Plasty

08. září 2015 00:12

ABB Robotika představí na veletrhu MSV 2015 produktové novinky a pokročilé aplikace

Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vás zve k návštěvě svého stánku č. 16 v hale G2 na veletrhu MSV 2015 pořádaném ve dnech 14.–18. září 2015 na brněnském výstavišti. Nabídka technologií a produktů, které společnost ABB na veletrhu představí, potvrzuje postavení ABB coby předního dodavatele průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a souvisejících služeb s instalovanou celosvětovou bází přesahující 250000 průmyslových robotů zajišťujících nejen vyšší produktivitu, ale i kvalitu výrobků a bezpečnost pracovníků.

Novinka
YuMi®– první robot na světě, který dokáže skutečně bezpečně spolupracovat s člověkem

Robot YuMi předznamenává novou éru robotických spolupracovníků, kteří dokážou spolupracovat s člověkem na stejných úkolech při zachování bezpečnosti. YuMi je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje a mění způsob vzájemné interakce mezi lidmi a roboty, je prvkem ABB strategie internetu věcí, služeb a lidí, kteří společně vytvářejí automatizovanou budoucnost.

V roce 1974 společnost ABB představila prvního mikroprocesorem řízeného a plně elektricky poháněného průmyslového robota na světě, a zahájila tím moderní robotickou revoluci. Uvedením robota YuMi ABB opět posouvá hranice kybernetické automatizace významným rozšířením řady průmyslových procesů, které lze pomocí robotů automatizovat.

Jen málo výrobních oblastí se vyvíjí tak rychle jako montáž drobných součástí. Zejména v oblasti elektroniky poptávka po výrobcích prudce vzrostla a převýšila nabídku kvalifikované pracovní síly. Běžné způsoby montáže ztrácejí na hodnotě a výrobci považují za strategickou i ekonomickou nutnost investovat do nových řešení. Záměrem konstrukčního řešení robota YuMi bylo sice uspokojit požadavky na pružnou a rychlou výrobu v odvětví spotřební elektroniky, ale lze jej velmi dobře využít při jakékoli montáži malých součástek. YuMi má dvě paže, ohebné ruce, univerzální systém podávání součástí, lokalizaci součástí založenou na kamerovém systému, jednoduché programování učením a moderní přesné ovládání pohybu. Díky bezpečné konstrukci dokáže YuMi velmi úzce spolupracovat s člověkem. Má lehkou, ale pevnou kostru z hořčíkové slitiny, kterou pokrývá pružný plastový plášť. YuMi je kompaktní, má lidské rozměry a lidské pohyby. Lidé, kteří s ním spolupracují, se tak cítí bezpečně a příjemně. A to je mimo jiné vlastnost, pro niž YuMi získal prestižní ocenění „Red Dot“ za nejlepší produktový design. Jestliže YuMi zaznamená neočekávanou kolizi například s lidským spolupracovníkem, dokáže svůj pohyb zastavit v řádu milisekund. Pohyb pak lze obnovit stejně snadno, jako když stisknete na dálkovém ovladači tlačítko „play“. YuMi nemá žádná místa, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí, takže při pohybu robota a manipulaci se součástmi nemůže dojít ke zranění či škodám.

Novinka
Malý průmyslový robot IRB 1200 – kompaktní, flexibilní a rychlý

Robot IRB 1200 je výsledkem intenzivního průzkumu potřeb zákazníků z různých průmyslových odvětví, na jehož základě je vybaven vysokou univerzálností, snadným ovládáním, rychlostí a kompaktním designem, jež umožní snadnou zástavbu do jakýchkoliv strojů.

K dispozici jsou dvě verze, přičemž první s dosahem 700 mm unese zátěž až 7 kg, druhá má při snížené nosnosti (5 kg) dosah až 900 mm. Obě verze nabízejí možnost montáže v jakékoli pozici. Vysoká pozornost byla věnována stupni ochrany proti okolnímu prostředí, vedle základního provedení splňujícího kategorii IP 40 lze volit i variantu vyššího krytí (IP67) celého robota. Pro další sérii je plánovaná verze pro čisté prostředí ISO 4.

IRB 1200 umožňuje svojí konstrukcí umístění v kratších vzdálenostech od stroje bez omezení pracovního rozsahu nebo funkčnosti. Krátký pohyb mezi operacemi zkracuje délku cyklu (až o 10 % oproti předchozím robotům), robot navíc nevyžaduje odsazení v ose dvě a lze ho umístit velmi blízko obrobku při zachování funkce (např. na stropě uvnitř malé jednotky při obrábění elektroniky nebo leštění). Jeho hladké povrchy dovolují lépe udržovat čistotu a provádět údržbu v prostředích, jako je obsluha CNC strojů a manipulace s materiálem (např. v potravinářství). Uplatnění najde i v montážních linkách či v rámci obsluhy obráběcích center.

Konstrukce IRB 1200 usnadňuje integraci, protože počítá se čtyřmi přívody vzduchu, s 10 signály podle požadavků a s Ethernetem. Tato připojení jsou vedena vnitřkem robota v blízkosti kloubové příruby až k základně, což zvyšuje kompaktnost celého balíku.

Manage your robot – pokročilé nástroje umožňující řízení robota v souladu s Industry 4.0

RobotStudio®

Počítačové programování představuje nejlepší způsob jak maximalizovat návratnost investice u robotických systémů a vede ke snížení nákladů, zkrácení doby, za niž se výrobek dostane na trh, a ke špičkovým koncovým výrobkům. ABB RobotStudio® umožňuje provádět programování na počítači bez nutnosti zasahovat do konstrukce nebo narušovat stávající výrobu. Jedná se o systém pro návrh, programování a kontrolu robotizovaných pracovišť, kde se virtuální robot chová stejně jako reálný robot.

RobotStudio® umožňuje vyvíjet i modifikovat různé varianty řešení, nabízí možnost ověřit nástroje, doby cyklů, pracovní průměry a produktovou kapacitu před zahájením instalace v reálných podmínkách. Pomocí výběrového menu si programátor z knihovny vybere příslušného robota, pomocí dalších nabídkových ikon poskládá pracoviště z jednotlivých komponentů (jsou zde komponenty chapadel, dopravníků, zásobníků palet, pásů, různých typů obalů, apod.) a simuluje v režimu offline celý výrobní proces robota. V systému lze vytvořit veškeré pohybové dráhy, včetně případné detekce kolizí. Po následné kontrole a optimalizaci se výsledný soubor uloží do paměti a používá přímo při výrobě.

MyRobot – nástroj vzdáleného servisu

Tento nástroj umožňuje nepřetržité informování zákazníka i servisního oddělení ABB o aktuálním stavu průmyslového robota. Automaticky generovaná chybová hlášení jsou přístupná na webových stránkách nebo jsou zasílána prostřednictvím e-mailu a sms. Díky této technologii lze řešit značnou část poruch bez nutnosti servisního zásahu přímo u zákazníka. Pokud systém odhalí závažnější poruchu na některém z dílů, dokáže servisní oddělení okamžitě zajistit správný díl a následně vyslat technika se správným dílem přímo k zákazníkovi.

Remote service rovněž umožňuje pravidelně zálohovat programy průmyslového robota tak, aby bylo možné v případě potřeby obnovit systém, a zajistit tak plynulost výroby. V rámci aplikace MyRobot se může uživatel robota pomocí chytrého telefonu připojit k portálu ABB Robot Care, a tak svého robota kontrolovat kdykoliv a odkudkoliv.

Na MSV je možné vyzkoušet si tyto nástroje pomocí iPhone 6, 3D vizualizace navrhovaných projektů pomocí brýlí Oculus Rift a RobotStudia, či vyzkoušení možnosti uvedení robota do provozu pomocí tabletu.


ABB s. r. o.
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4
tel.: 800 312 222
kontakt@cz.abb.com
www.abb.com/robotika


 

Mohlo by se Vám líbit

Radikální změna: Nový software OnRobot uvolňuje 80% času stráveného instalací automatizace robotů

V dánském Odense, „hlavním městě robotů“, se sešli klíčoví hráči z robotického průmyslu ve střední a severní Evropě, aby jim společnost OnRobot představila svůj nový […]

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]