Obrábění

10. dubna 2018 00:27

SurfaceTechnology GERMANY

Přehlídka trendů v technologiích pro povrchové úpravy

Osvědčené přednosti, nové šance – tato myšlenka charakterizuje veletrh SurfaceTechnology GERMANY, který proběhne 5. – 7. června 2018 ve Stuttgartu. Mezinárodní odborný veletrh techniky pro povrchové úpravy se uskuteční pod tímto názvem poprvé, dosud byl znám jako veletrh O & S. Termín, místo konání a výstavní spektrum zůstávají stejné.

Jsme velmi rádi, že veletrh SurfaceTechnoloy GERMANY má po změně názvu tak dobrý ohlas na trhu,“ říká Olaf Daebler, Global Director SurfaceTechnology ve veletržní správě Deutsche Messe AG. „Mezinárodní odborný veletrh techniky pro povrchové úpravy se už mnoho let zaměřuje nejenom na povrchy a vrstvy. Ve Stuttgartu budou zastoupeny všechny materiály, všechny branže a významné odborné svazy techniky pro povrchové úpravy.“
Několik týdnů před zahájením veletrhu je už zřejmé, že SurfaceTechnology GERMANY bude největší akcí od prvního veletrhu O & S v roce 2008. Mezinárodní odborný veletrh techniky pro úpravu povrchů, který se uskuteční 5. – 7. června, bude nejen mimořádně rozsáhlý, ale také kompaktní. Vrcholné veletržní prezentace nebudou už umístěné ve dvou standardních halách, ale budou se všechny nacházet v hale č. 1, největší výstavní hale na výstavišti ve Stuttgartu. Přidanou hodnotou pro návštěvníky bude vedle řešení, která představí národní a mezinárodní podniky, především fórum SurfaceTechnology zahrnující přednášky o aktuálních tématech a důležitých trendech v oblasti potahovacích technologií.

Výstavní část veletrhu SurfaceTechnology GERMANY obsáhne celé spektrum techniky pro úpravu povrchů. Patří k ní galvanotechnika, tryskací technika, termické nástřiky, průmyslová plasmová a laserová technika na úpravu povrchů, potahovací materiály, úprava povrchů, ochrana životního prostředí a zásobovací technika, služby, předúprava, čištění, měřicí, zkušební a analytická technika. Tematické parky budou ve Stuttgartu uspořádané také k oblastem odpadní vody, technika životního prostředí, nanotechnologie a mikrotechnologie.

Jednou z předních platforem branže v oblasti galvanotechniky bude společný stánek Ústředního svazu techniky pro úpravu povrchů ZVO (Zentraler Verband Oberflächentechnik) jako ústřední součást veletrhu SurfaceTechnology GERMANY. Letos v červnu dosáhne velikosti okolo 3 500 čtverečních metrů a nabídne dostatek místa cca 75 firmám, které se zabývají úpravou povrchů, a dodavatelům postupů, zařízení a příslušenství, kteří zde předvedou své produkty určené pro trh a představí inovativní výzkumné projekty.
K již zavedeným společným stánkům rovněž patří společný stánek Asociace německých výrobců strojů a zařízení VDMA. Vystavovatelé zde předvedou tryskací techniku (tryskací zařízení s rozmetacími koly a pneumatická tryskací zařízení), elektrochemickou techniku pro úpravu kovových povrchů. Společný stánek s vedoucím tématem „Řešení pro úpravu povrchů s efektivním využíváním zdrojů: ekologicky – hospodárně – inovativně“ se obrací především na uživatele z oblastí kovozpracujícího průmyslu, strojírenství, automobilového průmyslu, sléváren, hutí a válcoven, ale i architektury.
Další vrcholnou součástí programu letošního veletrhu SurfaceTechnology GERMANY je společný stánek „Procesový řetězec – technika pro úpravu povrchů“. Přehlídka zahrnuje širokou nabídku branže a umožňuje nahlédnout do různých oblastí povrchové úpravy dílů. Představeny zde budou také potřebné aktivity k plnění zákonných norem týkajících se nařízení REACH. Platforma zahrnuje aktuální nabídku zařízení a periferní techniky umožňující vysokou kvalitu a představující trendy budoucnosti.

Jaké jsou nové technologie pro úpravu povrchů? Jaké vlastnosti mají postupy? Jak lze uskutečňovat průmysl 4.0 v rámci techniky pro úpravu povrchů? Jak lze lépe využívat materiály a energii se stávajícími technologiemi? Těmito a podobnými otázkami se budou zabývat odborníci, vědci a zástupci průmyslu během fóra veletrhu SurfaceTechnology GERMANY. „Odborné fórum je velmi atraktivní pro firmy, které hledají řešení pro úpravu povrchů,“ říká O. Daebler. „Chceme oslovit nejen odborníky v oblasti galvanizace, ale zabývat se celou technikou pro povrchovou úpravu, technologiemi a postupy, měřicí a řídicí technikou, obracíme se i na koncové zákazníky, například konstruktéry, kteří u nás mohou objevit zcela nové a nečekané možnosti.“ Fórum se zaměří na témata, jako je energetická účinnost, efektivní využívání materiálů, strukturované díly a technika pro úpravu povrchů, na nové postupy v galvanotechnice, postupy při fyzikální úpravě povrchů, na příklady povrchových úprav, průmysl 4.0 v technice pro úpravu povrchů, nová a inovovaná zařízení, kontrolu kvality a optimalizaci procesů, čištění a předúpravu.

www.surface-technology-germany.de

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]