Obrábění

01. září 2015 00:56

Vysoce přesné měření úhlového natočení s využitím kalibrační hlavy

Ani kvalitní snímač není zárukou přesného měření, pokud není správně použit a namontován. Na snímačích AMOSIN® firmy AMO GmbH je ukázáno, jak čelit možným nepřesnostem.

Prstencové snímače úhlu natočení se v obráběcích strojích často používají pro měření v C-osách, otočných stolech, výkyvných osách, vřetenech, přímých pohonech a jiných aplikacích. Jejich předností je vysoká přesnost a praktické konstrukční provedení. Snímače AMOSIN® kromě toho poskytují vysokou odolnost vůči nečistotám (IP67), elektromagnetickým polím a vibracím a vynikající dynamické parametry.

Inzerce

Při detailním posouzení možných zdrojů chyb měření na rotační ose lze definovat následující chyby:

a) Systematické, opakovatelné chyby na otáčku
– excentricita kroužku snímače vůči ose
– chyba dělení měřicí stupnice
– házivost ložisek
b) Nahodilé chyby
– vůle v ložiskách
– deformace vlivem zatížení

I když výše uvedené systematické chyby nelze v praxi zcela odstranit, lze je efektivně vykompenzovat postupem vyvinutým firmou AMO. Po namontování snímače a měřicí hlavy se provede kalibrace jednotkou CHS, WKE a kalibrační hlavou. Ta se umístí naproti měřicí hlavy (180 ° vůči měřicí hlavě). Během jedné otáčky kroužku elektronika CHS nasnímá data a provede kalibraci. Při provozu stroje již kalibrační hlava a jednotka WKE nejsou potřeba. Použije se pouze jediná měřicí hlava, jejíž signál je kompenzován jednotkou CHS. Ještě přesnějších výsledků lze dosáhnou při kalibraci s kalibrační hlavou umístěnou postupně do polohy 90 °, 180 ° a 270 ° vůči měřicí hlavě.

Výsledek: Chyba excentricity je zcela odstraněna a vliv systematických chyb je potlačen 2×, případně 4×.

Hlavní výhodou této metody je, že pro měření stačí jediná měřicí hlava, což představuje úsporu nákladů a jednodušší montáž. Předpokladem úspěchu je samozřejmě použití kvalitních ložisek. Jako příklad jsou uvedeny grafy chyby měření standardního snímače WMI-101-1024, průměr kroužku 326 mm, při excentricitě montáže 10 μm.

Ing. Hynek Stuchlík, DaNa Travel, s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]