Obrábění

01. září 2015 00:58

Úspěšný rok TOS VARNSDORF

Strojírenská společnost TOS VARNSDORF je známý výrobce obráběcích strojů, konkrétně vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center.

Inzerce

TOS VARNSDORF je výrazně exportující společnost, každým rokem se podíl vývozu pohybuje mezi 80 až 90 procenty z celé produkce. Loňský rok byl pro firmu velice úspěšný. Podařilo se naplnit plánovaný objem tržeb, který přesáhl 2 mld. Kč, a rovněž ostatní ekonomické ukazatele stanovené pro rok 2014 byly splněny. Hlavními exportními teritorii byla EU, dále pak Rusko a Asie v čele s Čínou. Velmi pozitivně se vyvíjela poptávka po obráběcích strojích na domácím trhu, kde společnost zaznamenala výrazný nárůst prodejů až na 20 % celkové produkce.

Své výrobky firma prodává pomocí prodejní sítě ve více než 50 zemích a v posledních letech také prostřednictvím dceřiných společností, které působí na těch nejdůležitějších trzích světa: v Číně, Rusku, Indii, v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Společný podnik v Číně TOS VARNSDORF provozuje s čínským partnerem ve městě Kunming. TOS Kunming vyrábí přibližně 20 strojů ročně a na čínském trhu se prodá ještě dalších deset strojů vyrobených přímo ve Varnsdorfu. Za rok se tak firmě podaří umístit na čínský trh přibližně 30 strojů. Určitý pokles v poptávkách zaznamenala firma v uplynulém období na trzích v Ruské federaci. Do jisté míry byl způsoben embargem Evropské unie směrem k Ruské federaci. Ukazuje se však, že samotné embargo na dodávky strojů není pro firmu až tak velkým problémem. Zásadním faktorem se stala devalvace rublu, která ovlivnila chování investorů. Značně se snížila jejich chuť nakupovat nové stroje, které jsou teď výrazně dražší, a to je v současné době největší překážka obchodu s Ruskou federací. O zlepšení své pozice na ruském trhu se TOS VARNSDORF snaží dalším zvýšením své aktivity, zejména prostřednictvím poměrně široké sítě obchodních zástupců a svých dvou dceřiných společností: obchodní a servisní kanceláře v Petrohradu a výrobního podniku v Jekatěrinburgu. Stranou však nezůstává ani zájem o perspektivní trhy Jižní Ameriky (zejména Brazílie je v tomto směru nadějným trhem s velkým potenciálem uplatnění) a nejprůmyslovější africký trh v Jihoafrické republice.

Společnost každým rokem představuje alespoň jednu novinku, zpravidla na zákaznických dnech, které se staly vyhledávanou a hodně navštěvovanou příležitostí, jak předvést své výrobky v plném nasazení se zajímavými technologiemi. V polovině června byl tak v pracovním zatížení předveden velký deskový stroj WRD 180/200 H, který je vybaven hydrostatickým vedením ve všech lineárních osách. U těch největších strojů tak firma nabízí kromě valivého a kluzného uložení již i hydrostatické, které umožňuje stavbu nejtěžších strojů, zatím s průměrem pracovního vřetena do 200 mm. Loňské novinky ve výrobním programu mají dnes již své pevné místo v sortimentu nabízených strojů z produkce TOS VARNSDORF. Je to stroj s označením WHR 13 (Q), který je odvozen od nejprodávanějšího typu stroje WHN 13 s tím rozdílem, že je vybaven výsuvným smykadlem. Druhým strojem je již zmíněný velký horizontální vyvrtávací a frézovací stroj s označením WRD 180/200 H, určený pro výkonové obrábění těžkých a objemných dílců.

Další nedává novinka – obráběcí centrum WHtec 130, určené pro přesné a vysoce produktivní frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména skříňových nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli o maximální hmotnosti do 16 tun – byla již začleněna do strojního vybavení firmy, takže návštěvníci letošního zákaznického dne mohli sledovat, jak si tento stroj vede v plném provozu.

Stejně jako další strojírenské firmy i TOS VARNSDORF se potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků v technických profesích. Proto má vedení firmy v úmyslu otevřít Střední odbornou školu ve Varnsdorfu, kde by se měli vzdělávat jak v učňovském středisku, tak i na střední odborné škole potenciální uchazeči nejen pro TOS VARNSDORF, ale i pro další firmy ve Šluknovském výběžku. Firma chce ovlivňovat skladbu předmětů tak, aby ze školy odcházeli absolventi, kteří najdou okamžité uplatnění ve výrobě. Podle managementu firmy je důležité, aby žáci, kteří tuto školu nebo učňovské středisko absolvují, uměli skutečně to, co dnešní výrobní firmy potřebují, aby měli potřebné znalosti a dovednosti. „V případě kvalitního středního odborného školství se bez dotací jak z veřejných zdrojů, tak i privátních zdrojů neobejdeme. Nicméně na takovouto investici a její návratnost je nutné nahlížet v dlouhodobém horizontu,“ osvětluje principy fungování této školy statutární ředitel společnosti Jan Rýdl ml., „a uvědomme si, že mezi potřebou motivovat vlastní pracovníky, zaměstnance, manažery, a způsoby motivace studentů není v zásadě rozdíl. Zde vidím jasný důkaz naší přidané hodnoty do procesu vzdělávání. Škola neumí garantovat nástupní podmínky po úspěšném absolvování školy v podobě kvalitního pracovního zázemí vybaveného nejmodernější technikou, stabilní finanční zázemí silné mezinárodní firmy, široký sociální systém a perspektivu profesního i osobního růstu. My ano!“ TOS VARNSDORF v současnosti hledá cestu, jak dosáhnout svého záměru i přes překážky, které tomu brání. „Vyplatí se mi investovat do školy, jejíž absolventi budou splňovat náročné požadavky na znalosti a dovednosti, které výroba špičkových obráběcích strojů vyžaduje. Pro špičkový produkt potřebujete i špičkovou pracovní sílu a tu nám dnes střední odborné školy nedodávají,“ uzavírá Jan Rýdl.

www.tosvarnsdorf.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]