Obrábění

01. září 2015 00:49

Zájem o briketování kovů v ČR začal stoupat

Třísky z obrábění kovů jsou cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Jejich recyklace je velmi perspektivní. Zkušenosti firem, které lisy ve svých provozech již používají, potvrzují návratnost investice od tří měsíců až do jednoho roku. Firmy si zvýší bezpečnost provozu využitím moderního prvku ekologické výroby a vydělají na zpracování materiálů, které se dosud opomíjely.

METALPRESS Malšice 2015

Společnost BRIKLIS pořádala v květnu ve své výrobní hale v Malšicích výstavu METALPRESS 2015. Cílem výstavy bylo ukázat veřejnosti možnosti využití technologie briketování. Na čtyřech stanovištích a třech typech lisů probíhalo lisování hliníku, oceli, litiny a brusných kalů. Nejrozsáhlejší a nejvíce sledovanou ukázkou byla briketovací linka s dvěma lisy iSwarf 550 – 2×15 na hliník pro export do Číny.

Co zpracovává technologie pro čínského zákazníka Bosch Automotive Products

Ptali jsme se Ing. Miroslava Šmejkala, který nám technologii popsal: „Linka zpracovává delší hliníkové špony z výroby brzdových systémů ABS pro automobilový průmysl. Začíná zařízením pro vyklápění beden do násypky drtiče. Ližiny a výšku vyklápěcího zařízení můžeme přizpůsobit stávajícím podmínkám. Soubor bezpečnostních opatření je zakončen oplocením celé technologie. Výklopné zařízení vyzvedne max. 500 kg do výšky 1 900 mm za dobu osmi sekund do násypky drtiče. Drtič rozdrtí dlouhé špony na malé třísky. Je opatřen zabudovaným automatickým separátorem větších kusů, které není možné rozdrtit. Podrcený materiál vypadává na vibrační rošt, který vytřídí případně se vyskytující kusový materiál. Šnekovým dopravníkem je transportován přes permanentní magnet do lisovacího stroje. Magnetická deska separuje feromagnetické částice. Obousměrný šnekový dopravník roznáší podrcené třísky podle potřeby do obou násypek briketovacího lisu iSwarf. Násypky jsou opatřeny čidly, která kontrolují hladinu materiálu. Lisovací nástroje vyrábějí tlakem 300 MPA hliníkové brikety o průměru 65 mm a délce 80–100 mm. Pod lisovacím prostorem je umístěná vana s emulzním čerpadlem na zachycování chladicích kapalin, které se z třísek lisováním vytlačují. Zbytková vlhkost v briketách byla pouhých 1,7 hmotnostních procent.

Řada briketovacích lisů iSwarf je velmi rozsáhlá a nabízí mnoho variant výkonů a vybavení. Kombinací volby příkonu motoru čerpadla hydraulického agregátu od 4 kW do 15 kW a průměru lisovacích nástrojů od 55 mm do 100 mm se řeší požadavek na kvalitu briket a výkon briketovacího lisu. Umožňuje velmi jednoduché navýšení výkonu v případě nárůstu výroby v budoucnosti.“

Ukázky lisování oceli, litiny a brusných kalů

Další ukázkou byla linka BrikStar M 40-90, s výkonem 800 kg za hodinu pro litinu, příkon čerpadla 40 kW, která zpracovávala kovové třísky z obrábění oceli. Linka obsahuje velkoobjemovou násypku s vibračním dnem, vanu s čerpadlem chladicích emulzí a dvoušnekový dopravník. Lisování zde probíhá ve válcové raznici zavírané z obou stran lisovacími nástroji. Lisovací tlak v raznici dosahuje 390 MPA a působí na obě podstavy válcové brikety. Tento způsob lisování zaručuje rovnoměrné prolisování brikety v celém jejím objemu. Pro polského zákazníka jsme provedli test lisování drcených obalů olejových filtrů z automobilů.

Na lisu BrikStar MD 22-70 s výkonem 500 kg za hodinu pro litinu předváděli zpracovávání brusného kalu. Technologie je šetrná k životnímu prostředí, předchází znečištění a umožňuje využití dříve opomíjených materiálů. Brusný kal, jako nebezpečný odpad, se přemění na surovinu a využije se. Ing. Šmejkal nám ze svých zkušeností z testovacích zkoušek sdělil, že je nejsnáze zpracovatelný zbytek po broušení pásovými bruskami. Tento materiál je velmi dobře lisovatelný, měrná hmotnost brikety dosáhla 4 976 kg/m3. Obsah znečištění zbytky brusiva je nižší než 3 %. Brusné kaly z broušení brusnými kotouči vykazují vyšší znečištění. Mezní hodnoty až 30 % znečištění naměřili u materiálu pro výrobu nožů do drtičů či hoblovacích strojů. Tento materiál je také lisovatelný, ale vysoký obsah brusiva extrémně obrušuje lisovací nástroje.

Nejvýhodnější využití je ve slévárnách, které mají vlastní obrobnu

Technologie briketování kovů je určena pro strojírenské podniky, které řeší třískové hospodářství, ale i pro společnosti zabývající se druhotným zpracování kovových třísek. Nejvýhodnější využití je však ve slévárnách, které mají vlastní obrobnu. Přepracováním třísek do briket se nejen zvýší jejich výkupní cena, ale sníží se i náklady na přepravu i uskladnění a ještě se ušetří náklady za chladicí kapaliny. Briketovat lze krátké špony a s použitím drtiče i špony dlouhé. Podle typu třísek a způsobu připojení briketovacího lisu k výrobní technologii se volí typ a velikost násypky. Např. násypka se čtyřmi šneky je určena pro zpracování delších třísek, které nejsou sypké, ale je možné je snadno rozplést. Obsah řezných kapalin v třískách není omezen.

Jak sníží obě strany případná rizika za funkčnost dodávané technologie

Se snížením rizik při koupi lisu nás seznámila Jana Šmejkalová: „Systém recyklace a briketování třísek řešíme vždy individuálně podle potřeb daného provozu. Zda je materiál vhodný pro lisování zjistíme při testovacích zkouškách, které provádíme zdarma v našem závodě v Malšicích před uzavřením každé kupní smlouvy. Můžeme tak rychle reagovat na nové požadavky zákazníka ještě před zadáním finální objednávky do výroby. Nový způsob prodeje je pro naše partnery velmi výhodný, protože poznají nové možnosti a vyřeší případná úskalí procesu ještě před uzavřením kontraktu. Obě strany tak sníží případná rizika za funkčnost dodávané technologie. Zkušenosti firem, které lisy ve svých provozech již používají, potvrzují návratnost investice od tří měsíců až do jednoho roku. Naším záměrem je rozšiřovat povědomí o výhodách této technologie hlavně v ČR, protože většinu lisů zatím vyvážíme do ciziny.“

Návratnost investice se pohybuje v řádech měsíců

Podle spolumajitele společnosti Ing. Šmejkala se z hlediska provozování jedná o nenáročnou technologii, která významně pozitivně snižuje materiálové náklady slévárenského provozu, snižuje náročnost na skladování a manipulaci. Úspora nákladů při zpracování briket z vlastních třísek dosáhla ve slévárně hliníku 32 Kč/kg. Návratnost investice se pohybuje v řádech měsíců.  Ze zkušeností zákazníka víme, že při dávkování do 20 % briket ve vsázce je čistota taveniny zachována. Takto natavenou slitinu je možné použít i do náročných odlitků. Brikety jsou mechanicky odolné, jejich hustota se pohybuje mezi 60 a 90 % hustoty původního materiálu. Hustota briket např. z mosazi dosahuje až 6 500 kg/m3, tj. 75 % hustoty mosazi. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách. Pracovní tlak na zpracování hliníku může být 240 bar, na zpracování litiny 400 bar. Při tavení briket s větším množstvím zbytkových kapalin dochází sice při jejich spalování k nežádoucímu nárůstu teploty taveniny a k zanášení odtahových filtrů. Ale přesto jsou slévárny ochotny platit vyšší cenu za kvalitní brikety než za samotné kovové třísky. Kovošroty nabízejí v případě hliníku cenu vyšší o 3 000 Kč/t. Všechny části briketovacího stroje jsou zasazeny do stavebnicového rámu, který umožňuje určitou flexibilitu při změně výrobního programu či navýšení objemu třísek. Takže náš cíl je oslovit co nejvíce firem, které obrábí a produkují kovové třísky, pomoci jim na nich vydělat a dále oslovit management našich sléváren a předvést jim přínosy technologie briketování.

Mají mnoho zkušeností ze zahraničí, které jsou připraveni předat českým firmám

Od roku 2001 začali sériově vyrábět lisy na zpracování kovových třísek a tak se začali účastnit i MSV v Brně. Ale velké technologické celky se na výstaviště nevejdou, a tak uspořádali jedinečnou výstavu ve svých prostorách. Prezentovali perspektivní technologii, která přináší významné úspory výrobních nákladů. Hledáním úspor, šetření surovinových zdrojů, snižováním nákladů na výrobu a zaváděním nových šetrných technologií lze významným způsobem zvyšovat zisk a zároveň chránit naše životní prostředí. Nové technologie přinesou firmám zisk, ale zároveň i trochu starostí, které když zvládnou, budou více prosperovat. Zejména pro slévárny je briketování „zlatý důl“. Konstruktéři firmy BRIKLIS mají mnoho zkušeností ze zahraničí, které jsou připraveni předat českým firmám. Do této doby vyrobili téměř 4 000 lisů a z toho 170 lisů na kovový materiál. Nyní každý měsíc vyrábí nejméně jeden lis pro export na kovový odpad a další lisy na dřevěné a jiné materiály.


BRIKLIS, spol. s r. o.
CZ-391 75 MALŠICE 335,
Aleš Svátek
T: 606 669 525
ales.svatek@briklis.cz
Ing. Libor Kejř
T: 724 936 701
libor.kejr@briklis.cz
www.briklis.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]