Plasty

14. října 2021 20:21

Do Evropy dorazila konjunktura

ENGEL na veletrhu Fakuma 2021

Společnost ENGEL zahajuje pět veletržních dnů na veletrhu Fakuma 2021 v té nejlepší náladě: „Těšíme se, že si opět osobně vyměníme názory s našimi zákazníky a partnery. Po dlouhé veletržní přestávce je velký zájem o představení novinek naživo,“ říká na úvod ve Friedrichshafenu Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL. I když následky pandemie stále někomu brání v cestování, společnost ENGEL věří v oživení. „Trhy se zotavují rychleji, než se čekalo,“ říká Steger. „Poptávka je vysoká, plastikářský průmysl řeší výzvy digitalizace, změny klimatu a transformace automobilového průmyslu s velkou dynamikou.“ Veletrh Fakuma nabízí technologické odpovědi na tyto výzvy.

,,Předpokládáme, že do konce obchodního roku, tedy do března příštího roku, se nám podaří navýšit zakázky zhruba o 30 procent oproti předchozímu roku,“ zdůrazňuje Steger. ,,To nám umožní uzavřít hospodářský rok 2021/22 s tržbami na úrovni téměř jako před krizí.“ V posledním fiskálním roce 2020/21 dosáhla skupina ENGEL obratu 1,1 miliardy eur. V předchozím hospodářském roce 2019/20 to bylo 1,3 miliardy eur.

Výhled však zůstává zastřený a plný nejistot. Mezi rizikové faktory patří nedostatek materiálu, masivní nárůst cen surovin a pandemie koronaviru, kterou se dosud nepodařilo překonat.

Uvolnění odložených investic v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl se ukazuje být znovu v plné síle. „Odložené investice byly uvolněny, investuje se znovu a po celém světě,“ uvádí Steger. „V současné době je v centru pozornosti elektromobilita, která vyžaduje inovativní řešení vstřikování.“ Skutečnost, že v některých továrnách stojí montážní linky kvůli nedostatku čipů, má ale již dopad na investice do technologií vstřikování. Příštích několik týdnů a měsíců ukáže, do jaké míry tím bude růst dlouhodobě brzděn.

V obchodní jednotce Technical Moulding, která zahrnuje výrobky pro sport a volný čas, potřeby pro domácnost a výrobky pro stavebnictví a logistiku, se stále projevuje nárůst poptávky vyvolaný pandemií, i když se očekává, že trhy se ve většině oblastí brzy nasytí. Vzhledem k silnému růstu dohnala jednotka Technical Moulding společnosti ENGEL v rozdělení obratu automobilový průmysl a očekává se, že v příštích letech zůstane na srovnatelné úrovni. Vedle silného stavebního a logistického průmyslu otevírá velký potenciál modernizace strojního vybavení, kterou lze v současné době pozorovat v mnoha podnicích.

Oblast lékařské techniky zaznamenává již mnoho let trvalý růst a vlivem onemocnění COVID-19 získala další impuls. Mezitím se poptávka v oblasti diagnostiky opět vrací k normálu. Další růst v této oblasti podnikání zajišťují civilizační choroby, jako je cukrovka a nemoci dýchacího ústrojí.

Obaly jsou na stabilní úrovni. Právě inovativní řešení se zaměřením na udržitelnost a oběhové hospodářství představují potenciál do budoucna. V centru pozornosti jsou vstřikovací stroje s elektrickým pohonem.

Zejména v oblasti teletroniky přinesly jednotlivé rozsáhlé projekty nových výrobků nárůst příjmu zakázek. Rostoucí poptávka po konektorech je patrná zejména v Evropě. Hnacími silami jsou výstavba sítí 5G a trend cloudových a inteligentních domácích aplikací. Zvýšená poptávka v oblasti velkých strojů je způsobena trendem nákupu stále větších televizorů. Vertikální stroje v současné době těží z nových senzorových aplikací.

Silný růst v západní Evropě a Severní Americe

Po několika obtížných měsících od dubna do září 2020 se obchod zotavil nejprve v Severní Americe a Číně. Evropa přišla s určitým zpožděním, ale nyní je „opět v plné síle“, říká Christoph Steger. Zejména v západní Evropě byla úroveň poptávky v první polovině roku 2021 rekordní. Východní Evropa těží ze zpětného přemístění výrobních zařízení. Kromě toho je zde nedostatek kvalifikovaných pracovníků hnací silou automatizace.

V Severní Americe dosáhla skupina ENGEL v prvním pololetí velmi silného růstu ve všech odvětvích. Trend přesouvání výroby se projevuje i v tomto regionu. Digitalizace zároveň zajišťuje, že může být vyšší produktivita realizována efektivně z hlediska nákladů.

V Asii zůstává největším tahounem růstu Čína. V porovnání s předchozím rokem vykazuje země výrazný růst, ale ještě nedosáhla předkrizové úrovně.

Potenciál se otevírá v Indii, kde zpracovatelé investují do modernizace a rozšiřování kapacit. Vládní programy financování podporují projekty přesunu výroby s cílem snížit závislost na Číně.

V jihovýchodní Asii a Latinské Americe hospodářské oživení stále nenastává. Přetrvávající vysoká míra infekce a stále velmi nízká proočkovanost zpomalují ekonomické oživení v těchto zemích. Společnost ENGEL je však optimistická, pokud jde o Mexiko, Brazílii a Kolumbii v druhé polovině roku.

Nedostatek materiálu je největší výzvou

Překvapivě rychlý vzestup a zároveň nejistý výhled charakterizují dlouhodobě změněnou situaci na trhu. „Trhy jsou stále volatilnější a vyžadují od nás větší flexibilitu,“ říká Steger. „Přizpůsobujeme se tomu.“

Největším problémem jsou v současné době problémy s dodávkami surovin a komponentů. Kvůli onemocnění COVID-19 a změně spotřebitelského chování v důsledku pandemie se na trhu projevil zejména nedostatek polovodičů. Po skončení lockdownu se navíc zvyšuje poptávka, kterou nelze uspokojit současnou nabídkou. Ocel a výrobky z oceli zažívají podobný vývoj. „Díky velmi dobré spolupráci s našimi dodavateli a naší celosvětové síti závodů se můžeme do značné míry vyhnout zpoždění dodávek,“ zdůrazňuje Steger.

Digitalizace pro udržitelnější budoucnost

Transformace automobilů, udržitelnost a digitalizace jsou tři hlavní hnací síly inovací, které s hospodářským vzestupem stále nabírají na dynamice. „Veletrh Fakuma se zde koná přesně ve správný čas,“ říká Steger.

Onemocnění COVID-19 potvrdilo výhody digitálních procesů a význam digitalizace pro konkurenceschopnost. Pronikání digitálních řešení na trh se zrychlilo. Celkově je však úroveň vyspělosti digitalizace vstřikovacích procesů stále nerovnoměrná. „K dispozici je široké spektrum osvědčených i nových digitálních řešení pro všechny úrovně vyspělosti,“ říká Steger. „Aktivně podporujeme využití této příležitosti a připravujeme výrobu vstřikovacích forem na budoucí požadavky z hlediska konkurenceschopnosti, ale především z hlediska udržitelnosti.“

Digitalizace je důležitým faktorem pro oběhové hospodářství – to jasně ukazuje stánek společnosti ENGEL na veletrhu Fakuma 2021. „Digitalizace nám pomáhá využívat celý potenciál vstřikovacích strojů a díky tomu vyrábět efektivněji,“ říká Steger.

„Odložené investice byly uvolněny, investuje se znovu a po celém světě,“ říká Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL.

Příjem zakázek o 30 % vyšší než v předchozím roce: společnost ENGEL se sídlem v rakouském Schwertbergu.

Obrázky: ENGEL


ENGEL AUSTRIA GmbH

ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí veškeré technologické moduly pro zpracování plastů jako dodavatel z jediného zdroje: vstřikovací stroje pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o sobě konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní Americe a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní.

Mohlo by se Vám líbit

Výsledky společnosti Universal Robots za 3. čtvrtletí odrážejí zpomalující se ekonomiku

Universal Robots, dánská společnost vyrábějící kolaborativní roboty (koboty), vykázala za 3. čtvrtletí tržby ve výši 73 milionů USD, což je v celkovém vyjádření o 5 […]

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – Více než 20 let na trhu CNC obráběcích strojů se silným partnerem po boku

Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. v loňském roce oslavila 20. výročí svého působení na českém a slovenském trhu. Historie firmy, jako dodavatele CNC obráběcích strojů, se […]

Výroba rozváděčů je nyní intuitivnější!

Špatná komunikace, nedostatek času a kvalifikovaných pracovníků: to je, bohužel, neradostná realita každodenní práce při výrobě rozváděčů. Společnost EPLAN, poskytovatel softwarových řešení, může pomoci tuto […]