Obrábění

11. září 2017 00:01

Úhel pohledu MTM 2-2017

Od roku 2014 se média aktivně věnují tématu „Průmysl 4.0“. Praxe ukazuje, že jeho zavádění prozatím probíhá ve velkých výrobních společnostech, které se řadí k lídrům na trhu. Pro malé a střední podniky je realizace plně automatizovaných pracovišť v režimu Smart Factory komplikovanější především díky výši počátečních investic. Přesto Ti, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní tuto otázku musí řešit a danému modelu se přiblížit například sérií postupných inovací. Od řady odborníků věnujících se Průmyslu 4.0 spíše v teoretické rovině, ale i od zaměstnanců, kterých se spolupráce s roboty přímo týká, však slýcháme obavy či úvahy o úbytku pracovních příležitostí, které s sebou nástup robotizace přinese.

Zajímalo by mě, jak se Průmyslu 4.0 přibližujete u Vás a zda v jeho nasazení spatřujete hrozbu či naopak příležitost pro vznik nových pracovních míst či nalákání mladé generace do oboru strojírenství?

 

Ing. Marek Kotrlý, MBA
jednatel společnosti Pramet Tools, s. r. o.

Průmysl 4.0 a digitalizace má a bude mít velký dopad na náš obor. My, jako dodavatel nástrojů na obrábění, vnímáme toto téma jako důležitý strategický směr a jsme přesvědčeni, že budoucí vývoj v obrábění a celém strojírenství bude velice silně ovlivněn tímto trendem. Otázka tedy není zda, ale kdy a jak rychle. V naší firmě se intenzivně věnujeme dvěma oblastem. Jednak je to vývoj budoucích řešení pro naše zákazníky a distributory našich nástrojů. Druhá oblast je zavádění prvků Průmyslu 4.0 a digitalizace do naší vlastní výroby. Máme určitou výhodu, že i v období, kdy se ještě o této oblasti tak intenzivně nemluvilo, jsme vystavěli dobré základy pro další rozvoj. Mohu například zmínit kvalitní datovou základnu z plně integrovaného IT systému, použití 3D tisku na výrobu přípravků, většina strojů je již robotizovaná apod. Tyto základy nám dovolují vidět Průmysl 4.0 jednoznačně jako příležitost, která nám umožní lépe zvládat budoucí výzvy jako je  nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity. Nezanedbatelný faktor je i to, že náš obor zatraktivníme pro mladou generaci. U ní je používání digitálních technologií součástí jejich životního stylu.

 

Ing. David Zalaba
technický ředitel akciové společnosti ŽĎAS

Pro mnoho pracovníků i zaměstnavatelů je heslo Průmysl 4.0 velkým strašákem neznámého. Opak je ovšem pravdou, jde o aktuální trend technického vývoje a automatizace výrobních procesů.

Firma ŽĎAS tuto technologii do svých zařízení implementuje a v současné době neustále vyvíjí další modifikace dle požadavků nových technologií i jednotlivých zákazníků. Cílem našeho konceptu je maximalizovat účinnost a spolehlivost zařízení výroby na základě informací, které poskytuje systém o daném aktuálním stavu. Neustále prohlubujeme intuitivní navádění operátorů strojů, vytváříme uživatelsky přívětivá prostředí (3D vizualizační procesy) s velice podrobnými komentáři stavových a ostatních hlášení, dále implementujeme do námi dodávaných strojů koncept včasného monitorování stavů a rozpoznání vznikajícího poškození stroje (tzv. predikce). Na základě těchto informací je možné plánovat servisní intervaly a optimálně využívat provozní životnosti důležitých komponentů, celkově zefektivnit a optimalizovat výrobu a podobně. Do tohoto konceptu je rovněž možné zařadit sofistikované řešení takzvaného řízení spotřeby a zpětného monitorování energií. Hlavní mechanismy spočívají v řízení energií založeném na měřitelnosti, optimalizaci absolutní spotřeby energií, zvyšování energetické účinnosti a v systémovém  mezioborovém přístupu k návrhu zařízení. Samozřejmostí je možnost odesílat data do nadřazené řídicí úrovně (systémy MES, s vazbou na ERP apod). Tím jsou splněny požadavky moderního monitorování strojů, a to jak na kompatibilitu a modularitu, tak na konfigurovatelnost.

Naším cílem je podílet se na vytváření inteligentních továren propojením automatizovaných výrobních systémů do průmyslového Internetu věcí a s využitím moderních technologií. Důraz klademe na komunikaci mezi lidmi a inteligentními stroji, sdílení dat pomocí cloudových úložišť, účinné využívání zdrojů energetických, materiálních i informačních.

To vše by mělo přinést další zefektivnění výroby, zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů. Toto jsou pouze základní principy celého souboru konceptu Průmysl 4.0. Můžeme říci, že tento koncept hrozbou rozhodně není a pokud jsou principy „čtvrté průmyslové revoluce“ správně implementovány, vytvoří uživateli maximální kontrolu nad technologickým procesem výroby a plánováním.

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]