Obrábění

01. září 2015 01:05

Nové výměnné břitové destičky Beyond™ Drive™

od firmy Kennametal zvyšují výkon obrábění a zlepšují identifikaci opotřebení

Nová vylepšení znamenají lepší využití břitu a mnohem více dílů obrobených jedním břitem. Výměnné břitové destičky Beyond Drive od firmy Kennametal jsou k dispozici v řadě tříd a geometrií břitu. Všechny mají povlak z TiOCN, který zvyšuje odolnost proti opotřebení a současně je jeho efektivním indikátorem.

Sortiment břitových destiček Beyond Drive™ s výrazně delší životností a lepším využitím břitu prokázaným provozními testy, které uvedla na trh společnost Kennametal, je nazýván novým zlatým standardem pro obrábění. Povlak z oxy-karbonitridu titanu (TiOCN) nejen zvyšuje odolnost břitu proti opotřebení, a tím snižuje množství tepla vyvíjeného při řezu a prodlužuje životnost nástroje, ale svou bronzovou barvou je také výborným indikátorem opotřebení, mnohem lepším než černý povlak jiných destiček. Tam, kde byly destičky dříve pro jistotu vyměňovány zbytečně brzo, protože opotřebení bylo špatně rozeznatelné, nyní obráběč může výrazně prodloužit životnost destičky, dokonce i v nepříznivých podmínkách. Provozní testy prokázaly, v závislosti na úloze, zvýšení počtu obrobků na jeden břit až o 30 %. Beyond Drive je ucelený sortiment nových tříd a geometrií, který ulehčuje výběr a umožňuje použití pro různé materiály a podmínky obrábění. Beyond Drive plní i specifické požadavky zákazníků, včetně omezení tvorby vrubů na břitu v náročných úlohách a omezení opotřebení ve tvaru žlábku při soustružení obtížně obrobitelných materiálů, ve všech případech se zlepšenou identifikací opotřebení.

Inzerce


Více obrobků jedním
břitem a více břitů
pro vaše obrobky


Břitové destičky Beyond Drive jsou určeny zvláště pro zlepšení řezného výkonu a prodloužení životnosti v mnoha kritických operacích při soustružení ocelí, korozivzdorných ocelí, litiny a žáruvzdorných slitin. Díky snížení nákladů, zabránění ztrátám materiálu a výrobě mnohem více dílů ve vynikající kvalitě jedním břitem, dosahují výrobci v oblastech výroby dopravních prostředků, zařízení pro energetiku a ve všeobecném strojírenství výrazného zvýšení produktivity a kapacity výroby.

Například destičky Beyond Drive MR (Medium Roughing, střední hrubování) mají velký pozitivní úhel čela, který společně s jemně zaobleným ostřím omezuje řezné síly a prodlužuje životnost nástroje. Pokud jde o tvorbu třísky, vypadá to jako nikdy nic předtím, říká odborník na soustružení z firmy Kennametal Lothar Unglaub.

Vyměnitelné dvoustranné břitové destičky jsou vystaveny velkým řezným silám a běžně se považují za méně stabilní. Profil čela destiček MR bez bodu dotyku, kde se koncentruje zatížení, vede k extrémně stabilnímu tělu destičky, navzdory velkému pozitivnímu úhlu čela. Dokonce i v úlohách s velkou hloubkou řezu je soustružení bezpečnější a stabilnější, a to při nižším zatížení nástroje i obrobku. Destičky MR mají navíc vytvořené kanálky pro chladicí kapalinu, které ji efektivně přivádějí až k ostří. Vylepšený odvod tepla znamená hladší řez a prodloužení životnosti nástroje.

Zcela systémové řešení

Kromě výměnných břitových destiček Beyond Drive se zvýšenou stabilitou konstrukce a vysokou výkonností je další výhodnou novinkou upínací vřetenový adaptér KM4XTM od firmy Kennametal. Přiřazení správné velikosti upínače velikosti stroje pomáhá optimalizovat celkovou produktivitu obrábění. Kombinace velké upínací síly a stupňů přesahu upínacího adaptéru KM4X vede k odolnému spojení obrobku a vřetene, extrémně velké tuhosti a odolnosti proti ohybu, což umožňuje zvýšit výkon obrábění. KM4X překonává omezení dané průhybem u jiných upínačů, umožňuje dosáhnout maximálního výkonu vřetene a velkého upínacího momentu, potřebného u kritických operací, jako je obrábění vysoce pevných materiálů.

Krátce řečeno, upínací adaptér KM4X umožňuje plně využít potenciál stroje i možnosti nástroje a v kombinaci s výměnnými břitovými destičkami Beyond Drive umožňuje mnohem produktivnější a cenově výhodnější soustružení. Další výhodou výměnných břitových destiček Beyond Drive je možnost obrábění na sucho, pro něž jsou tyto destičky zvlášť vhodné. Chladicí kapalina je drahá sama o sobě, a navíc je nutné brát ohled na manipulaci s ní a její likvidaci. Dokonce i ve velmi náročných podmínkách soustružení, včetně hrubování s přerušovaným řezem, dokazují destičky Beyond Drive i při obrábění nasucho své výborné parametry. Například při testu pro podnik vyrábějící litinové komponenty převodovek obrobily destičky Beyond Drive jedním břitem 325 obrobků ve srovnání s 200 obrobky, které zvládly dosud používané destičky, a to při nezměněném přísuvu, posuvu a rychlosti vřetene. To je nejen fenomenální zvýšení počtu kusů obrobených jedním břitem, ale nese to s sebou také 125 hodin stroje ročně navíc a to, že počet destiček vyměněných za rok klesl z 813 na 500.

Základem zdravého a rozvíjejícího se strojírenství jsou silné dodavatelské řetězce, umožňující spolehlivě dodat na trh více obrobků. Výměnné břitové destičky Beyond Drive jsou skutečně vzrušující novinkou, která přináší více vysoce kvalitních obrobků za směnu, efektivnější využití stroje a delší životnost nástroje. Pokroková technika, ať jde o destičky Beyond Drive nebo nebo upínací adaptér KM4X, přináší větší kapacitu a výkonnější obrábění. Efektivnější identifikace opotřebení destiček Beyond Drive znamená jejich mnohem menší spotřebu. S Beyond Drive je detekce opotřebení snadná; tím se eliminují ztráty a obráběč může životnost nástroje využít skutečně naplno. Detekovat opotřebení na černém povlaku je skutečně obtížné. Obráběči proto pro zajištění bezpečného obrábění často mění destičky dlouho před tím, než dosáhnou konce své životnosti.

www.kennametal.com/BeyondDrive

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]