Obrábění

01. září 2015 00:18

Projekt odsávání a filtrace ve firmě Strojírny Kohout, spol. s r. o., Kdyně

Rodinná firma Strojírny Kohout, spol. s r. o. zahájila fakticky svou činnost v roce 1993, kdy otec pan Vojtěch Kohout se svými dvěma syny zhotovili svou první zakázku – apretaci odlitků vahadel pro automobilový průmysl. Další zakázky přišly vzápětí, a proto již v roce 1996 vznikla společnost Strojírny Kohout spol. s r. o. s vizí velkosériového dokončování odlitků a rozvoje nových technologií pro místní slévárnu. V následujících letech zaznamenala společnost růst jak v oblasti zakázek, tak i v počtu zaměstnanců.

Malý odlučovač na CNC soustruhu

V roce 2001 majitelé společnosti určili další směr rozvoje společnosti – zakázkové obrábění na CNC strojích pro společnosti podnikající především v humánních odvětvích. Firma zakoupila první CNC soustruhy Mazak a mohla tak svým zákazníkům nabídnout novou technologii. Během dvou následujících let se podařila i expanze na zahraniční trhy, pořídily se další CNC stroje a přijali další zaměstnanci, takže koncem roku 2004 společnost již měla přes 80 pracovníků.

Obráběcí centrum HERMLE s odlučovačem

Jednatel společnosti pan Zdeněk Kohout pokračuje: „Nelehké období krize po roce 2007 jsme přečkali dobře, takže jsme se mohli následně zaměřit na intenzivní rozvoj společnosti včetně zoptimalizování vnitropodnikových procesů. Investovali jsme do rekonstrukce výrobních prostor, infrastruktury a nové technologie víceosého obrábění. Rozšířili jsme také náš technický i obchodní tým a pořídili další špičkové stroje MAZAK, HERMLE a další. Nyní máme velmi dobrou výrobní základnu a špičkový tým, který v současné době představuje 140 pracovníků. Jsme rodinná firma a jsme si dobře vědomi, že bez loajálních a svědomitých zaměstnanců bychom nemohli těchto výsledků dosáhnout. Snažíme se proto vytvářet jim důstojné a kvalitní pracovní prostředí. Proto jsme si pro rok 2015 jako jeden z úkolů stanovili zlepšit ovzduší ve výrobních halách tím, že osadíme všechny obráběcí stroje vhodnými systémy pro odsávání olejové a emulzní mlhoviny.“

Společnost Strojírny Kohout s. r. o. v květnu 2015 vypsala výběrové řízení na osazení celkem sedmnácti CNC obráběcích strojů vhodným filtračním zařízením. Podmínky výběrového řízení byly poměrně přísné; součástí dodávky muselo např. být i zastřešení dvou velkých vertikálních center MAZAK VTC-200C, prodloužená záruka, nadstandardní servisní i platební podmínky a další omezení. Z firem, které se tohoto výběrového řízení zúčastnily, zadávacím podmínkám nejlépe vyhovovala nabídka pražské firmy WEMAC spol. s r. o., která se také stala vítězem tendru.


Výběrové řízení bylo nastaveno tak, aby
zajistilo kvalitní dodávku od profesionální firmy


Celkový pohled na část výrobní haly

Jednatel pan Kohout nám k tomuto rozhodnutí sdělil následující: „Podmínky výběrového řízení byly nastaveny tak, aby zajistily kvalitní dodávku od profesionální firmy. Mohu říci, že přístup pracovníků firmy WEMAC byl právě takový, tedy profesionální. 19. června jsme podepsali kupní smlouvu a s ředitelem p. Kratochvílem jsme si potřásli rukou. Termín dokončení a předání díla byl zadávací dokumentací stanoven na 22. 7. 2015. Předávací protokol potvrzující funkčnost zařízení jsme podepsali dokonce o dva dny dříve, tedy 20. 7. 2015. Je třeba si uvědomit, že dodavatel musel během čtyř týdnů zajistit dodávku a montáž sedmnácti sestav vč. zakázkových ocelových nosných konstrukcí a především zaměřit, dodat a spasovat dvě kompletní střechy na poměrně velké stroje.“

Řada obráběcích center MAZAK

Jaký je tedy stav pro ukončení realizace? Stroje jsou osazeny odstředivými odlučovači FILTERMIST série eXcel2, které svou kapacitou vždy odpovídají velikosti odsávaného prostoru stroje. Odlučovače jsou namontovány v lehkých nosných konstrukcích, upevněných na bocích nebo střechách strojů a s pracovním prostorem stroje jsou obvykle propojeny pružnou sací hadicí. Odlučovače FILTERMIST jsou nejrozšířenějším filtračním principem v České republice, kde je instalováno již téměř 10 000 kusů; celosvětově je v provozu téměř 150 000 kusů těchto odlučovačů. Typická účinnost těchto odlučovačů je pro běžné typy vzdušnin okolo 99 procent. Fakticky to znamená, že na výstupu z odlučovačů lze naměřit pouhý zlomek celkového množství vstupních nečistot (setiny až desetiny mg/m³) a při použití přídavného HEPA filtru ještě o řád méně. Česká norma přitom jako limit stanovuje hodnotu 5 mg/m³. Důležité také je, že provozní náklady jsou u těchto odlučovačů nepatrné – běžně dostačuje provádění údržby jednou až dvakrát ročně.

Centra MAZAK VTC-200 s nově dodaným zastřešením a odlučovači

Pan Zdeněk Kohout ještě dodal: „Zlepšení ovzduší ve výrobních halách je výrazné, to je bez diskuze. A i když na celkové zhodnocení je samozřejmě ještě brzy, zaznamenali jsme okamžitý efekt na našem centrálním kompresoru SCHNEIDER KDV-30 o výkonu 37 kW a s průtokem vzduchu přes 6 000 litrů/min. Ten nasává ovzduší přímo z hlavní výrobní haly a my jsme museli vstupní filtry měnit každý týden. Po instalaci odlučovačů jsem již obdržel z výroby informaci o tom, že vstupní filtrační vložky zůstávají čisté. S naší volbou dodavatele i celkovou realizací jsme proto zatím velmi spokojeni.“

Areál firmy Strojírny Kohout

Na závěr jsme požádali o vyjádření také ředitele firmy WEMAC spol. s r. o., pana Davida Kratochvíla: „My jsme k tomuto projektu přistupovali s nejvyšší zodpovědností. Firma Strojírny Kohout s. r. o. je významným výrobním podnikem v této části České republiky a její výsledky jsou imponující – proto jsem opravdu rád, že jsme tento projekt v hodnotě zhruba 50 000 € dostali na starost. Na druhou stranu musím říci, že stroje MAZAK i HERMLE osazujeme našimi odlučovači velmi často a konstrukci těchto strojů dobře známe, takže vlastní realizace jsme se nemuseli obávat ani nijak při ní experimentovat. Pevně věřím, že s naším řešením budou pracovníci firmy Strojírny Kohout s. r. o. spokojeni.“

www.strojirnykohout.cz
www.metall-kohout.com
www.wemac.cz

Mohlo by se Vám líbit

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]

Podlahové rošty a schodišťové stupně Kytulava. Umožňují snadnou a rychlou instalaci a bezpečný provoz nejen v exteriéru

Společnost Kytulava představuje lehké ocelové konstrukce do exteriéru i interiéru průmyslových staveb, jsou to především podlahové rošty, schodišťové stupně, žebříkové příčky a další. Kytulava patří […]