Obrábění

16. listopadu 2015 00:20

Západočeská univerzita úspěšně dokončila projekt RTI

Na konci letošního června byl na Západočeské univerzitě v Plzni úspěšně dokončen projekt Regionální technologický institut – RTI, jehož cílem bylo vybudování moderního strojírenského a technologického výzkumného centra při Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Investiční část budování výzkumného centra RTI byla zahájena 1. února 2011, kdy Fakulta strojní ZČU získala v konkurenci dalších univerzit a výzkumných ústavů z celé České republiky finanční prostředky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci prioritní osy 2 Regionální VaV centra. V témže roce byla zahájena výstavba budovy RTI a v průběhu výstavby byl také postupně zahájen proces nákupu technologií potřebných pro provoz centra. Od letošního 1. července RTI plynule přešlo do provozní fáze a má všechny předpoklady na dlouhodobou udržitelnost. Prostředky získané z OP VaVpI ve výši zhruba 435 milionů korun umožnily start-up provoz laboratoří a zkušeben vybavených nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní technikou. Na nových pracovištích je zaměstnáno téměř sto výzkumných pracovníků, větší část na plný úvazek, dvě třetiny jsou mladší 35 let. Aktivity výzkumného centra RTI jsou realizovány ve čtyřech výzkumných programech a jsou zaměřeny na oblast mechanických částí vozidel, konstrukce tvářecích a obráběcích strojů, inovace technologií tváření a obrábění. Cílem výzkumného centra RTI je nejen posílení konkurenceschopnosti regionálního i celorepublikového výzkumu a vývoje, ale také zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Důležitá je spolupráce s partnery z aplikační sféry. Spolupráce s průmyslovými podniky probíhá formou smluvního výzkumu nebo při řešení společných výzkumných projektů podporovaných z veřejných zdrojů. Již ve fázi budování výzkumného centra RTI bylo dosaženo několika velmi zajímavých a hodnotných výsledků. Za všechny jmenujme funkční vzorek hybridní skříně kolejového vozidla, nové principy pohonů drážních vozidel, zlepšení konstrukčních řešení velkých tvářecích strojů nebo inovace obráběcích technologických postupů. Za zmínku též stojí podíl na vývoji prototypů bateriových elektrobusů včetně jejich ověřování v reálném provozu. Výzkumné centrum se již zapojilo do řešení několika projektů spolufinancovaných EU.

www.zcu.cz

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]