Obrábění

04. května 2015 00:01

Úhel pohledu MTM 1-2015

Je vaše společnost aktivní v rámci podpory odborných učilišť a škol, nebo máte dokonce vlastní vzdělávací programy?

 

Miloš Holakovský,
obchodní ředitel TOS Varnsdorf, a. s.

TOS Varnsdorf, a. s. již krátce po privatizaci v 90. letech navázal spolupráci se svým bývalým učilištěm, které je dnes součástí Vyšší odborné a střední školy Varnsdorf. Ve firmě vzniklo Středisko praktické výuky žáků, do kterého chodí na praxi žáci 2. a 3. ročníků, o které se stará 21 instruktorů, všichni zaměstnanci firmy. Máme uzavřené smlouvy s celkem 27 žáky, na základě kterých jim kromě ochraných pomůcek, příspěvku na studijní pomůcky a úhrady obědů firma poskytuje stipendia ve výši 500 až 2000 Kč a platí odměny za produktivní práci při praxi.

Inzerce

Přesto s výsledky spolupráce nejsme zcela spokojeni, zejména s kvalitou a motivací žáků nastupujících do školy. Mnohdy se stává, že i absolventi oborů s maturitou nemají potenciál zvládnout nároky svého oboru. Proto jsme se rozhodli znovu si zřídit firemní učiliště – Střední průmyslovou školu TOS Varnsdorf. Cílem je využít postavení firmy v regionu a nabídkou kvalitního vzdělání spojeného s rozšířenou praxí ve firmě a s perspektivou zajímavého zaměstnání, případně dalšího studia, nabídnout žákům vycházejících ze základních škol alternativu ke všeobecnému vzdělání na gymnáziu. Bohužel, náš projekt „narazil“ na zřizovatele školy – Ústecký kraj. Úředníci i politici sice uznávají naše argumenty, ale zatím jim chybí chuť nás podpořit. Problém je zejména v tom, že by museli změnit 4 roky staré rozhodnutí o sloučení několika škol a vypořádat se i s odporem ředitele zmíněné VOŠ a SŠ Varnsdorf s 1 250 žáky, který nás vnímá jako ohrožení. Přitom vedení a všichni pedagogové střediska školy, s kterým spolupracujeme a máme zájem jej odkoupit, projekt jednoznačně podporují.

Zdá se, že se blýská na lepší časy. Z popudu pana hejtmana dostaneme příležitost znovu záměr, který dnes podporuje jak Okresní hospodářská komora, tak i Rada pro hospodářský a sociální rozvoj a město Varnsdorf, projednat v krajských orgánech. Jsme přesvědčeni, že zvítězí zdravý rozum a vyřešíme největší ohrožení naší firmy spočívající v nedostatku kvalifikovaných, kteří budou schopni převzít a dále rozvíjet více jak 100leté know-how výroby světově uznávaných obráběcích strojů ve Varnsdorfu

 

 

Vlastimil Staněk,
zakladatel společnosti technology-support, s. r. o.

Ano, jsme aktivní v rámci podpory odborných učilišť a škol a naše aktivity byly a jsou především v oblasti technologie výroby na CNC obráběcích strojích a CAD a CAM softwarových řešeních. A ano, máme vlastní vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT, opět cílené na obor technologie výroby na CNC obráběcích strojích. Co se podpory odborných učilišť a škol týká, aktivně spolupracujeme na školách a učilištích, ale nabízíme i odborné stáže a semináře, a to především se společností Profika, s. r. o. V rámci projektu pořádaného s firmou Profika, s. r. o. a časopisem Technický týdeník jsme pořádali již osm ročníků akce Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů, kde vedlejší kategorie „Začátečník“ byla určena všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří měli jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/CAM softwary a přitom měli chuť naučit se více. V tomto projektu chceme pokračovat.

Spolupracujeme i s technickými univerzitami jako konzultanti a oponenti bakalářských a inženýrských prací. A veškere výše zmíněné činnosti děláme rádi a budeme v tom pokračovat.

Závěrem si dovolím jednu poznámku, některá odborná učiliště a školy nejsou a nechějí být aktivní společným aktivitám! Většinovým důvodem je pohodlnost a nebo uzavřenost konkrétních škol.

 

 

Jiří Michele,
vedoucí školicího střediska
TOS KUŘIM – OS, a. s.

Základy aktivit vyvěrají z firemní filozofie a personální strategie TOS Kuřim – OS, a. s. Prioritou je zajišťování potřebných lidských zdrojů, řízené předávání zkušeností a zvyšování kvalifikace realizované systémem celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Aktivity TOS Kuřim OS, a. s., člena skupiny ALTA, jsou směřované na podporu a zkvalitnění odborného školství všech stupňů. Podporujeme realizaci technicky zaměřených aktivit v mateřských školkách, aktivně pracujeme se zřizovatelem a řediteli obou kuřimských základních škol i pověřenými učiteli s cílem zavést technické úlohy a aktivity do výuky od prvních tříd na základních školách od září 2015. Cílem je vybavit učebny, připravit technické motivační úlohy a prosadit rozšíření osnov výuky. TOS je také partnerem řady projektů pro žáky SOU, SOŠ a SPŠ, například: NC programování, SW a HW pro výuku. Realizujeme stáže učitelů technologie a programování NC strojů v TOS, pořádáme tematické odborné exkurze pro žáky celé řady oborů především na obráběcích strojích v montáži i výrobě. Pro středoškoláky a vysokoškoláky organizujeme odborné exkurze a řízené odborné praxe. Zadáváme a vedeme bakalářské, diplomové a doktorandské práce pro studenty VUT v Brně a Masarykovy univerzity. Pro absolventy a nové zaměstnance všech profesí máme připraven adaptační program zaměřený na doškolení, osvojení firemní kultury, získání zkušeností a zapracování na pracovištích.

Tyto a řadu dalších aktivit realizujeme v našem školicím středisku, nabízíme i samostatné kurzy – výuku programování, obrábění, obsluhy CN strojů měření a další.

 

 

Martin Volný,
manager marketingu KOVOSVIT MAS, a. s.

Spolupracujeme jak se středními, tak i vysokými školami, včetně výzkumných ústavů. Jedná se například o problematiku v oblastech měření tuhosti, modálních analýzách, teplotních deformací, analýzách rizik nebo vývoji uzlů. Máme samostatný vzdělávací projekt, který nabízí studentům propojení teoretického vzdělávání s praxí. V minulém roce na podzim jsme otevřeli dvě studentské kanceláře. Inspirovali jsme se myšlenkou Baťových škol práce. Jedna kancelář je v Praze pro vysokoškoláky a druhá v Sezimově Ústí pro středoškoláky. Koncept vznikl jako reakce na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělaných profesionálů v České republice. Umožňuje studentům přímo propojit odborné vzdělávání s průmyslovou praxí. Výhodou tohoto vzdělávacího modelu je, že proces je realizovaný přímo ve výrobním prostředí a disponuje nejmodernějšími nástroji pro konstruování i řízení obráběcích strojů. Studenti mají možnost pracovat pod odbornou supervizí odborníků přímo z praxe a podílet se na realizaci a tvorbě firemních projektů. Za tuto činnost dostávají finanční odměnu. V současné době mají obě kanceláře 13 studentů, kteří aktivně participují na reálných projektech společnosti KOVOSVIT MAS, a. s.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]