Obrábění

10. dubna 2018 00:24

Velká očekávání v Lipsku a české firmy budou u toho

 

– Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (Lipsko, 5.– 8. února 2019)

– Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií (Lipsko, 5.– 8. února 2019)

S celkovým počtem 1 382 vystavovatelů na posledním ročníku v březnu 2017 potvrdily vždy v lichých letech konané veletrhy Intec a Z svou silnou pozici mezi nejvýznamnějšími strojírenskými veletrhy v Evropě. Vše nasvědčuje tomu, že úspěšnému příběhu tohoto veletržního dua přibude v příštím roce další kapitola.

Přípravy příštího ročníku již nyní běží na plné obrátky. „V uplynulých týdnech jsme od partnerů, dřívějších vystavovatelů a také řady nových vystavovatelů zaznamenali velmi pozitivní reakce. Očekávání jsou velká, ohledně dalšího vývoje našich úspěšných veletrhů jsme velmi optimističtí,“ potvrzuje projektová manažerka veletrhu Kersten Bunke.

Oficiální účast České republiky v roce 2019

Veletrhy přitom jsou vhodné nejenom pro celosvětově působící koncerny, ale také pro malé a střední firmy. Subkontraktační veletrh Z řada těchto společností vnímá jako osvědčenou platformu, kam se prostě jezdí pro konkrétní zakázky. Toho si je dobře vědomo i Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, které na tomto veletrhu opakovaně organizuje velice úspěšné oficiální účasti českých průmyslových firem. Zejména pro malé a střední firmy je přitom zásadní i aspekt finanční, kdy účast na společném stánku ČR je díky státní podpoře možná za velmi výhodných podmínek. Oficiální expozice České republiky na veletrhu Z v Lipsku je naplánována i na nadcházející ročník ve dnech 5. až 8 února 2019.

Doprovodný rámcový program nabídne špičková odborná témata

Široká vystavovatelská nabídka bude dále doplněna na konkrétní praktická témata orientovaným odborným programem, který nabídne ideální platformu pro transfer inovací a nejnovějších poznatků výzkumu do průmyslové praxe. Jedním z příkladů může být nově koncipovaná zvláštní přehlídka „Aditivní + hybridní výroba – praktické aplikace nových výrobních technologií“, která formou atraktivních exponátů představí spojení aditivních výrobních postupů a nejnovějšího technologického vývoje v oblasti odlehčených konstrukcí. Součástí zvláštní přehlídky bude i expertní fórum, které během všech čtyř veletržních dní umožní v koncentrované podobě náhled na aktuální stav vývoje a techniky v dané oblasti.

Digitalizace, senzorika, smart výroba, ale také nové koncepty mobility a jejich dopady na strojírenský a subdodavatelský průmysl, to jsou namátkou další témata, která budou v odborném programu veletrhů Intec a Z 2019 hrát důležitou roli.

www.intec-lipsko.cz
www.z-lipsko.cz

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]