Obrábění

06. dubna 2016 00:31

UNIMET 280 – neobsahující bor a biocid

Oemeta představuje univerzální obráběcí kapalinu UNIMET 280 neobsahující bor a biocid

Novinka od firmy Oemeta: UNIMET 280 – univerzální chladicí a mazací kapalina na bázi minerálních olejů nejnovější generace pro široké uplatnění v oblasti obrábění.

Výkonná univerzální obráběcí kapalina

(Uetersen) Oemeta Chemische Werke GmbH vyvinula novou obráběcí kapalinu pro širokou oblast použití. UNIMET 280 je univerzální obráběcí kapalina nejnovější generace na bázi minerálního oleje pro široké uplatnění v oblasti obrábění. Přitom UNIMET 280 je podle výrobce prokazatelně technicky výkonnější, hospodárnější a šetrnější k člověku než konvenční obráběcí kapaliny. Produkt neobsahuje bor a biocid a nepodléhá povinnému označení. Oemeta tímto významně přispívá k bezpečnosti práce. A dobrý mazací výkon při obrábění ocelových a litinových materiálů potěší významné výrobce převodovek.

„S naší novou univerzální obráběcí kapalinou nechceme dosáhnout jen optimálního mazacího výkonu, ale také účinně přispět k bezpečnosti práce,“ zdůrazňuje Malte Krone, vedoucí produktového managementu společnosti Oemeta. UNIMET 280 je univerzální obráběcí kapalina nejnovější generace vyvinutá společností Oemeta pro široké uplatnění v oblasti obrábění. Výrobce slibuje mazací výkon odpovídající aplikacím při obrábění ocelových a litinových materiálů a nízkou spotřebu díky dobrému výnosu beze zbytků. To také zajišťuje čisté stroje a jejich části. V praktickém testu UNIMET 280 vykazoval v porovnání s konvenčními obráběcími kapalinami celkově lepší hodnoty v technické výkonnosti, hospodárnosti a humánní snášenlivosti.


Kvalita je naše tradice – náskok díky inovaci

Oemeta je rodinná firma řízená svými majiteli ve třetí generaci. Již 100 let vyvíjí a dodává do celého světa průmyslová maziva pro zpracování kovů, skla a keramiky. Zaměření na obráběcí kapaliny mísitelné s vodou a široké aplikační know-how z nás udělalo severoněmeckého technologického lídra v tomto specializovaném oboru. Produkty se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí, nejčastěji díky blízkosti k trhu a kontaktům se zákazníky. Produkty vyvinuté společností Oemeta se neustále uplatňují jako průmyslový standard. Vynálezy jako dvousložková obráběcí kapalina nebo multifunkční olej trvale zlepšují procesy u známých výrobců automobilů a v kovozpracujícím průmyslu a snižují náklady. Prostřednictvím osmi zahraničních dceřiných společností a více než 30 distribučních partnerů Oemeta prezentuje svou produktovou a servisní filozofii v nejdůležitějších průmyslových zemích.


Vyšší výkon a vysoká bezpečnost práce

Pro výrobce je důležitá bezpečnost práce a dobrá snášenlivost s pokožkou. Nově vyvinutý produkt neobsahuje ani biocid, ani bor. Oemeta zcela upouští od látek uvolňujících formaldehyd a dalších baktericidů a fungicidů a tím přispívá k větší bezpečnosti práce. UNIMET 280 nepodléhá označení podle nového nařízení CLP pro směsi, které vstoupilo v platnost v červnu 2015. Limitní hodnoty na pracovišti jsou v tomto případě irelevantní. Kromě toho také není nutné preventivní používání biocidů.

Hodnoty potvrzené v praxi

Produktem UNIMET 280 Oemeta přesvědčivě ukazuje, že vysoce výkonnou univerzální obráběcí kapalinu lze velmi dobře spojit s vylepšenou ochranou životního prostředí a uživatele. Jihoněmecký výrobce převodovek používá UNIMET 280 pro procesy soustružení, frézování a vrtání při zpracování oceli a litiny.

Nová univerzální obráběcí kapalina, která zásobuje několik obráběcích center z centrálního zařízení, přitom splňuje všechny požadavky zákazníka a působivě zajišťuje zvýšení produktivity. Další uživatelé používají UNIMET 280 zatím jen v testovacích strojích, ale již poznávají výhody.


Nařízení CLP stanovuje, které chemické látky a směsi musí být označeny. Nařízení CLP = Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí podle nového GHS a starých právní předpisů EU.


Mikroorganismy mohou odbourávat důležité složky chladicí a mazací kapaliny a tím zapříčinit výrazně kratší životnost a vyvolat další nežádoucí efekty (např. vznik zápachu). Ke skupině biocidů patří baktericidy a fungicidy.

Baktericidy jsou substance, které usmrcují bakterie, respektive zabraňují růstu zárodků. Bakterie mohou v chladicích a mazacích kapalinách vyvolávat nežádoucí změny vlastností, jako např. snížení pH-hodnoty, důležité mimo jiné pro bezpečnou ochranu proti korozi, skrze produkty látkové výměny. Nesmí se ovšem podceňovat ani přímé nebezpečí pro člověka. Může totiž docházet ke zvýšenému nebezpečí infekcí nebo přecitlivělosti.

Fungicid je chemická nebo biologická účinná látka, která usmrcuje plísně nebo jejich spory, nebo po dobu své účinnosti zabraňuje jejich množení. Plísně mohou vést v chladicích a mazacích kapalinách k technickým poruchám jako např. ucpání filtrů, potrubí nebo čerpadel.

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) upravuje dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Jedná se o přípravky, které se používají na základě aktivity účinných látek v nich obsažených k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo výrobků před škodlivými organismy, jako škůdci nebo bakterie. (Zdroj: ECHA, European Chemicals Agency)


 

Oemeta CR s. r. o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno
T: 778 057 487
info@oemeta.cz
www.oemeta.com


Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]