Obrábění

06. dubna 2016 00:32

TDZ Turn slaví 10 let!

Společnost TDZ Turn s. r. o. slaví v letošním roce 2016 právě 10 let od zahájení své činnosti. Pro své zákazníky při této příležitosti připravila řadu novinek a mimo jiné chystá také významné novinky v oblasti designu. Design ovlivňuje prodej, protože je úzce spojen s marketingem, musí být brán vážně i při nabídce tak specifického zboží, jakým jsou těžké obráběcí stroje, mezi nimi samozřejmě i vertikální soustruhy série VLC.

Dříve dodaný stroj VLC v provozu

Koncept nového provedení

Inovátoři vs opraváři

Vertikální soustruhy série VLC společnosti TDZ Turn s. r. o. jsou dobře známy nejen svojí spolehlivostí a kvalitou, ale také vynikající funkčností. Konstrukčně jsou vertikální soustruhy série VLC poměrně mladé a moderní a i v této oblasti se může zdát, že nevyžadují změny. Všechny tyto vlastnosti, ve spojení se zákaznicky dobře přijímanou cenou, určitý čas prakticky skutečně bránily dalšímu vývoji ve smyslu aplikace viditelných designových inovací, ačkoliv myšlenky na neustálé zlepšování samozřejmě byly. Společnost TDZ Turn s. r. o. samozřejmě není jediným takto fungujícím dodavatelem obráběcích strojů. Je zcela běžné také u jiných výrobců vertikálních soustruhů nebo i jiných obráběcích strojů, a to především těch „tradičních“, že designu se věnují pouze okrajově, ne-li vůbec anebo změny prezentují pouze „na papíře“, ale tyto změny jsou v praxi neproveditelné nebo příliš nákladné. Lze se někdy až pousmát, jak rádi operují někteří výrobci se slovem „tradice“, byť mimo „ověřeno“ za tím lze vidět pojmy jako „zastaralé, neproduktivní“ apod.

Inzerce

Nelze však házet všechny do jednoho pytle, jsou společnosti, které si význam designu dobře uvědomují a kromě „opravářů“ existují i skuteční inovátoři. Společnosti přemýšlející o designu nějakým způsobem můžeme pro zjednodušení rozdělit do tří skupin.

První skupina sází pouze na estetiku, tzn. v praxi se zaměřuje především na úpravu krytování a na emoce, ne už tak na funkčnost. Stroje mohou potom vypadat velké, tuhé, nablýskané, ale funkčnost nemusí být dostatečná. Zákazník tak může dostat za dobré peníze pěkně vypadající stroj, ale v praxi to asi nikdy nebude ono a později může dojít k velkému zklamání. Typičtí „opraváři“.

Druhá skupina se zaměřuje na vynikající funkčnost, ale spíše podceňuje estetiku. Nabídka těchto společností může být v tomto případě za příznivější cenu, ale právě neupravený vzhled může některého potenciálního zákazníka odradit, protože v jeho očích neodpovídá pracovním možnostem stroje a ve srovnání s nablýskanou konkurencí je za stejnou cenu horší volbou. Zákazníkovi potom skutečně nelze nic vyčítat, protože jeho dobrou nebo špatnou volbu potvrdí až čas. To jsou společnosti, které o designu vážně uvažují, ale prakticky jej moc neřeší.

Třetí skupina se zaměřuje jak na estetiku, tak i na funkčnost. Stroje těchto společností jsou nejen líbivé, ale taky maximálně výkonné a dlouhodobě spolehlivé. Zákazníkovi je nabídnuto komplexní řešení. I když cena může být o něco vyšší než u předchozích dvou skupin, i tak může být stále velmi příznivá, zvláště uvědomíme-li si, že budoucí náklady s takovým produktem bývají podstatně nižší. V tomto případě předpokládáme teoretickou možnost (v praxi to tak nebývá a mohou být podstatné rozdíly), že nabídka servisu, služeb, náhradních dílů atd. je srovnatelná. Tyto společnosti jsou skutečnými inovátory.

Inovátor TDZ Turn s. r. o.

Konkurenční prostředí a měnící se priority zákazníků vytvářejí tlak podněcující změnu. Společnost TDZ Turn s. r. o. ještě nedávno představovala svůj spolehlivý produkt pouze se základní myšlenkou na inovaci, respektive s myšlenkou na inovace pouze pracovních vlastností stroje. Podle výše uvedeného rozdělení bychom ji tedy zařadily do skupiny druhé. Na základě současných trendů a poptávky je však aktuálně připravena stát se skutečným inovátorem. Již na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2015 byla prezentována základní vize. Nyní ale nastává čas, kdy bude reálně možno nabídnout možnost volby mezi tradiční – prověřenou variantou a „hi-tech“ řešením s lepší estetickou i funkční stránkou. Předpokládaný pouze 10% rozdíl v cenové nabídce bude jistě pro zákazníky vítanou volbou.

Představení v praxi

Dne 10. 5. 2016 pořádá společnost TDZ Turn s. r. o. zákaznické a partnerské dny. Při příležitosti oslavy významného výročí společnosti, a to 10 let od zahájení své činnosti, bude pozvána široká odborná veřejnost. Účastníkům budou mimo jiné představeny přednosti nového designu strojů série VLC v praxi.

www.tdz-turn.com

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]