Obrábění

04. května 2015 00:18

Výhody implementace ERP systému

Firmy se mnohdy domnívají, že jim informační systém přinese práci navíc, spoustu promarněného času a nevratnou investici. Stále však existují subjekty, které vidí sklenici spíše poloplnou a uvědomují si výhody IS. Důkazem je také číslo 192, které symbolizuje počet zákazníků společnosti Control.

Široké spektrum zákazníků z různých oborů činností, kteří dokázali ocenit přínosy IS Dialog 3000S, jsou dnes našimi spokojenými klienty, kteří pracují na rozvoji svých podniků a mnohdy se také podílejí na vývoji samotného IS.

Představení Dialog 3000S

ERP systém Dialog 3000S je především nástrojem pro moderní řízení společnosti. Jedná se o komplexní podnikový informační systém. IS Dialog 3000S patří mezi nejpropracovanější výrobní řešení pro segment velkých, středních i malých podniků. Předností systému je zaměření na zakázkovou výrobu.

Dialog 3000S v dnešní podobě je výsledkem každodenní práce a neustálého zlepšování na základě požadavků ze strany zákazníků, které sbíráme již 20 let. Naším cílem je uspokojit veškeré potřeby daného podniku a snažíme se nalézt řešení pro každého. Při tvorbě a úpravách systému nevycházíme pouze z teoretických znalostí a legislativních požadavků, nejcennějším zdrojem inspirace jsou pro nás praktické zkušenosti a poznatky přímo z provozů. Díky naslouchání našim zákazníkům jsme schopni vytvořit nástroj pro řízení výroby, který dokáže pokrýt veškeré potřeby daného provozu.

Co vlastně nabízíme?

Naším prvořadým cílem je navrhnout takové řešení prostřednictvím IS Dialog 3000S, které pokryje celý průběh zakázky firmou. Sledujeme její průběh od přijetí obchodním oddělením, přes kalkulaci, rezervaci materiálu na skladě a samotné zaplánování výroby, sledujeme také skutečný čas strávený na zakázce a spotřebovaný materiál. Kdykoliv lze zpětně dohledat pracovníky, kteří na dané zakázce pracovali, a také jaký materiál byl použit.

Klademe důraz na komplexnost informací a jejich provázanost v systému

IS s sebou přináší především zvýšení efektivity výrobního procesu a odhalení nevyužitých kapacit podniku, které mu mohou přinést vyšší zisky. Díky nasazení IS dochází ke zprůhlednění procesů, ale také systému odměňování – každý vyrobený kus je danému pracovníkovi zaevidován do systému spolu s celkovým časem na pracovišti a následně je pracovník podle toho také hodnocen. Nyní je možné také evidovat jednotlivé šarže materiálu, zpětně je pro danou zakázku dohledat, a prokázat tak požadovanou kvalitu výrobků. Nasazením zobrazovacích terminálů do výroby je zajištěna pružná práce s aktuální výkresovou dokumentací, také je možné sledovat seznam zakázek pro daný den či směnu a plnění plánu. Jde tedy také o motivační nástroj pro pracovníka.

Zavedení IS Dialog 3000S do společnosti Přesné obrábění – Precision machining

Společnost má tři oddělená pracoviště. Zde byl kladen důraz na zefektivnění předávání informací mezi jednotlivými provozy, tohoto bylo dosaženo pomocí PDA čteček. Pro evidenci zakázek byl před implementací Dialog 3000S využíván sdílený dokument, do kterého bylo možné zapisovat pouze jednou osobou jakékoliv vyhledávání bylo neefektivní a veškeré informace se musely zadávat manuálně. Nasazením Dialog 3000S došlo k automatizaci procesů. Na společnost byl také vyvíjen tlak ze strany odběratelů, kteří požadovali dodávky správných dílců v požadovaném množství a v termínu. Nápravy se podařilo docílit díky evidenci výrobků pomocí systému čárových kódů. Rozhodujícím faktorem bylo ucelené řešení od jednoho dodavatele (HW i SW).

Samotná implementace probíhala ve dvou fázích, nejprve se investor rozhodl implementovat pouze základní moduly Nákup a prodej, Řízení výroby, Sběr dat a Docházka. V průběhu implementace došlo k rozhodnutí o rozšíření modulové struktury o Účetnictví, E-sklad, Laboratoř (kontrola materiálu na vstupu, mezioperační kontrola) a B2B. Důležitým faktorem pro toto rozhodnutí bylo rozpoznání výhod uceleného řešení od jednoho dodavatele a zefektivnění procesů ve firmě.

O přínosech IS Dialog 3000S se můžete přesvědčit v přehledu referencí, který naleznete na našem webu www.control.cz.

Ing. Kateřina Huráková tel. +420 606 717 203

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]