Obrábění

24. března 2022 00:16

Upínací systém s nulovým bodem AMF usnadňuje a zrychluje práci výrobců modelů

Další německý špičkový model

Dlouho předtím, než se nový model automobilu dostane na silnici, by si jej šlo osahat u bavorského výrobce modelů – pokud by se vše tak přísně neutajovalo. Experti vyrábějí z hliníkových bloků pro mnoho OEM výrobců modely vozidel v měřítku 1:1. Díky inteligentnímu upínacímu systému s nulovým bodem od firmy AMF lze bezpečně upnout mnohatunové hliníkové bloky – rychle, flexibilně a přesně.

Inzerce

To, co výrobce modelů zavedl do výroby, je plošně použitý upínací systém s nulovým bodem na všech potřebných strojích. Ve firmě AMF získal kompetentního partnera, který má pochopení pro výzvy, se kterými se potýkají jeho odběratelé, a ze standardních výrobků vyvíjí řešení na míru. Díky tomu se složité upínání hliníkových bloků na jednotlivé díly nebo malé série daří mnohem snadněji. Dlouhá doba montáže a vyměřování je minulostí.

Zjednodušení a zrychlení procesu upínání a montáže

Když je model v měřítku 1:1 hotov, vypadá jako skutečné auto, jen z hliníku. Dokonce lze otevírat dveře a kapotu. A dokonce stojí na hliníkových discích. Tak si mohou designéři a konstruktéři učinit první trojrozměrnou představu o nově projektovaném modelu automobilu a skutečně kolem něj obcházet. Později z pásu sjede finální hliníkový model jako zkušební a kalibrační model.

Spolehlivé upnutí uchycením

Hliníkové bloky pro jednotlivé součásti jako podvozkovou skupinu, boční část, střechu, zadní kapotu a kola se na obrovských portálových frézovacích centrech musí vyrobit a předtím upnout s adekvátní přesností. Ve strojích Jobs LinX se používají dva upínací stoly o rozměrech 1300 × 2000 mm a dva o rozměrech 1300 × 1000 mm a rovněž jeden další. V rozestupech 200 milimetrů jsou osazeny 50 nebo 20 upínacími moduly s nulovým bodem K10 od firmy AMF. Díky definované rozteči rastru poskytuje každý upínací stůl maximální flexibilitu při rozmísťování prvků.

Snadno a logicky jako Lego

Na upínací stoly s integrovanými upínacími moduly s nulovým bodem a do křížových T-drážek pracovníci na sebe skládají modulární prvky, dokud blok nebo předrobek nedosáhne potřebné výšky, aby bylo možné pětistranné obrábění. Stejně snadné je s touto standardní stavebnicí naplánování upnutí. Sortiment prvků AMF pro podepření, montáž a vyrovnání a rovněž rozmanitých adaptérů je téměř nevyčerpatelný. Horní rozhraní s obrobkem opět tvoří mechanický upínací modul s nulovým bodem K10, který technologicky bezpečně polohuje a upíná upínací čepy M8 nebo M10, které jsou zašroubované v obrobku. Tento systém je jednoduchý a logický jako Lego. Vše spolu lícuje a díky upínacím modulům s nulovým bodem je polohování rychlé a přesné.

Upínací moduly se otevírají hydraulicky při provozním tlaku 60 bar. Každý jednotlivě vtáhne příslušný upínací čep silou deseti kilonewtonů a poté jej přidržuje s tvarovým stykem silou 25 kilonewtonů. Moduly to zvládají s opakovanou přesností menší než 0,005 milimetru (< 5 µm). Protože jsou mechanicky zajištěné silou pružiny a tedy upnuté bez tlaku, po upnutí se odstraňují tlakové rozvody.

Bezkolizní pětistranné obrábění díky přímému upnutí

Při přímém upnutí se otvory pro upínací čepy umísťují přímo do předrobku nebo hliníkového bloku. Konstruktéři s tím počítají již při projektování. Aby obrábění později probíhalo bez kolizních obrysů a bez kolizí, poskytuje firma AMF data ve formátu CAD.

Řezný výkon je vysoký. Celková doba obrábění může činit až 40 hodin. V konečném součtu jsou na jedno vozidlo zapotřebí různě velké hliníkové bloky o celkové hmotnosti asi 20 tun. A na konci zde stojí nový model vozidla v originální velikosti dlouho předtím, než skutečně vyjede na silnici. Pro výrobce automobilů je to ve fázi vývoje nového modelu nepostradatelný krok. Vývojoví inženýři tak již s předstihem vědí, zda automobil naplní jejich očekávání. Upínací technika AMF však očekávání naplní v každém případě spolehlivě.


Obrovské hliníkové bloky pro jednotlivé díly hliníkového modelu v měřítku 1:1 jako podvozková skupina, boční části, střecha, zadní kapota a kola se musí vyrobit a předtím přesně upnout na obrovských portálových frézovacích centrem.
© Zdroj snímku: AMF


Boční část karoserie a hliníkové disky se obrábějí z plného materiálu.
© Zdroj snímku: AMF


Minimalizace doby montáže díky upínacímu systému s nulovým bodem AMF: Ve firmě MT-Technologies lze obrobek pro pětistranné obrábění upnout několika málo pohyby.
© Zdroj snímku: AMF


Upínací desky jsou v rozestupech 200 milimetrů osazeny upínacími moduly s nulovým bodem K10 od firmy AMF. To poskytuje maximální flexibilitu při rozmísťování prvků.
© Zdroj snímku: AMF


Obrobky se upínají přímo na paletách. Upínací moduly s nulovým bodem v upínacích paletách uchopí upínací čepy montážních a modulárních prvků. Ty existují ve velikostech od 20 do 100 milimetrů. Nahoře je opět umístěn upínací modul s nulovým bodem K10.2, který vtáhne upínací čepy M8 nebo M10 zašroubované v obrobku silou 10 kN, uzavře je a přidržuje silou 25 kN.
© Zdroj snímku: AMF


Upínací systém s nulovým bodem AMF je jednoduchý a logický jako Lego. Vše spolu lícuje a polohování je rychlé a přesné.
© Zdroj snímku: AMF


Pomocí inteligentního upínacího systému s nulovým bodem AMF lze dosáhnout i bodů mimo upínací desku. Tak lze střešní prvek bezpečně upnout pro pětistranné obrábění.
© Zdroj snímku: AMF


Partnerství firem MT-Technologies a AMF se datuje od roku 2013, vlevo Mario Goth z MT-T, vpravo Christian Vogel z AMF.
© Zdroj snímku: AMF

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]