oblasti používání tam, kde staré materiály nebyly použitelné. Zajímavé je prolínání technických oborů, tedy chemie, strojírenství a elektrotechniky, do světa aplikací plastů, nebývale náročného na znalosti, zvláště při správném výběru plastu. Poznávání atmosféry dané doby, zvláště jejích chyb, nám může pomoci při našem současném rozhodování, nejen v technické oblasti.

Knihu vydalo nakladatelství Šuplík Brno (www.suplik.cz), má 189 stran, ISBN 978-80-87590-91-1 a stojí 297 Kč.


Ing. Ondřej Kebrle, CSc. (nar. 1943) vystudoval střední průmyslovou školu strojní a fakultu strojní v Brně, postgraduální studium plastů na ČVUT v Praze a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd na fakultě technologické VUT ve Zlíně. Pracoval ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky koncernu ZSE v Brně, v Lisovnách plastických hmot Vrbno pod Pradědem (později Advanced Plastics), v rámci technického servisu a obchodního zastoupení pro General Electric Plastics Bergen op Zoom (USA – Holandsko) a pro MacLean Power Systems (USA). Externě vyučoval na VUT v Brně, fakultách elektrotechnické a výtvarných umění. Významně se podílel na činnosti společnosti Uniplast (ČSVTS).


 

Mohlo by se Vám líbit

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]