Plasty

14. října 2021 20:21

Do Evropy dorazila konjunktura

ENGEL na veletrhu Fakuma 2021

Společnost ENGEL zahajuje pět veletržních dnů na veletrhu Fakuma 2021 v té nejlepší náladě: „Těšíme se, že si opět osobně vyměníme názory s našimi zákazníky a partnery. Po dlouhé veletržní přestávce je velký zájem o představení novinek naživo,“ říká na úvod ve Friedrichshafenu Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL. I když následky pandemie stále někomu brání v cestování, společnost ENGEL věří v oživení. „Trhy se zotavují rychleji, než se čekalo,“ říká Steger. „Poptávka je vysoká, plastikářský průmysl řeší výzvy digitalizace, změny klimatu a transformace automobilového průmyslu s velkou dynamikou.“ Veletrh Fakuma nabízí technologické odpovědi na tyto výzvy.

,,Předpokládáme, že do konce obchodního roku, tedy do března příštího roku, se nám podaří navýšit zakázky zhruba o 30 procent oproti předchozímu roku,“ zdůrazňuje Steger. ,,To nám umožní uzavřít hospodářský rok 2021/22 s tržbami na úrovni téměř jako před krizí.“ V posledním fiskálním roce 2020/21 dosáhla skupina ENGEL obratu 1,1 miliardy eur. V předchozím hospodářském roce 2019/20 to bylo 1,3 miliardy eur.

Výhled však zůstává zastřený a plný nejistot. Mezi rizikové faktory patří nedostatek materiálu, masivní nárůst cen surovin a pandemie koronaviru, kterou se dosud nepodařilo překonat.

Uvolnění odložených investic v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl se ukazuje být znovu v plné síle. „Odložené investice byly uvolněny, investuje se znovu a po celém světě,“ uvádí Steger. „V současné době je v centru pozornosti elektromobilita, která vyžaduje inovativní řešení vstřikování.“ Skutečnost, že v některých továrnách stojí montážní linky kvůli nedostatku čipů, má ale již dopad na investice do technologií vstřikování. Příštích několik týdnů a měsíců ukáže, do jaké míry tím bude růst dlouhodobě brzděn.

V obchodní jednotce Technical Moulding, která zahrnuje výrobky pro sport a volný čas, potřeby pro domácnost a výrobky pro stavebnictví a logistiku, se stále projevuje nárůst poptávky vyvolaný pandemií, i když se očekává, že trhy se ve většině oblastí brzy nasytí. Vzhledem k silnému růstu dohnala jednotka Technical Moulding společnosti ENGEL v rozdělení obratu automobilový průmysl a očekává se, že v příštích letech zůstane na srovnatelné úrovni. Vedle silného stavebního a logistického průmyslu otevírá velký potenciál modernizace strojního vybavení, kterou lze v současné době pozorovat v mnoha podnicích.

Oblast lékařské techniky zaznamenává již mnoho let trvalý růst a vlivem onemocnění COVID-19 získala další impuls. Mezitím se poptávka v oblasti diagnostiky opět vrací k normálu. Další růst v této oblasti podnikání zajišťují civilizační choroby, jako je cukrovka a nemoci dýchacího ústrojí.

Obaly jsou na stabilní úrovni. Právě inovativní řešení se zaměřením na udržitelnost a oběhové hospodářství představují potenciál do budoucna. V centru pozornosti jsou vstřikovací stroje s elektrickým pohonem.

Zejména v oblasti teletroniky přinesly jednotlivé rozsáhlé projekty nových výrobků nárůst příjmu zakázek. Rostoucí poptávka po konektorech je patrná zejména v Evropě. Hnacími silami jsou výstavba sítí 5G a trend cloudových a inteligentních domácích aplikací. Zvýšená poptávka v oblasti velkých strojů je způsobena trendem nákupu stále větších televizorů. Vertikální stroje v současné době těží z nových senzorových aplikací.

Silný růst v západní Evropě a Severní Americe

Po několika obtížných měsících od dubna do září 2020 se obchod zotavil nejprve v Severní Americe a Číně. Evropa přišla s určitým zpožděním, ale nyní je „opět v plné síle“, říká Christoph Steger. Zejména v západní Evropě byla úroveň poptávky v první polovině roku 2021 rekordní. Východní Evropa těží ze zpětného přemístění výrobních zařízení. Kromě toho je zde nedostatek kvalifikovaných pracovníků hnací silou automatizace.

V Severní Americe dosáhla skupina ENGEL v prvním pololetí velmi silného růstu ve všech odvětvích. Trend přesouvání výroby se projevuje i v tomto regionu. Digitalizace zároveň zajišťuje, že může být vyšší produktivita realizována efektivně z hlediska nákladů.

V Asii zůstává největším tahounem růstu Čína. V porovnání s předchozím rokem vykazuje země výrazný růst, ale ještě nedosáhla předkrizové úrovně.

Potenciál se otevírá v Indii, kde zpracovatelé investují do modernizace a rozšiřování kapacit. Vládní programy financování podporují projekty přesunu výroby s cílem snížit závislost na Číně.

V jihovýchodní Asii a Latinské Americe hospodářské oživení stále nenastává. Přetrvávající vysoká míra infekce a stále velmi nízká proočkovanost zpomalují ekonomické oživení v těchto zemích. Společnost ENGEL je však optimistická, pokud jde o Mexiko, Brazílii a Kolumbii v druhé polovině roku.

Nedostatek materiálu je největší výzvou

Překvapivě rychlý vzestup a zároveň nejistý výhled charakterizují dlouhodobě změněnou situaci na trhu. „Trhy jsou stále volatilnější a vyžadují od nás větší flexibilitu,“ říká Steger. „Přizpůsobujeme se tomu.“

Největším problémem jsou v současné době problémy s dodávkami surovin a komponentů. Kvůli onemocnění COVID-19 a změně spotřebitelského chování v důsledku pandemie se na trhu projevil zejména nedostatek polovodičů. Po skončení lockdownu se navíc zvyšuje poptávka, kterou nelze uspokojit současnou nabídkou. Ocel a výrobky z oceli zažívají podobný vývoj. „Díky velmi dobré spolupráci s našimi dodavateli a naší celosvětové síti závodů se můžeme do značné míry vyhnout zpoždění dodávek,“ zdůrazňuje Steger.

Digitalizace pro udržitelnější budoucnost

Transformace automobilů, udržitelnost a digitalizace jsou tři hlavní hnací síly inovací, které s hospodářským vzestupem stále nabírají na dynamice. „Veletrh Fakuma se zde koná přesně ve správný čas,“ říká Steger.

Onemocnění COVID-19 potvrdilo výhody digitálních procesů a význam digitalizace pro konkurenceschopnost. Pronikání digitálních řešení na trh se zrychlilo. Celkově je však úroveň vyspělosti digitalizace vstřikovacích procesů stále nerovnoměrná. „K dispozici je široké spektrum osvědčených i nových digitálních řešení pro všechny úrovně vyspělosti,“ říká Steger. „Aktivně podporujeme využití této příležitosti a připravujeme výrobu vstřikovacích forem na budoucí požadavky z hlediska konkurenceschopnosti, ale především z hlediska udržitelnosti.“

Digitalizace je důležitým faktorem pro oběhové hospodářství – to jasně ukazuje stánek společnosti ENGEL na veletrhu Fakuma 2021. „Digitalizace nám pomáhá využívat celý potenciál vstřikovacích strojů a díky tomu vyrábět efektivněji,“ říká Steger.

„Odložené investice byly uvolněny, investuje se znovu a po celém světě,“ říká Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL.

Příjem zakázek o 30 % vyšší než v předchozím roce: společnost ENGEL se sídlem v rakouském Schwertbergu.

Obrázky: ENGEL


ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí veškeré technologické moduly pro zpracování plastů jako dodavatel z jediného zdroje: vstřikovací stroje pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o sobě konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní Americe a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní.

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]