Obrábění

01. září 2015 00:56

Vysoce přesné měření úhlového natočení s využitím kalibrační hlavy

Ani kvalitní snímač není zárukou přesného měření, pokud není správně použit a namontován. Na snímačích AMOSIN® firmy AMO GmbH je ukázáno, jak čelit možným nepřesnostem.

Prstencové snímače úhlu natočení se v obráběcích strojích často používají pro měření v C-osách, otočných stolech, výkyvných osách, vřetenech, přímých pohonech a jiných aplikacích. Jejich předností je vysoká přesnost a praktické konstrukční provedení. Snímače AMOSIN® kromě toho poskytují vysokou odolnost vůči nečistotám (IP67), elektromagnetickým polím a vibracím a vynikající dynamické parametry.

Inzerce

Při detailním posouzení možných zdrojů chyb měření na rotační ose lze definovat následující chyby:

a) Systematické, opakovatelné chyby na otáčku
– excentricita kroužku snímače vůči ose
– chyba dělení měřicí stupnice
– házivost ložisek
b) Nahodilé chyby
– vůle v ložiskách
– deformace vlivem zatížení

I když výše uvedené systematické chyby nelze v praxi zcela odstranit, lze je efektivně vykompenzovat postupem vyvinutým firmou AMO. Po namontování snímače a měřicí hlavy se provede kalibrace jednotkou CHS, WKE a kalibrační hlavou. Ta se umístí naproti měřicí hlavy (180 ° vůči měřicí hlavě). Během jedné otáčky kroužku elektronika CHS nasnímá data a provede kalibraci. Při provozu stroje již kalibrační hlava a jednotka WKE nejsou potřeba. Použije se pouze jediná měřicí hlava, jejíž signál je kompenzován jednotkou CHS. Ještě přesnějších výsledků lze dosáhnou při kalibraci s kalibrační hlavou umístěnou postupně do polohy 90 °, 180 ° a 270 ° vůči měřicí hlavě.

Výsledek: Chyba excentricity je zcela odstraněna a vliv systematických chyb je potlačen 2×, případně 4×.

Hlavní výhodou této metody je, že pro měření stačí jediná měřicí hlava, což představuje úsporu nákladů a jednodušší montáž. Předpokladem úspěchu je samozřejmě použití kvalitních ložisek. Jako příklad jsou uvedeny grafy chyby měření standardního snímače WMI-101-1024, průměr kroužku 326 mm, při excentricitě montáže 10 μm.

Ing. Hynek Stuchlík, DaNa Travel, s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

Společnost Makino uvádí na trh nové přírůstky do velmi úspěšné řady Slim

Řada kompaktních vertikálních obráběcích center Slim, ve které se dosud prodalo přes 3500 strojů, si od roku 2014 získala jméno v oblasti velkosériové výroby po […]

Omnetic ze skupiny EAG získává na digitalizaci služeb v automotive dvě a půl miliardy korun. V příštích letech chce znásobit svou EBITDA

Platforma Omnetic, přední poskytovatel systémů pro digitalizaci automotive a správu dealerství ve střední Evropě, získává od investorů 100 milionů eur (2,5 miliardy korun). V čele historicky […]

touchpoint sustainability: Utvářet udržitelnou změnu na veletrhu drupa 2024

Na udržitelnost v tiskařském průmyslu se bude v termínu od 28. května do 7. června 2024 zaměřovat veletrh drupa Düsseldorf,  k diskuzím na toto téma budoucnosti v rámci letošního […]