Obrábění

23. září 2018 14:20

Progres v navyšování podílu na trhu – Skupina Plansee Group zvýšila svůj obrat o jedenáct procent

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18, který skončil 28. 2. 2018, konsolidovaného obratu činícího 1,3 miliardy euro. To je o jedenáct procent víc než v předchozím roce (1,17 mld. euro).

K pozitivnímu vývoji obratu přispěla veškerá odbytová odvětví i regiony relevantní pro skupinu Plansee Group“, informovali členové představenstva, pan Bernhard Schretter a Karlheinz Wex v rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte. Důležitým hnacím motorem pozitivního růstu byl evropský exportní průmysl zahrnující automobilový, strojírenský a letecký průmysl, ropný a plynárenský průmysl v USA, lékařská technika a zábavní elektronika. 52 procent obratu se dosáhlo v Evropě, 24 procent v Americe a stejný obratový podíl připadá na Asii.

V globálním tržním prostředí se skupině Plansee Group podařilo dosáhnout nového rekordního objemu prodeje a získat další podíl na trhu. „Konkurenční boj se ještě více vyostřil, přičemž se jedná především o konkurenty z Číny,“ shrnuje vývoj na trhu Bernhard Schretter. Navíc vzrostly ceny surovin a tlak na prodejní ceny je mnohem citelnější. Schretter: „Přesto se nám podařilo udržet či ještě upevnit naše postavení coby preferovaného partnera pro naše zákazníky, a to díky inteligentnímu využívání naší celosvětové sítě výrobních závodů.“

  • Globální expanze pokračuje

Zajištění své budoucnosti zainvestovala skupina Plansee Group v uplynulém hospodářském roce částkou 300 milionů euro. Nejvýznamnějšími akvizicemi bylo mimo jiné převzetí německého výrobce nástrojů, společnosti Komet, a založení materiálové platformy Matmatch. Došlo k rozšíření výroby v Balzheimu a Lechbrucku (Německo), Jyväskylä (Finsko), Mysore (Indie) a v Reutte (Rakousko). Ve městě Towanda/USA investovala GTP značné prostředky do výroby wolframu. Kromě toho došlo k odkoupení dalších obchodních podílů v čilské společnosti Molymet i v dceřiných firmách společnosti Ceratizit. V Kemptenu získal Ceratizit pozemek o výměře 50 000 metrů čtverečných určený pro výstavbu nového logistického střediska. Karlheinz Wex zdůraznil, že je skupina Plansee Group disponující 57 procenty vlastního kapitálu optimálně připravena na další organizační a strategické změny směřující k progresivnímu rozvoji společnosti.

  • Podíl nových produktů činí 30 procent

Stejně jako v předchozích létech, i v uplynulém hospodářském roce investovala skupina Plansee Group 5 procent svého obratu (66 milionů euro) do vývoje nových pruduktů a do optimalizace procesů. Podíl nových produktů (produkty, které nejsou starší více než 5 let) na obratu činí 30 procent. „Právě v rámci vývoje produktů a procesů může skupina Plansee Group plně uplatnit své silné stránky, tj. Flexibilitu a zkušenosti,“ konstatuje Bernhard Schretter. Zastoupeny zde jsou víceleté vývojové projekty pro průmysl výroby polovodičů, stejně jako projekty pro výrobu nových produktů pro zábavní elektroniku i pro průmysl výroby nástrojů, které byly během několika měsíců připravené pro uplatnění na trhu.

  • Důsledné využívání nástrojů digitalizace

Prostřednictvím celé řady iniciativ a projektů si skupina Plansee Group vytvořila v minulém roce podmínky pro důsledné využívání nástrojů digitalizace. Tím se mají zjednodušit, urychlit a vylepšit příslušné procesy a postupy. „V digitalizaci spatřujeme velkou šanci spočívající v ještě cílenějším zaměření na zákazníka za účelem dalšího posilování naší konkurenční výhody,“ tolik komentář Karlheinze Wexeho. Od září 2017 je tak materiálová platforma Matmatch na síti. Matmatch slouží jako celosvětová podpora pro specialisty na materiály, pro vyhledávání, hodnocení a nákup materiálů, které představují nejvhodnější variantu pro konkrétní projekt. Wex nastínil realizaci dalších aktivit a investic do tohoto průmyslového sektoru.

  • Nedostatek pracovních sil

S ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v celé řadě podniků ze skupiny spatřuje Schretter rozhodující faktory úspěšného zvládnutí této situace v ještě intenzivnějším investování do vzdělávání stávajících zaměstnanců a v další automatizaci procesů a postupů náročných na lidskou práci. V Breitenwangu/Reutte navýšila skupina Plansee kapacitu učňovského střediska na 42 míst za rok (dosud 35).

  • Průmyslové portfolio

Vývoj průmyslového portfolia skupiny Plansee Group vykázal v uplynulém roce pozitivní tendenci. Majetková účast v podnicích dosáhla v hospodářském roce 2017/18 obratu 2,4 miliardy euro. Výrobní obrat v Breitenwangu/Reutte činil 630 milionů euro.

K rozhodnému dni, 28. 2. 2018, pracovalo v holdingových společnostech v celosvětovém měřítku 12 617 zaměstnanců. Rakousko vykázalo za uplynulý hospodářský rok 2 369 zaměstnanců – o 94 více než v předchozím roce, přičemž se dosud jedná o rekordní počet. V regionu Außerfern/Algojsko patří skupina Plansee Group s 3 500 zaměstnanci k jednoznačně největším zaměstnavatelům.

  • Výhled do budoucna

Plansee Group vstoupila do nového hospodářského roku úspěšně. Ukazatele poptávky za první čtvrtletí mírně převyšovaly srovnatelné hodnoty předcházejícího roku. Pánové Schretter a Wex sice s ohledem na právě probíhající hospodářský rok vycházejí ze stabilní, aktuální hospodářské situace, ovšem s výhradou nevypočitatelných ekonomických a politických rámcových podmínek. Obchodní překážky a omezení dovozu zboží deklarované stran USA sice dosud neměly přímý vliv na obchodní aktivity skupiny Plansee Group, přesto lze ve střednědobém horizontu počítat s nepřímými důsledky. Členové představenstva navíc v některých odvětvích spatřují tendence přehřívání ekonomiky. Dodávky rudných koncentrátů ze západních wolframových dolů zůstávají z důvodu Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18, který skončil 28. 2. 2018, konsolidovaného obratu činícího 1,3 miliardy euro. To je o jedenáct procent víc než v předchozím roce (1,17 mld. euro). Informujeme „K nedostatečných kapacit i nadále kritické. Jako skutečnou výzvu označil Karlheinz Wex poslední značné navýšení cen surovin, konkrétně ceny molybdenu a wolframu. Vzhledem ke konkurenčnímu tlaku, který je zvláště stran čínských firem stále silnější, bude trvale obtížnější promítat tyto náklady do cen produktů.

Investiční plán pro aktuální hospodářský rok počítá s částkou 190 milionů euro, přičemž se mimo jiné jedná o investice pro nový výrobní závod firmy Ceratizit v Breitenwangu, o novostavbu logistického střediska v Kemptenu a o výstavbu závodu Plansee v Šanghaji.


O skupině Plansee Group

Skupina Plansee Group, která zahrnuje divize Plansee a Global Tungsten & Powders (obě 100 procent), společný podnik se zahraniční účastí Ceratizit (50 procent) a podílovou účast na společnosti Molymet (20,9 procenta) je v celosvětovém měřítku jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků využívajících technologie práškové metalurgie. Plansee Group se zaměřuje na molybden a wolfram a pokrývá tak celý hodnototvorný řetězec – od rudného koncentrátu až po komponentu specifickou pro konkrétního zákazníka. Portfolio zahrnuje více než 50 000 různých produktů a nástrojů. Skupina Plansee Group tak umožňuje výrobu špičkových, spotřebních přístrojů, jako jsou chytré telefony nebo LED diody. Přináší rovněž trvale udržitelná a efektivní řešení pro mobilitu, dodávku energií a průmyslovou výrobu.

Plansee Group dosáhla za hospodářský rok 2017/18 (7 611 zaměstnanců) konsolidovaného obratu ve výši 1,3 miliardy euro. Hospodářský rok končí posledním únorovým dnem.


www.plansee.com

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]