Obrábění

16. listopadu 2015 00:20

Západočeská univerzita úspěšně dokončila projekt RTI

Na konci letošního června byl na Západočeské univerzitě v Plzni úspěšně dokončen projekt Regionální technologický institut – RTI, jehož cílem bylo vybudování moderního strojírenského a technologického výzkumného centra při Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Investiční část budování výzkumného centra RTI byla zahájena 1. února 2011, kdy Fakulta strojní ZČU získala v konkurenci dalších univerzit a výzkumných ústavů z celé České republiky finanční prostředky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci prioritní osy 2 Regionální VaV centra. V témže roce byla zahájena výstavba budovy RTI a v průběhu výstavby byl také postupně zahájen proces nákupu technologií potřebných pro provoz centra. Od letošního 1. července RTI plynule přešlo do provozní fáze a má všechny předpoklady na dlouhodobou udržitelnost. Prostředky získané z OP VaVpI ve výši zhruba 435 milionů korun umožnily start-up provoz laboratoří a zkušeben vybavených nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní technikou. Na nových pracovištích je zaměstnáno téměř sto výzkumných pracovníků, větší část na plný úvazek, dvě třetiny jsou mladší 35 let. Aktivity výzkumného centra RTI jsou realizovány ve čtyřech výzkumných programech a jsou zaměřeny na oblast mechanických částí vozidel, konstrukce tvářecích a obráběcích strojů, inovace technologií tváření a obrábění. Cílem výzkumného centra RTI je nejen posílení konkurenceschopnosti regionálního i celorepublikového výzkumu a vývoje, ale také zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Důležitá je spolupráce s partnery z aplikační sféry. Spolupráce s průmyslovými podniky probíhá formou smluvního výzkumu nebo při řešení společných výzkumných projektů podporovaných z veřejných zdrojů. Již ve fázi budování výzkumného centra RTI bylo dosaženo několika velmi zajímavých a hodnotných výsledků. Za všechny jmenujme funkční vzorek hybridní skříně kolejového vozidla, nové principy pohonů drážních vozidel, zlepšení konstrukčních řešení velkých tvářecích strojů nebo inovace obráběcích technologických postupů. Za zmínku též stojí podíl na vývoji prototypů bateriových elektrobusů včetně jejich ověřování v reálném provozu. Výzkumné centrum se již zapojilo do řešení několika projektů spolufinancovaných EU.

www.zcu.cz

Mohlo by se Vám líbit

Před 55 lety začala výroba modelu Škoda 1203, doprovázela občany Československa celý život

V listopadu 1968 se lehký užitkový automobil Škoda 1203 dostal do výroby a k prvním zákazníkům Škoda 1203 se v Československu stala nedílnou součástí životů […]

CzechInvest spouští třetí výzvu projektu Technologická inkubace. 124 miliony podpoří startupy z nových oblastí inovací

Agentura CzechInvest spouští další letošní výzvu projektu Technologická inkubace. Příjem žádostí v pořadí už třetí výzvy začne 17. listopadu a potrvá do 18. prosince 2023. Předpokládaná […]

Pozoruhodný produkt pro rok 2024: ANeT-WebTime překonal hranice docházkových systémů

Redakce odborného portálu BusinessIT.cz každoročně vybírá ta nejlepší IT řešení k zařazení do přehledu Pozoruhodných produktů pro následující rok. V letošním roce do této galerie slávy […]