Obrábění

06. května 2019 10:57

Obráběcí centra QUASER – třetí generace pro široké technologické potřeby

Prostřednictvím společnosti Mach Trade s. r. o. se na český trh dostávají vertikální, horizontální a pětiosá obráběcí centra ve třetí generaci. Výrobce stroje zdokonalil na základě připomínek stovek uživatelů z hlavních evropských trhů. Stroje upravil tak, aby odstranil nedostatky druhé generace a zajistil téměř dokonalé podmínky pro náročné technologické aplikace.

Obr. 1: Třískové hospodářství stroje včetně oběhu a filtrace chladicí kapaliny jsou nyní nově zaintegrovány do jednotky tvaru písmene „L“. Za účelem servisu je možné tuto jednotku vysouvat buď směrem do strany nebo za stroj. Odkalovací nádržky jsou nyní přemístěny až na okraj jednotky a pro jejich čištění tedy není nutné celou jednotku vysouvat. Současně je systém odkalování chladicí kapaliny vybaven odtokovými otvory na obou stranách, čímž dojde k rychlému přelévání vyčištěné chladicí kapaliny zpět do nádrže.

Obr 1.1

Obr. 2: Vnitřní pracovní prostor je dokonale utěsněn tak, aby špony a třísky nemohly proniknout pod krytování vodicích ploch. Teleskopické kryty jsou napojeny až přímo na stěny kabiny přes speciální těsnění, a díky tomu je zaručeno, že metalické části nemohou pronikat do prostoru pod krytování.

Obr. 3: Veškeré pneumatické prvky tvořící řídicí nebo regulační část pneumatických obvodů jsou koncentrovány na jedno místo do tzv. pneumatického rozvaděče stroje

Jednotícím motivem všech strojů třetí generace je design založený na moderních kabinách s velkými prosklenými plochami s černým orámováním. Bezpečnostní skla jsou přímo vkládána do příslušných dílů kabin strojů. U většiny strojů byl design posuvných dveří upraven tak, aby se otevíraly směrem dovnitř kabin (řada MV1), čímž se zamezilo odkapávání chladicího média příp. odpadávání metalických třísek nebo přímo špon na podlahu dílny.

Vnitřní pracovní prostor všech strojů třetí generace je nově řešen tak, že teleskopické kryty vodicích ploch ve všech pohybových osách těsně doléhají ke stěnám kabiny (obr. 2). Místo styku teleskopického krytu a kabiny je navíc opatřeno kvalitním těsněním zabraňujícím náhodnému pronikání metalických špon či pilin do prostoru pod krytování. Kabina je navíc vybavena nově řešeným systémem oplachu teleskopických krytů se zvýšeným výkonem čerpadla a změnou tvarování oplachovacích trysek. Tyto změny zajistily jednoduché čištění vnitřních prostor stroje od metalických špon.

Další změny výrobce zaměřil na zdokonalení čištění použité chladicí kapaliny a jejího oběhu v chladicím systému nástrojů (obr. 1).

Podstatné úpravy stroje se týkají i zjednodušení údržby strojů třetí generace (obr. 3).

 


www.machtrade.cz

Mohlo by se Vám líbit

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]