Obrábění

04. května 2015 00:01

Úhel pohledu MTM 1-2015

Je vaše společnost aktivní v rámci podpory odborných učilišť a škol, nebo máte dokonce vlastní vzdělávací programy?

 

Miloš Holakovský,
obchodní ředitel TOS Varnsdorf, a. s.

TOS Varnsdorf, a. s. již krátce po privatizaci v 90. letech navázal spolupráci se svým bývalým učilištěm, které je dnes součástí Vyšší odborné a střední školy Varnsdorf. Ve firmě vzniklo Středisko praktické výuky žáků, do kterého chodí na praxi žáci 2. a 3. ročníků, o které se stará 21 instruktorů, všichni zaměstnanci firmy. Máme uzavřené smlouvy s celkem 27 žáky, na základě kterých jim kromě ochraných pomůcek, příspěvku na studijní pomůcky a úhrady obědů firma poskytuje stipendia ve výši 500 až 2000 Kč a platí odměny za produktivní práci při praxi.

Přesto s výsledky spolupráce nejsme zcela spokojeni, zejména s kvalitou a motivací žáků nastupujících do školy. Mnohdy se stává, že i absolventi oborů s maturitou nemají potenciál zvládnout nároky svého oboru. Proto jsme se rozhodli znovu si zřídit firemní učiliště – Střední průmyslovou školu TOS Varnsdorf. Cílem je využít postavení firmy v regionu a nabídkou kvalitního vzdělání spojeného s rozšířenou praxí ve firmě a s perspektivou zajímavého zaměstnání, případně dalšího studia, nabídnout žákům vycházejících ze základních škol alternativu ke všeobecnému vzdělání na gymnáziu. Bohužel, náš projekt „narazil“ na zřizovatele školy – Ústecký kraj. Úředníci i politici sice uznávají naše argumenty, ale zatím jim chybí chuť nás podpořit. Problém je zejména v tom, že by museli změnit 4 roky staré rozhodnutí o sloučení několika škol a vypořádat se i s odporem ředitele zmíněné VOŠ a SŠ Varnsdorf s 1 250 žáky, který nás vnímá jako ohrožení. Přitom vedení a všichni pedagogové střediska školy, s kterým spolupracujeme a máme zájem jej odkoupit, projekt jednoznačně podporují.

Zdá se, že se blýská na lepší časy. Z popudu pana hejtmana dostaneme příležitost znovu záměr, který dnes podporuje jak Okresní hospodářská komora, tak i Rada pro hospodářský a sociální rozvoj a město Varnsdorf, projednat v krajských orgánech. Jsme přesvědčeni, že zvítězí zdravý rozum a vyřešíme největší ohrožení naší firmy spočívající v nedostatku kvalifikovaných, kteří budou schopni převzít a dále rozvíjet více jak 100leté know-how výroby světově uznávaných obráběcích strojů ve Varnsdorfu

 

 

Vlastimil Staněk,
zakladatel společnosti technology-support, s. r. o.

Ano, jsme aktivní v rámci podpory odborných učilišť a škol a naše aktivity byly a jsou především v oblasti technologie výroby na CNC obráběcích strojích a CAD a CAM softwarových řešeních. A ano, máme vlastní vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT, opět cílené na obor technologie výroby na CNC obráběcích strojích. Co se podpory odborných učilišť a škol týká, aktivně spolupracujeme na školách a učilištích, ale nabízíme i odborné stáže a semináře, a to především se společností Profika, s. r. o. V rámci projektu pořádaného s firmou Profika, s. r. o. a časopisem Technický týdeník jsme pořádali již osm ročníků akce Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů, kde vedlejší kategorie „Začátečník“ byla určena všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří měli jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/CAM softwary a přitom měli chuť naučit se více. V tomto projektu chceme pokračovat.

Spolupracujeme i s technickými univerzitami jako konzultanti a oponenti bakalářských a inženýrských prací. A veškere výše zmíněné činnosti děláme rádi a budeme v tom pokračovat.

Závěrem si dovolím jednu poznámku, některá odborná učiliště a školy nejsou a nechějí být aktivní společným aktivitám! Většinovým důvodem je pohodlnost a nebo uzavřenost konkrétních škol.

 

 

Jiří Michele,
vedoucí školicího střediska
TOS KUŘIM – OS, a. s.

Základy aktivit vyvěrají z firemní filozofie a personální strategie TOS Kuřim – OS, a. s. Prioritou je zajišťování potřebných lidských zdrojů, řízené předávání zkušeností a zvyšování kvalifikace realizované systémem celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Aktivity TOS Kuřim OS, a. s., člena skupiny ALTA, jsou směřované na podporu a zkvalitnění odborného školství všech stupňů. Podporujeme realizaci technicky zaměřených aktivit v mateřských školkách, aktivně pracujeme se zřizovatelem a řediteli obou kuřimských základních škol i pověřenými učiteli s cílem zavést technické úlohy a aktivity do výuky od prvních tříd na základních školách od září 2015. Cílem je vybavit učebny, připravit technické motivační úlohy a prosadit rozšíření osnov výuky. TOS je také partnerem řady projektů pro žáky SOU, SOŠ a SPŠ, například: NC programování, SW a HW pro výuku. Realizujeme stáže učitelů technologie a programování NC strojů v TOS, pořádáme tematické odborné exkurze pro žáky celé řady oborů především na obráběcích strojích v montáži i výrobě. Pro středoškoláky a vysokoškoláky organizujeme odborné exkurze a řízené odborné praxe. Zadáváme a vedeme bakalářské, diplomové a doktorandské práce pro studenty VUT v Brně a Masarykovy univerzity. Pro absolventy a nové zaměstnance všech profesí máme připraven adaptační program zaměřený na doškolení, osvojení firemní kultury, získání zkušeností a zapracování na pracovištích.

Tyto a řadu dalších aktivit realizujeme v našem školicím středisku, nabízíme i samostatné kurzy – výuku programování, obrábění, obsluhy CN strojů měření a další.

 

 

Martin Volný,
manager marketingu KOVOSVIT MAS, a. s.

Spolupracujeme jak se středními, tak i vysokými školami, včetně výzkumných ústavů. Jedná se například o problematiku v oblastech měření tuhosti, modálních analýzách, teplotních deformací, analýzách rizik nebo vývoji uzlů. Máme samostatný vzdělávací projekt, který nabízí studentům propojení teoretického vzdělávání s praxí. V minulém roce na podzim jsme otevřeli dvě studentské kanceláře. Inspirovali jsme se myšlenkou Baťových škol práce. Jedna kancelář je v Praze pro vysokoškoláky a druhá v Sezimově Ústí pro středoškoláky. Koncept vznikl jako reakce na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělaných profesionálů v České republice. Umožňuje studentům přímo propojit odborné vzdělávání s průmyslovou praxí. Výhodou tohoto vzdělávacího modelu je, že proces je realizovaný přímo ve výrobním prostředí a disponuje nejmodernějšími nástroji pro konstruování i řízení obráběcích strojů. Studenti mají možnost pracovat pod odbornou supervizí odborníků přímo z praxe a podílet se na realizaci a tvorbě firemních projektů. Za tuto činnost dostávají finanční odměnu. V současné době mají obě kanceláře 13 studentů, kteří aktivně participují na reálných projektech společnosti KOVOSVIT MAS, a. s.

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]