Plasty

13. dubna 2016 00:02

CPS – posílení výzkumných kapacit

Dalších zhruba 48,8 milionu korun bylo přiděleno na Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Díky dotaci na projekt „CPS – posílení výzkumných kapacit“ z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získalo centrum další přístrojové vybavení, které doplní stávající, čímž se významně posílí jeho výzkumná kapacita.

„Přístrojové vybavení, které z dotace pořídíme, bude využíváno v aplikovaném i v základním výzkumu a zejména při spolupráci s průmyslovými podniky. Ve všech těchto oblastech nabízí CPS dostatek výzkumných kapacit. Nové přístroje zvýší kvalitu výzkumu a urychlí jak přenos poznatků do praxe, tak přenos nových poznatků z aplikační sféry zpět do výzkumu a vzdělávání,“ říká rektor UTB prof. Petr Sáha.

CPS je výzkumné pracoviště UTB garantující světové parametry pro výzkum polymerních systémů a pro využití nejmodernějších technologií. Předmětem jeho výzkumu jsou pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, např. polymerní nanovlákna, dále materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály. „Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme v jejich výzkumu dosáhli mezinárodní úrovně,“ uvádí prof. Sáha. V centru působí výzkumníci z mnoha zemí, například z Japonska, Ruska, Indie, Itálie nebo Kolumbie. Řada z nich přitom získala za svou práci vědecká ocenění. Na vybudování CPS získala univerzita v roce 2011 téměř 700 milionů korun z evropských fondů. Stavba centra byla dokončena v říjnu roku 2014.

Realizační část nového projektu pod názvem CPS – posílení výzkumných kapacit, reg. č. CZ.1.05/2. 1. 00/19.0409 byla ukončena k 31. 12. 2015 a bylo dosaženo naplánovaných cílů.

redakčně zpracováno z www.cps.utb.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]