Obrábění

01. září 2015 00:51

Nové konstrukční pojetí toroidních ložisek FAG-TORB v kvalitě X-life

Vysoká provozní bezpečnost při nejvyšších zatíženích

Skupina Schaeffler představila na veletrhu Hannover Messe 2015 nový druh konstrukce v podobě toroidních ložisek TORB značky FAG. Jedná se o radiální ložiska s čárovým stykem se stavitelným úhlem v kvalitě X-life. Toto jednořadé valivé ložisko je opatřeno dlouhými, lehce profilovanými soudečky. Spojuje tak možnost nastavování úhlu naklápěcího soudečkového ložiska s možností posouvání v axiálním směru válečkového nebo jehlového ložiska. Vzhledem k vyrovnávání axiálního posuvu uvnitř toroidního ložiska vznikají jen zanedbatelně malé třecí síly. Ložiska TORB umožňují výrazné zvýšení provozní bezpečnosti a hospodárnosti axiálně pevného a axiálně volného uložení. Program toroidních ložisek FAG řady TORB zahrnuje osm výrobních řad.

FAG TORB – ideální koncepce axiálně volného ložiska

Kvůli tepelně podmíněné délkové roztažnosti a chybám v souososti má zvláštní význam provedení axiálně volného ložiska. Toroidní ložiska TORB značky FAG se ve spojení s naklápěcím soudečkovým ložiskem (jako axiálně pevným ložiskem) osvědčují jako ideální axiálně volná ložiska. Vykazují přitom vyšší únosnost, resp. nižší náročnost na velikost montážního prostoru než v případě běžného axiálně pevného a axiálně volného uložení.

Inzerce

Toroidní ložiska TORB značky FAG vyrovnávají v ložisku mezi valivými drahami a valivými tělesy značné axiální změny délky. I při těch největších axiálních posuvech je zajištěno symetrické zatěžování řad valivých těles naklápěcích soudečkových ložisek na straně pevného uložení. Ložiska TORB tlumí axiální chvění celého ložiskového systému. To vede k minimálnímu namáhání naklápěcího soudečkového ložiska, což má zase kladný vliv na životnost celého ložiskového systému. Ta může být více než dvojnásobná, takže díky zkrácení doby odstávek na polovinu a nižším nákladům na údržbu dojde k poklesu celkových provozních nákladů (TCO). Vzhledem k tomu, že se ložiska TORB vyrábějí ve stejných velikostech a rozměrových řadách dle ISO jako naklápěcí soudečková nebo válečková ložiska používaná v axiálně volném uložení, je možná jejich úplná zaměnitelnost s dosud používanými ložisky.

Skupina Schaeffler představila na veletrhu Hannover Messe 2015 nový typ konstrukce v podobě toroidních ložisek TORB značky FAG.

Obzvláště vysokou únosnost vykazuje provedení s plným počtem valivých těles s přídavným označením V. Tato varianta se hodí mj. k použití v hutních zařízeních pro plynulé odlévání.

Dvě provedení pro velmi vysokou únosnost

Toroidní ložiska se vyrábějí ve dvou provedeních s plným počtem valivých těles nebo jako ložisko s klecí. Na minimálním montážním prostoru tak poskytují velmi vysokou radiální únosnost, a to i v případě, že musí kompenzovat naklopení nebo vyrovnávat axiální posuvy. Obzvláště vysokou únosnost vykazuje provedení s plným počtem valivých těles s přídavným označením V.

Valivé dráhy vnitřního a vnějšího kroužku jsou konkávní a jsou orientovány centricky ke středu ložiska. Vzájemně sladěné profily valivých drah přitom zajišťují optimální rozložení napětí v ložisku a minimální tření za jeho provozu. Valivá tělesa disponují vlastním vedením, tzn. zaujímají sama vždy takovou pozici, ve které se zatížení rozloží přesně po celé délce valivého tělesa. To platí i v případě, že dojde ke vzájemnému posunutí nebo naklopení kroužků.

Toroidní ložiska TORB značky FAG se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a dlouhou životností. Zachovávají si standardně rozměrovou stálost až do provozní teploty 200 °C. Varianta s plným počtem valivých těles s přídavným označením V se díky své vysoké únosnosti hodí mj. k použití v hutních zařízeních pro plynulé odlévání.

Kromě oceláren a válcoven se toto řešení uplatní hlavně u dopravních zařízení a pásových dopravníků, papírenských strojů (např. u sušicích válců), v lodních pohonech, ve strojních zařízeních ve výrobě energie (např. u turbín), v textilních strojích, drtičích, ve strojích na zpracování potravin a v zemědělských strojích.

X-life – prémiová kvalita valivých ložisek

X-life představuje pečeť jakosti pro mimořádně výkonné produkty značek INA a FAG. Tyto výrobky se vyznačují dlouhou trvanlivostí a životností, které plynou z vyšší dynamické únosnosti oproti dosavadnímu standardu. Vyšší výkonnosti se podařilo dosáhnout nasazením nejmodernějších výrobních technologií a použitím zdokonalené vnitřní konstrukce. Výsledkem jsou dokonalejší a rovnoměrnější povrchy a přesnosti kontaktních ploch a tím i optimalizované rozložení zatížení v ložisku. Také nová toroidní ložiska TORB značky FAG se vyrábějí v osvědčené kvalitě X-life a oproti srovnatelným prémiovým produktům od konkurence vykazují až o 15 % vyšší únosnost.

Nová toroidní ložiska TORB značky FAG se vyrábějí v osvědčené kvalitě X-life.


Schaeffler CZ s. r. o.
Průběžná 74a
100 00 Praha 10
T: +420 267 298 111
F: +420 267 298 110
info.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz


 
Vlevo: Životnost ložisek při použití v konvenčním axiálně pevném a axiálně volném uložení se dvěma naklápěcími soudečkovými ložisky (SRB = Spherical Roller Bearing). Vpravo: V případě axiálně pevných a axiálně volných uložení s využitím ložisek TORB lze dosáhnout více než dvojnásobné životnosti celého ložiskového systému.
Toroidní ložiska TORB značky FAG se ve spojení s naklápěcím soudečkovým ložiskem (jako axiálně pevným ložiskem) osvědčují jako ideální axiálně volná ložiska. Ložiska TORB tlumí axiální chvění celého ložiskového systému. To vede k minimálnímu namáhání naklápěcího válečkového ložiska, což má zase kladný vliv na životnost celého ložiskového systému. Životnost může být více než dvojnásobná, takže díky zkrácení doby odstávek na polovinu a nižším nákladům na údržbu dojde k poklesu celkových provozních nákladů (TCO).

 

Mohlo by se Vám líbit

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

OSTROJ, jedna z předních strojírenských firem v České republice s více než sedmdesátiletou historií, čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce […]