Obrábění

10. dubna 2018 00:01

Úhel pohledu MTM 1-2018

Digitalizace výroby prostupuje do všech průmyslových oborů. Obrábění, zejména v oblasti velkosériové výroby, je jedním z oborů, kde digitalizace již začala. A proto jsme se dvou zástupců společností z této oblasti zeptali:

Jak se Vaše společnost připravuje na průmysl 4.0 v oblasti obrábění ?

František Pivec
ředitel divize MAS Automation

Čtvrtá průmyslová revoluce je dalším významným krokem ve vývoji nejen obráběcích strojů. Stroj již nevnímáme jako nejvyšší celek výroby, ale jako součást vyššího celku, uvnitř kterého musí být schopen komunikovat s ostatními zařízeními, přizpůsobovat jim svou práci a předávat jim informace o svém aktuálním stavu.

Aby spolu mohly stroje komunikovat, vyvinuli jsme v Kovosvitu MAS v divizi MAS Automation software MAS Data Management, kterému zkráceně říkáme MADAM. Software řídí uvnitř výrobní linky informace mezi jednotlivými stroji, kamerami, roboty, operátorskými panely atd. Umožňuje rovněž komunikaci člověka s výrobní linkou tak, aby mohl zaplánovat výrobu, včas připravit materiál anebo třeba jen vzdáleně přes internet sledovat stav a výsledky výroby. Jeden zákazník mě kdysi zaujal svou představou, že mu jednou uděláme na mobilu aplikaci, kde zadá počet kusů, které chce vyrobit a pak jen zmáčkne tlačítko a stroje začnou vyrábět. Myslím, že to je přesně směr, který udává průmysl 4.0. Prostě výroba bez lidí.

Vedle toho je otázkou, proč by stroje měly obrábět, a tím mařit materiál a energii na odebírání materiálu. Proto se domnívám, že další z kroků, který již začal, a Kovosvit není pozadu, je v produktivním 3D tisku, kde výrobek nebudeme komplikovaně a ztrátově vyrábět, ale rovnou jej produktivně a přesně vytiskneme.

 

Jan Šildberger
obchodní manažer STARTECH spol. s r. o.

Pojem „průmysl 4.0“ vnímáme ve společnosti STARTECH spíše jako postupnou, časově blíže neohraničenou evoluci již probíhající automatizace a hlubší integrace IT technologií ve výrobním procesu, než jako skokovou revoluci, která změní svět ze dne na den. Jako jeden z klíčových faktorů této iniciativy však vidíme zejména kustomizaci výroby – tedy postupný odklon od velkosériové produkce stejných součástí směrem k malosériové až kusové výrobě unikátních dílců na základě přání zákazníka, a to při zachování vysoké produktivity práce a nízkých nákladů. V této oblasti má naše společnost na čem stavět, neboť malosériovou výrobou se zabýváme již více než 20 let.

Aktuálně v našem novém závodě v Rosicích budujeme plně autonomní výrobní linku, která bude v konečném stádiu integrovat 5 pětiosých CNC obráběcích center obsluhovaných robotickým systémem. Výrobní buňka bude řízena pokročilým systémem s prvky umělé inteligence, který nám umožní kusovou a malosériovou výrobu v plně bezobslužném režimu a se stejnou efektivitou, jakou lze nyní dosáhnout pouze při velkoobjemové výrobě.

Delší dobu se také zabýváme digitalizací naší výroby a integrací všech systémů do jednoho funkčního celku. Již dnes máme všechny obráběcí stroje propojené v počítačové síti, dokážeme je ovládat na dálku i sbírat z nich data, která posléze vyhodnocujeme. V nedávné době jsme představili interně vyvinutý systém upínacích palet pro obrobky, kterým postupně osazujeme naše stroje. Palety jsou vybavené identifikačními čipy, stroje tedy „vědí“, jaký obrobek je do nich vložen a jaká data (CNC programy, nástrojové informace) si mají načíst z počítačové sítě. V krátké budoucnosti hodláme podobný systém aplikovat i do nástrojových držáků.

V neposlední řadě rovněž bedlivě sledujeme trendy v oblasti „nových technologií“ – zejména v aditivní výrobě (3D tisk) a strojovém zpracování obrazu a zvažujeme možnosti jejich nasazení do naší výroby.

 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]