Obrábění

10. dubna 2017 00:34

Přehled sortimentu firmy PALMARY – jednoho ze světových lídrů v oblasti technologie bezhrotého broušení

Bezhroté brusky – specifický segment trhu

Každý strojař se ve své praxi jistě setkal s běžnými bruskami pro univerzální použití – ať již pro rovinné broušení desek na brusce na plocho, nebo pro broušení rotačních dílů na hrotové brusce. Tyto typy strojů jsou na trhu k dispozici v mnoha velikostech a variantách, v konvenčním i CNC provedení a v nabídce je má celá řada výrobců i prodejců.

V oblasti bezhrotého broušení je ale situace jiná – dodavatelů je jako šafránu a nabídka vhodných strojů je dnes mnohem menší, než dříve. Přitom se jedná o tradiční, vysoce produktivní technologii; mnozí si jistě vzpomenou na známé brusky série BB z firmy TOS Hostivař.

Inzerce

Je to škoda. Pokud máme vhodný obrobek v rozumném množství, je technologie bezhrotého broušení efektivní, levná a dosažené výrobní časy jsou mnohem kratší, než při použití jakékoliv hrotové brusky. Pojďme se proto pro zajímavost podívat na přehled bezhrotých brusek ve výrobním sortimentu taiwanské firmy PALMARY MACHINERY Co., Ltd, která je (vedle jiných typů brusek) tradičním a osvědčeným výrobcem těchto zajímavých strojů.

Firma PALMARY dnes vyrábí měsíčně 350 – 400 strojů – a brusky bezhroté tvoří významnou část výroby. Bezhroté brusky lze rozdělit do následujících kategorií – brusky s manuálním ovládáním a servopohony a dialogovým zadáváním dat a CNC brusky, řízené až v šesti osách; ty se používají převážně pro zápichové broušení tvarově složitějších obrobků, kde je nezbytné dvouosé orovnávání brusného i unášecího kotouče.

Úvodem si stručně řekněme, jaký je vlastně princip bezhrotého broušení. V tomto případě není obrobek pevně upnut, ale je podepřen na třech místech – leží na vodicím opěrném pravítku a zároveň je sevřen mezi přítlačným unášecím kotoučem a brusným kotoučem, přičemž unášecí kotouč vytváří na obrobek tlak. Při tzv. průběžném broušení je osa unášecího kotouče mírně nakloněna a díky tomu je zajištěn pohyb obrobku – obrobky pak díky vhodnému podávacímu a odebíracímu zařízení prochází značnou rychlostí mezi oběma kotouči kontinuálně. Při tzv. zápichovém broušení jsou osy obou kotoučů rovnoběžné a obrobek je mezi kotouče vkládán obvykle vhodným manipulátorem, nebo i ručně.

Produktivita strojů pro bezhroté broušení může být i několikanásobně vyšší, než kdyby byla pro srovnatelnou operaci použita standardní technologie broušení rotačních součástí, upnutých ve sklíčidle či mezi hroty. Obrobky ovšem musí být pro bezhroté broušení vhodné, a protože seřízení stroje je náročnější, jsou optimální větší výrobní dávky.

Vedle vlastní výrobní technologie jsou výrobní postupy 21. století ale také více a více založeny na bezobslužném provozu – a k tomu jsou bezhroté brusky více než vhodné. Pro průběžné broušení existuje celá řada systému pro zakládání i odebírání obrobků, ať již na základním vibračním principu nebo pomocí dokonalejších lineárních podavačů.

Pro zápichové broušení je optimální zakládání pomocí manipulátoru s pneumatickými čelistmi a s pravoúhlým schématem pojezdů. Manipulátor do čelistí uchopí součást, která je ve správné poloze připravená v zásobníku a umístí ji do stroje. Po ukončení procesu broušení součást opět ze stroje odebere a uloží ji do kontrolní stanice (která má zpětnou vazbu na CNC řízení stroje a podle potřeby může provést korekci), nebo do odkládacího zásobníku.

Firma PALMARY své produkty neustále vyvíjí a doplňuje novým příslušenstvím. V současné době je postupně řada PC se servopohony nahrazována stroji nové, přepracované řady GC. První stroje jsou již v České republice a svým uživatelům nabízí tužší robustnější lože, inovované provedení kluzných ploch i jejich mazání a stabilnější způsob upnutí brusného kotouče (místo letmého uchycení brusného kotouče je nyní vřeteno podepřené na obou stranách). Také uživatelský komfort je opět na vyšší úrovni.

Brusky PALMARY na český trh dodává společnost TAIMA spol. s r.o. se sídlem v Praze 8. Tato firma se na dodávky brousicích strojů specializuje již od roku 1991, kdy dodala první stroj do ČZ Strakonice. Poskytuje nejen komplexní servisní služby před i po dodávce stroje, ale i plnou technologickou podporu vč. např. softwarových i hardwarových úprav strojů, přípravu uživatelských maker a podobně.


Na veletrhu FOR INDUSTRY ve dnech 9.–12. 5. 2017 v Praze-Letňanech, Vám představíme tyto stroje:

  • CNC bezhrotou brusku PALMARY FCL-18-4, čtyři souvisle řízené osy, vč. zásobníku obrobků a portálového manipulátoru – v chodu,
  • NC hrotovou brusku PALMARY GU-32x60NC, točná délka 600 mm, přípravek pro vnitřní broušení – v chodu,
  • sestavu filtračních zařízení pro odsávání aerosolů a prachu.

Těšíme se na setkání s Vámi v naší expozici!


Taima s. r. o.
Technologický areál VÚ Běchovice,
budova 10B
19011 Praha 9-Běchovice
T: 281 86 4546
F: 281 86 4318
taima@taima.cz
www.taima.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]