Plasty

26. září 2017 00:38

BASF prosazuje digitalizaci ve výzkumu po celém světě

Intenzivní využívání digitálních technologií posiluje vedoucí pozici společnosti BASF v chemických inovacích.

Strategickým cílem společnosti BASF je využívat příležitostí, které nabízí digitalizace. Výzkum a vývoj hrají v otázce dalšího zvyšování inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti za pomoci nových technologií zásadní roli. Na tiskové konferenci v Ludwigshafenu, která se věnovala výzkumu, představila BASF přehled digitalizace chemického výzkumu, nástrojů a aplikací.

„Jako světově nejinovativnější společnost v chemickém průmyslu posilujeme svou pozici rostoucím využíváním digitálních technologií ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Dr. Martin Brudermüller, místopředseda představenstva a technický ředitel společnosti BASF SE. „Nový superpočítač našim odborníkům umožní především velmi efektivně zkoumat komplexní problémy, čímž zkrátí lhůty pro uvádění nových produktů,“ tvrdí Brudermüller a dodává: „Díky tomu budeme schopni lépe plnit požadavky svých zákazníků, kteří si žádají chemické inovace na míru.“

Na tiskové konferenci promluvili na téma digitalizace ve výzkumu v praxi odborníci z různých oblastí. Klíčovým prvkem je nový superpočítač BASF, který zaujímá 65. místo v žebříčku 500 největších výpočetních systémů světa. Do provozu byl uveden letos v létě v Ludwigshafenu a oproti svým předchůdcům nabídne přibližně desetinásobný výkon. Jméno nového superpočítače – Quriosity (z anglického curiosity, zvědavost) – vzešlo z online hlasování zaměstnanců a přesně vystihuje obrovský potenciál superpočítače pro posunutí vývoje produktů do úplně nové úrovně.

Virtuální a reálné experimenty se vzájemně doplňují

Na výzkum a vývoj mají vliv rychle se rozšiřující digitální technologie. Správa velkého množství dat se stala rozhodujícím faktorem pro budoucí vědecký a ekonomický úspěch, virtuální modelování a počítačová simulace spolupracují ruku v ruce s fyzickými experimenty v laboratoři. Simulace pomáhají s návrhy experimentů a usnadňují prognózu, zatímco pokusy přinášejí měřitelné výsledky a vyhodnocují počítačové modely. Tento přístup vede k lepšímu porozumění chemickým produktům a procesům a umožňuje dosažení větší inovace v kratším čase.

Digitalizace poskytuje výzkumníkům další možnosti implementace kreativních nápadů a intenzivní spolupráci se zbytkem světa. Integrace digitálních technologií přímo do každodenní práce oddělení výzkumu a vývoje je podle odborníků z BASF nezbytná. Přímý přístup k systémům založeným na znalostech otevírá nové možnosti a je nezbytný pro efektivní řešení problémů. Například platforma založená na cloudových aplikacích usnadní výzkumníkům rozšiřování znalostní sítě.

Úspěšné projekty výzkumníků z BASF v uplynulých měsících ukázaly obrovský potenciál digitalizace v oblasti výzkumu. Poprvé bylo například provedeno systematické zkoumání údajů o katalyzátorech používaných při výrobě meziproduktu ethylenoxidu. Pokusy odhalily souvislost mezi složením a aplikačními vlastnostmi katalyzátorů, které umožnily přesněji a rychleji předvídat jejich výkonnost a životnost.

Cílené vyhledávání velkých objemů dat

Digitální technologie hrály prim také při modelování nového funkčního polymeru pro stabilní složení aktivního činidla. Odborníci BASF dokázali z více než 10 000 možností vybrat optimální strukturu a následná syntéza dala vzniknout požadovanému polymeru, který umožnil vytvořit výrazně koncentrovanou emulzi. Takovéto modelování se nyní stalo pevnou součástí vývoje přípravků.

Takzvaným vytěžováním dat lze získat užitečné informace z velkého množství údajů. Například ve vývoji produktů či procesů v oblasti biotechnologie se tak dá urychlit identifikace vhodných enzymů či bakterií.

Agronomické modely podporují zemědělce

BASF je významným aktérem také v digitální transformaci zemědělství a v tomto segmentu spoléhá jak na interní, tak externí spolupráci. Online aplikace Maglis® pomáhá zemědělcům efektivněji využívat dostupné informace a lépe se rozhodovat v otázce kultivace pozemků. Firma ZedX, jejíž akvizici společnost BASF provedla koncem května, se specializuje na vývoj agronomických modelů pro počasí, růst rostlin a zamoření nemocemi, plevely a škůdci. Společně již obě společnosti vyvinuly model, který umí na základě atmosférických a environmentálních podmínek správně vyhodnotit příležitost pro nasazení herbicidu BASF.

Údaje o výzkumu a vývoji dokládají značnou míru odhodlání

BASF si klade za cíl udržet výdaje na výzkum a vývoj na stejně vysoké úrovni jako v předchozích letech. V roce 2016 tato částka dosáhla 1,863 miliardy eur, což je v důsledku strukturálních úprav v segmentu rostlinných biotechnologií mírně pod úrovní předchozího roku (1,953 miliardy eur). Výzkumný plán firmy BASF zahrnoval v roce 2016 kolem 3 000 projektů, na nichž v sektoru výzkumu a vývoje po celém světě pracuje zhruba 10 000 zaměstnanců. Jedním z hlavních pilířů firemního know-how zůstává globální síť partnerských institucí, díky níž může BASF v mnoha různých disciplínách spolupracovat s přibližně 600 univerzitami, výzkumnými ústavy a společnostmi.

Redakčně zpracováno z www.basf.cz

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]