Obrábění

01. září 2015 00:51

Nové konstrukční pojetí toroidních ložisek FAG-TORB v kvalitě X-life

Vysoká provozní bezpečnost při nejvyšších zatíženích

Skupina Schaeffler představila na veletrhu Hannover Messe 2015 nový druh konstrukce v podobě toroidních ložisek TORB značky FAG. Jedná se o radiální ložiska s čárovým stykem se stavitelným úhlem v kvalitě X-life. Toto jednořadé valivé ložisko je opatřeno dlouhými, lehce profilovanými soudečky. Spojuje tak možnost nastavování úhlu naklápěcího soudečkového ložiska s možností posouvání v axiálním směru válečkového nebo jehlového ložiska. Vzhledem k vyrovnávání axiálního posuvu uvnitř toroidního ložiska vznikají jen zanedbatelně malé třecí síly. Ložiska TORB umožňují výrazné zvýšení provozní bezpečnosti a hospodárnosti axiálně pevného a axiálně volného uložení. Program toroidních ložisek FAG řady TORB zahrnuje osm výrobních řad.

FAG TORB – ideální koncepce axiálně volného ložiska

Kvůli tepelně podmíněné délkové roztažnosti a chybám v souososti má zvláštní význam provedení axiálně volného ložiska. Toroidní ložiska TORB značky FAG se ve spojení s naklápěcím soudečkovým ložiskem (jako axiálně pevným ložiskem) osvědčují jako ideální axiálně volná ložiska. Vykazují přitom vyšší únosnost, resp. nižší náročnost na velikost montážního prostoru než v případě běžného axiálně pevného a axiálně volného uložení.

Inzerce

Toroidní ložiska TORB značky FAG vyrovnávají v ložisku mezi valivými drahami a valivými tělesy značné axiální změny délky. I při těch největších axiálních posuvech je zajištěno symetrické zatěžování řad valivých těles naklápěcích soudečkových ložisek na straně pevného uložení. Ložiska TORB tlumí axiální chvění celého ložiskového systému. To vede k minimálnímu namáhání naklápěcího soudečkového ložiska, což má zase kladný vliv na životnost celého ložiskového systému. Ta může být více než dvojnásobná, takže díky zkrácení doby odstávek na polovinu a nižším nákladům na údržbu dojde k poklesu celkových provozních nákladů (TCO). Vzhledem k tomu, že se ložiska TORB vyrábějí ve stejných velikostech a rozměrových řadách dle ISO jako naklápěcí soudečková nebo válečková ložiska používaná v axiálně volném uložení, je možná jejich úplná zaměnitelnost s dosud používanými ložisky.

Skupina Schaeffler představila na veletrhu Hannover Messe 2015 nový typ konstrukce v podobě toroidních ložisek TORB značky FAG.

Obzvláště vysokou únosnost vykazuje provedení s plným počtem valivých těles s přídavným označením V. Tato varianta se hodí mj. k použití v hutních zařízeních pro plynulé odlévání.

Dvě provedení pro velmi vysokou únosnost

Toroidní ložiska se vyrábějí ve dvou provedeních s plným počtem valivých těles nebo jako ložisko s klecí. Na minimálním montážním prostoru tak poskytují velmi vysokou radiální únosnost, a to i v případě, že musí kompenzovat naklopení nebo vyrovnávat axiální posuvy. Obzvláště vysokou únosnost vykazuje provedení s plným počtem valivých těles s přídavným označením V.

Valivé dráhy vnitřního a vnějšího kroužku jsou konkávní a jsou orientovány centricky ke středu ložiska. Vzájemně sladěné profily valivých drah přitom zajišťují optimální rozložení napětí v ložisku a minimální tření za jeho provozu. Valivá tělesa disponují vlastním vedením, tzn. zaujímají sama vždy takovou pozici, ve které se zatížení rozloží přesně po celé délce valivého tělesa. To platí i v případě, že dojde ke vzájemnému posunutí nebo naklopení kroužků.

Toroidní ložiska TORB značky FAG se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a dlouhou životností. Zachovávají si standardně rozměrovou stálost až do provozní teploty 200 °C. Varianta s plným počtem valivých těles s přídavným označením V se díky své vysoké únosnosti hodí mj. k použití v hutních zařízeních pro plynulé odlévání.

Kromě oceláren a válcoven se toto řešení uplatní hlavně u dopravních zařízení a pásových dopravníků, papírenských strojů (např. u sušicích válců), v lodních pohonech, ve strojních zařízeních ve výrobě energie (např. u turbín), v textilních strojích, drtičích, ve strojích na zpracování potravin a v zemědělských strojích.

X-life – prémiová kvalita valivých ložisek

X-life představuje pečeť jakosti pro mimořádně výkonné produkty značek INA a FAG. Tyto výrobky se vyznačují dlouhou trvanlivostí a životností, které plynou z vyšší dynamické únosnosti oproti dosavadnímu standardu. Vyšší výkonnosti se podařilo dosáhnout nasazením nejmodernějších výrobních technologií a použitím zdokonalené vnitřní konstrukce. Výsledkem jsou dokonalejší a rovnoměrnější povrchy a přesnosti kontaktních ploch a tím i optimalizované rozložení zatížení v ložisku. Také nová toroidní ložiska TORB značky FAG se vyrábějí v osvědčené kvalitě X-life a oproti srovnatelným prémiovým produktům od konkurence vykazují až o 15 % vyšší únosnost.

Nová toroidní ložiska TORB značky FAG se vyrábějí v osvědčené kvalitě X-life.


Schaeffler CZ s. r. o.
Průběžná 74a
100 00 Praha 10
T: +420 267 298 111
F: +420 267 298 110
info.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz


 
Vlevo: Životnost ložisek při použití v konvenčním axiálně pevném a axiálně volném uložení se dvěma naklápěcími soudečkovými ložisky (SRB = Spherical Roller Bearing). Vpravo: V případě axiálně pevných a axiálně volných uložení s využitím ložisek TORB lze dosáhnout více než dvojnásobné životnosti celého ložiskového systému.
Toroidní ložiska TORB značky FAG se ve spojení s naklápěcím soudečkovým ložiskem (jako axiálně pevným ložiskem) osvědčují jako ideální axiálně volná ložiska. Ložiska TORB tlumí axiální chvění celého ložiskového systému. To vede k minimálnímu namáhání naklápěcího válečkového ložiska, což má zase kladný vliv na životnost celého ložiskového systému. Životnost může být více než dvojnásobná, takže díky zkrácení doby odstávek na polovinu a nižším nákladům na údržbu dojde k poklesu celkových provozních nákladů (TCO).

 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]