Obrábění

06. listopadu 2019 09:02

Novinky Seco 2019.2

Jakým způsobem vlastně uvažovat při výzkumu a vývoji nových nástrojů? Požadavky současné průmyslové výroby na jednu stranu nutí výrobce ke stále větší specializaci nástrojů, které tak budou schopné efektivně obrábět náročné materiály ve stále složitějších aplikacích letecké, energetické či automobilové výroby, na druhou je však zároveň potřeba sledovat trend zvyšování úrovně využití nástrojů a vybavení v zájmu optimalizace procesů v prostředí všech typů výrobních provozů. Je tedy třeba připravovat takové nástroje, které budou podávat špičkové výkony v konkrétních náročných oblastech obrábění a zároveň budou s výhodou využitelné i v aplikacích běžné výroby. Nezbývá tedy, než pracovat na všech úrovních struktury – od atomární, řešící nejpokročilejší technologii výroby a povlakování břitů, až po systémovou a organizační stránku výrobních provozů.

Dá se říci, že aktuální novinky Seco jsou oděny do stříbřité barvy chromu. Nejvýznamnější část sortimentu totiž tvoří břitové destičky pro soustružení a frézování zpracované technologií Duratomic druhé generace, která se právě tímto barevným odstínem vyznačuje. Chrom je také synonymem korozivzdornosti, stálosti a moderního designu – a to jsou i vlastnosti ostatních nových produktů. Kromě samotných nástrojů se ve stále větší míře prosazuje i hodnota procesních informací, a proto nabízíme v rámci komplexních řešení také zařízení pro správu skladových zásob, monitoring strojů a software Suggest pro doporučení nástrojů, technologií a postupů z databáze sortimentu, znalostí a zkušeností Seco, dostupný jako webová aplikace na www.secotools.com z jakéhokoli zařízení.

  • DURATOMIC™ – třídy TM pro soustružení nerezových ocelí

 

Obrábění nerezových ocelí s austenitickou či duplexní strukturou s sebou přináší problémy s krátkou a nestálou trvanlivostí břitů, vyšším rizikem nedostatečně kvalitního obrobení dílců a nestabilitou procesu. Proto jsou zde nové třídy břitových destiček Seco pro soustružení materiálů skupiny ISO -M – TM1501, TM2501 a TM3501. Jedná se o ucelenou řadu, která umožňuje efektivní obrábění nerezových ocelí ve všech typech aplikací – od dokončovacích operací až po těžké hrubování. Třída TM1501 nabízí rychlost, produktivitu a vysokou odolnost vůči opotřebení při soustružení středních a velkých obrobků za stabilních podmínek. TM2501 představuje první volbu pro většinu aplikací v austenitických nerezových ocelích, s dlouhou a předvídatelnou trvanlivostí a zvýšenou houževnatostí břitů pro všechny velikosti obrobků a podmínky obrábění. Třída TM3501 je z celé řady nejhouževnatější a velmi dobře zvládá přerušované řezy, jakož i soustružení obtížně obrobitelných nerezových ocelí s duplexní až super duplexní strukturou. Využití nejmodernějších technologií výroby pro dosažení gradientní struktury substrátu v kombinaci s pokročilým povlakováním Duratomic™ umožňuje vyhovět náročným požadavkům obrábění materiálů ISO -M, a tak je k dispozici řada břitových destiček s osvědčenými řeznými geometriemi, která svými vlastnostmi přesahuje i do dalších materiálových skupin.

Odpovědí na otázku co nejlepšího využití pořízených nástrojů je využití kontrastního povrchu v barvě chromu. Projevy nasazení kteréhokoli z břitů destičky jsou na něm patrné již po několika vteřinách v řezu a velmi snadno tak lze identifikovat břity, které ještě použity nebyly, a to i v situaci nedostatečného osvětlení či stísněného pracovního prostoru obráběcího stroje. Operátoři tak mohou lépe přispět vyšší úrovni využití nástrojů a omezit plýtvání způsobené vyřazováním destiček, u nichž ještě některé z břitů nebyly vůbec v kontaktu s materiálem. Toto barevné provedení usnadňuje činnost i pracovníkům, zabývajícím se hodnocením opotřebení nástrojů, neboť vyšší kontrast stop opotřebení nástroje při obrábění umožňuje lépe Jakým způsobem vlastně uvažovat při výzkumu a vývoji nových nástrojů? Požadavky současné průmyslové výroby na jednu stranu nutí výrobce ke stále větší specializaci nástrojů, které tak budou schopné efektivně obrábět náročné materiály ve stále složitějších aplikacích letecké, energetické či automobilové výroby, na druhou je však zároveň potřeba sledovat trend zvyšování úrovně využití nástrojů a vybavení v zájmu optimalizace procesů v prostředí všech typů výrobních provozů. Je tedy třeba připravovat takové nástroje, které budou podávat špičkové výkony v konkrétních náročných oblastech obrábění a zároveň budou s výhodou využitelné i v aplikacích běžné výroby. Nezbývá tedy, než pracovat na všech úrovních struktury – od atomární, řešící nejpokročilejší technologii výroby a povlakování břitů, až po systémovou a organizační stránku výrobních provozů. Nástroje D 219 4545 rozhodnout o mechanismech a míře opotřebení jednotlivých břitů. Takto lze pomocí analýzy opotřebení doporučit jak případné vhodné úpravy obráběcích procesů ve smyslu volby nástrojů a řezných podmínek, tak také otázky nákladů na nástroje z pohledu jejich životnosti a účinnosti v rámci sledování efektivity využití vybavení provozu.

  • DURATOMIC™ – třídy MP pro frézování ocelí a litin

 

Druhá generace technologie Duratomic je poprvé využita i pro frézovací břitové destičky. Třídy MP1501 a MP2501 jsou primárně určeny pro frézovací operace v ocelích a litinách, avšak v kombinaci s širokou škálou řezných geometrií naleznou využití i při obrábění dalších materiálů. Vlastnosti břitů jsou přizpůsobeny vyšší dynamice namáhání při frézovacích operacích, a to jak mechanickému, tak i tepelnému. Účinně je sníženo riziko vzniků hřebenových trhlin, způsobených rozdíly teplot ve struktuře materiálu břitu, a také lomů v důsledku mechanického zatěžování. Břity jsou houževnatější a pevnější a lze s nimi dosáhnout vyšší produktivity, spolehlivosti procesu i předvídatelné životnosti. I zde je využita možnost přesnější detekce nasazení a opotřebení břitů pomocí kontrastního povrchu ve stříbřitém odstínu chromu. Snazší orientace pracovníků při hodnocení míry využití nástrojů napomůže snižování nákladů a zlepšuje ekonomiku výroby. Zvýšená spolehlivost procesu je nezbytným předpokladem pro správnou funkci automatizované a bezobslužné výroby. Všestrannost využití pro různé typy materiálů a aplikací usnadňuje volbu nástrojů, a navíc je možné nové třídy využívat jak při obrábění s chladicí kapalinou, tak i za sucha. Třída MP1501 je doporučená pro vysoký výkon a produktivitu v ocelích (do 45 HRC) a tvárných litinách za stabilních podmínek obrábění, lze ji využít také pro obrábění šedé litiny v aplikacích s nižší stabilitou a při nižších řezných rychlostech. MP2501 je vhodná pro většinu frézovacích operací v ocelích a nerezových ocelích (skupiny materiálů ISO -P a ISO -M). Zvládá široké spektrum úrovní produktivity a řezných parametrů, jakož i obrobitelnosti materiálů. Možnosti aplikací v nerezových ocelích zahrnují obrábění za stabilních podmínek a při vyšších řezných rychlostech, a to zejména u litých polotovarů.

  • Nové kotoučové frézy 335.18 a 335.19

 

Kotoučové frézování představuje jeden z procesů, které není snadné optimalizovat, a to zejména u obtížně obrobitelných materiálů. Pomocí nově vylepšených kotoučových fréz 335.18 a 335.19 s jemnými zubovými roztečemi lze zrychlit výrobní takt provozu. Konstrukce je optimalizována pro vysokorychlostní drážkování v šířkách mezi 4 mm a 12 mm a upichování od 4 mm po 8 mm (včetně palcových rozměrů) i v nejpevnějších materiálech, včetně přilnavého titanu a superslitin. Frézy mají tělesa odolná proti korozi, opatřená kanálky pro možnost vnitřního chlazení, a významně překonávají klasické nástroje z rychlořezné oceli, neboť pracují za vysokých řezných parametrů a využívají vyměnitelné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami (ve většině provedení). Pro nejvyšší úroveň flexibility jsou tyto nástroje vybavené modulárním připojením Combimaster™, umožňujícím výjimečný axiální i radiální dosah. Vyšší stabilita tělesa umožňuje dosahovat delší trvanlivosti destiček – k tomu přispívá i účinné chlazení směrované na čela břitů, což zajišťuje i spolehlivější odvod třísek a rovnoměrnější opotřebení. Řezné geometrie a materiály břitových destiček pokrývají potřeby obrábění všech typů materiálů a aplikací.

  • Nástroje pro specifické materiály

 

I při nejlepší snaze o širší využitelnost nástrojů se nemůžeme vyhnout situaci, kdy je třeba vše podřídit potřebě obrábění náročných moderních materiálů. Jedním typem takovýchto materiálů jsou žáruvzdorné superslitiny (HRSA), jako například Inconel 718, Hastelloy, Waspaloy, MAR, Nimonic, Rene nebo Udimet. Nepředvídatelná životnost nástroje a pomalý úběr materiálu u nich mohou kriticky omezovat produktivitu hrubovacích operací. Soustružení při zvýšených rychlostech lze vyřešit pomocí nových geometrií z řady keramických břitových destiček Secomax™ CW100. Keramická struktura je zpevněna vlákny karbidu křemíku a nabízí vynikající odolnost vůči opotřebení, lomům a vrubům, přičemž vykazuje vysokou tvrdost při zvýšených teplotách. K dispozici jsou 4 nové formáty se 2 geometriemi (T s fazetkou a E s honovaným ostřím) a 4 geometrie zapichovacích destiček.

V rámci snahy o snížení hmotnosti moderních konstrukcí se ve stále větší míře uplatňují kompozitní materiály plátované vrstvou kovu, nejčastěji titanu nebo hliníku. Pro jejich účinné Nástroje 46 46 219 obrábění nyní přicházejí monolitní karbidové frézy JC899 (Hybrid Stack Finisher) s vysoce inovativní geometrií „2 v 1“, zajišťující bezchybné dokončovací obrobení obou vrstev v jediném cyklu. Nástroje jsou určeny zejména pro obrábění otvorů v těchto pokročilých materiálech. Patentovaná řezná geometrie a materiál tohoto nekonvenčního dokončovacího nástroje přispívají k dokonalému obrobení povrchu – bez jakýchkoli vad či škrábanců. Dokončovací fréza JC899 tvoří společně s hrubovací variantou JC898 ideální pár pro obrábění komplexních kombinovaných materiálů s nároky na vysokou přesnost, používaných například v pylonech leteckých motorů. Mohou pomoci navýšit efektivitu procesu až o 200 procent.

 

  • Seco konzultace – jak poskládat „malé věci“

Jako výrobce obráběcích nástrojů odpovídá společnost Seco Tools na otázky týkající se aplikací a výkonu již přes osmdesát let. Nyní pomáhají konzultace Seco zákazníkům otevírat novou řadu otázek určených k odhalování nedostatků, zlepšení komunikace a zvýšení celkové produktivity:

• Co nevíme o všech našich operacích?
• Co všechno nám prozradí opotřebované řezné nástroje?
• Jak vytěžit maximum z naší pracovní síly?
• Jak aktuální jsou naše skladové zásoby?
• Jak odstraňovat úzká místa ve výrobě (dříve, než se objeví)?
• Jak ušetřit více času při seřizování?

Měnící se podmínky na trhu tlačí na snižování velikosti výrobních dávek, zkracování reakční doby a vyšší nároky na zručnost pracovní síly. Proto je především v situaci HMLV (různorodá výroba malých objemů) potřeba řešit otázky dlouhých seřizovacích časů, nárůstu výrobních nákladů a vysoké zmetkovitosti, které jasně ovlivňují úspěšnost výroby.

Tým konzultantů Seco podrobně prozkoumává zákazníkovy operace a identifikuje problémy, získává odpovědi a nabízí řešení, která ovlivní celé podnikání – od obchodních jednání přes vlastní výrobu až po konečnou dodávku. Zkušený globální tým odborníků nabízí následující komplexní řešení:

• hodnocení výroby,
• správa skladových zásob,
• monitoring strojů,
• analýza opotřebení nástrojů,
• identifikace nástrojů,
• programování CAM,
• vzdělávání pro dosažení provozní dokonalosti.

Novinky Seco 2019.2 zahrnují jak nástroje a technologie, tak také služby zasahující až na úroveň systému a organizace výroby. Právě komplexní nabídka sortimentu, informací a řešení představuje nejúčinnější způsob dosažení spolehlivé a vysoce efektivní moderní průmyslové výroby. Společnost Seco Tools využívá své dlouholeté znalosti a zkušenosti z prostředí vlastních výrobních provozů po celém světě a nyní nabízí své know- -how i vám. Staneme se partnery?

Seco Tools CZ s. r. o.
www.secotools.com

Mohlo by se Vám líbit

Výroba rozváděčů je nyní intuitivnější!

Špatná komunikace, nedostatek času a kvalifikovaných pracovníků: to je, bohužel, neradostná realita každodenní práce při výrobě rozváděčů. Společnost EPLAN, poskytovatel softwarových řešení, může pomoci tuto […]

MSV Metal Studénka uvádí do provozu tři velké letošní investice

Nový CNC horizontální vyvrtávací stroj, průběžný tryskací stroj a CNC elektroerozivní hloubicí stroj. To jsou tři největší investice letošního roku, které v těchto dnech uvádí […]

ECO – První řada kluzných pouzder z regranulovaných triboplastů

Udržitelné materiály iglidur ECO H, ECO P, ECO A180 a ECO G se skládají z regranulátů a šetří tak prvotní suroviny. Společenské změny, odpovědnost vůči […]