Obrábění

01. září 2015 00:56

Vysoce přesné měření úhlového natočení s využitím kalibrační hlavy

Ani kvalitní snímač není zárukou přesného měření, pokud není správně použit a namontován. Na snímačích AMOSIN® firmy AMO GmbH je ukázáno, jak čelit možným nepřesnostem.

Prstencové snímače úhlu natočení se v obráběcích strojích často používají pro měření v C-osách, otočných stolech, výkyvných osách, vřetenech, přímých pohonech a jiných aplikacích. Jejich předností je vysoká přesnost a praktické konstrukční provedení. Snímače AMOSIN® kromě toho poskytují vysokou odolnost vůči nečistotám (IP67), elektromagnetickým polím a vibracím a vynikající dynamické parametry.

Při detailním posouzení možných zdrojů chyb měření na rotační ose lze definovat následující chyby:

a) Systematické, opakovatelné chyby na otáčku
– excentricita kroužku snímače vůči ose
– chyba dělení měřicí stupnice
– házivost ložisek
b) Nahodilé chyby
– vůle v ložiskách
– deformace vlivem zatížení

I když výše uvedené systematické chyby nelze v praxi zcela odstranit, lze je efektivně vykompenzovat postupem vyvinutým firmou AMO. Po namontování snímače a měřicí hlavy se provede kalibrace jednotkou CHS, WKE a kalibrační hlavou. Ta se umístí naproti měřicí hlavy (180 ° vůči měřicí hlavě). Během jedné otáčky kroužku elektronika CHS nasnímá data a provede kalibraci. Při provozu stroje již kalibrační hlava a jednotka WKE nejsou potřeba. Použije se pouze jediná měřicí hlava, jejíž signál je kompenzován jednotkou CHS. Ještě přesnějších výsledků lze dosáhnou při kalibraci s kalibrační hlavou umístěnou postupně do polohy 90 °, 180 ° a 270 ° vůči měřicí hlavě.

Výsledek: Chyba excentricity je zcela odstraněna a vliv systematických chyb je potlačen 2×, případně 4×.

Hlavní výhodou této metody je, že pro měření stačí jediná měřicí hlava, což představuje úsporu nákladů a jednodušší montáž. Předpokladem úspěchu je samozřejmě použití kvalitních ložisek. Jako příklad jsou uvedeny grafy chyby měření standardního snímače WMI-101-1024, průměr kroužku 326 mm, při excentricitě montáže 10 μm.

Ing. Hynek Stuchlík, DaNa Travel, s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]

Společnost Siemens představuje digitalizované nasávací kouřové hlásiče řady ASD+ pro rozlehlé chráněné oblasti

Portfolio elektrické požární signalizace Siemens se rozšiřuje o nové nasávací hlásiče Siemens ASD+ s označením FDA261 a FDA262 Vyšší detekční výkon předurčuje nové Siemens ASD+ hlásiče […]