Obrábění

14. ledna 2019 14:44

Pomáháme zvyšovat kvalifikaci našich zákazníků

Vedení firmy SENCO Příbram spol. s r. o. znovu oslovilo naši společnost CERATIZIT Česká republika s. r. o. s požadavkem na proškolení jejich zaměstnanců na technologii třískového obrábění, konkrétně se zaměřením na technologii obrábění na CNC soustruhu. Firma SENCO Příbram přikoupila k frézovacímu centru i moderní CNC soustruh a tímto se stává téměř soběstačná při výrobě komponentů pro jejich výrobní program. Pokrytím výroby o soustružené díly se stávají i nezávislými na kooperacích, navíc jdou cestou přesné a produktivní výroby. Vedení společnosti si je vědomo, že zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců je správnou investicí a že pro­spívá k celkově dobré náladě a spokojenosti uvnitř firmy.

Zaměstnanci firmy SENCO Příbram, spol. s r. o. na školení v Technickém centru WNT

Začátkem roku 2018 jsme provedli sérii školení, rozložených na teoretickou a prak­tickou část pro technologii obrábění na frézovacím centru. Teoretickou část jsme provedli, podle požadavku, v sídle firmy v Příbrami a praktickou část v Technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. K frézování jsme v lednu přidali i technologie vrtání, vystružování a závitování tak, abychom pokryli komplexní potřebu obrábění na daném frézovacím stroji. Nyní jsme k tomu přidali technologii obrábění na CNC sou­struhu a kromě soustružení jsme školili další související tech­nologie, jako jsou soustružení závitů, zapichování, upichování, obrábění multifunkčními nástroji a mini obrábění. I v srpnovém školení jsme navíc představili technologie vrtání, vystružování a závitování též využívané na CNC soustruhu.

Inzerce

Diskuze při praktických ukázkách nad soustruženým obrobkem

Zaměstnanci firmy SENCO Příbram uvítali, že školení obsa­hovalo informace pro operátory, technology i programátory a zejména pak, že bylo obohacené o četné praktické ukázky s poznatky, které mohou použít ve své praxi. Též kvitovali pro­stor na diskuzi a názorné příklady s vyhledáním optimálních nástrojů a řezných podmínek. Za CERATIZIT Česká republika musím vyzdvihnout aktivní přístup s jakým zaměstnanci firmy SENCO Příbram ke školení přistoupili a jaký zájem projevili o technologii třískového obrábění. Za úspěšné zodpovězení několika cílených otázek v závěru školení byli odměněni certifikátem na dané téma.
Koordinaci školení řídila paní Máchová z personálního oddělení firmy SENCO Příbram a efektivně využila dotačního titulu z oblasti vzdělávání zaměstnanců. Toto školení bylo registrováno pod čís­lem dotace CZ.03. 1. 52/0.0/0.0/16_043/0005049 z Operačního programu Zaměstnanost, který je financován z prostředků Evropské unie. Po skončení bylo školení paní Máchovou zhodno­ceno slovy: „S komunikací a způsobem školení jsme maximálně spokojeni a obojí školení bylo pro naše zaměstnance velkým přínosem.“

Zvyšování kvalifikace našich zákazníků v oblasti třískového obrábění je naším dalším benefitem, který jim nabízíme. Školení jednotlivých firem je úzce spojené s našimi odbornými semináři, kde se schází více zákazníků z různých firem. Seminář zaměřujeme na konkrétní témata třískového obrábění, kde teorii prokládáme praktickými ukázkami na CNC strojích v našem Technickém centru WNT ve Velkém Meziříčí. Pokud máte i Vy zájem o naše odborné školení a o zvýšení kvalifikace Vašich zaměstnanců s návazností na zvýšení efektivity a hospodárnosti Vaší výroby, tak nás prosím kontaktujte na adrese: techtraining-cz@ceratizit.com.

Jan Gryč
www.ceratizit.com

Mohlo by se Vám líbit

Lampy na obráběcí stroje

Profesionální osvětlení strojů, pracovních stolů a výrobních linek Naše firma dodala českým a slovenským zákazníkům už několik tisíc lamp, především na obráběcí stroje. Dodáváme lampy […]

50. konference s mezinárodní účastí: PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

20. – 21. března 2024 v Hotelu Olšanka, Praha 3 Inzerce Konference je určena pro široký okruh posluchačů: pracovníky i majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, […]

Rychlejší přístup k datům přístrojů

EPLAN eStock umožňuje společnostem přístup k centralizované správě zařízení v cloudu EPLAN, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat. Ve verzi EPLAN […]