Obrábění

10. dubna 2017 00:44

Německý průmysl obráběcích strojů očekává v roce 2017 další růst výroby

Ekonomicky a technologicky fit pro budoucnost

Německý průmysl obráběcích strojů vstoupil do roku 2017 s optimismem. „V letošním roce očekáváme výrazný nárůst výroby, který by měl dosáhnout 3 %,“ řekl Dr. Heinz-Jürgen Prokop, prezident Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) u příležitosti výroční tiskové konference ve Frankfurtu nad Mohanem.

Zzákladem odhadu je mezinárodní průmyslová výroba a globální poptávka po obráběcích strojích, která se má podle Oxford Economics, tvůrce prognóz a partnera VDW, vyvíjet dobře. Prognóza se opírá rovněž o tučné zakázky roku 2016. Do listopadu zakázky německých výrobců stouply o 7 % především díky zadavatelům ze zahraničí. Domácí německé objednávky strojů a zařízení si zachovaly dobrou úroveň minulého roku. Německá výroba obráběcích strojů těží především z celosvětově velkých objemů projektů automobilového průmyslu.

Inzerce

V roce 2016 znovu rekordní výroba

Prognóza Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW vychází z rekordního roku 2016. Německý průmysl obráběcích strojů vyrobil stroje a zařízení v hodnotě 15,2 miliard eur, což odpovídá růstu ve výši 1 %. „Naše branže tak opět dosáhla rekordního objemu výroby,“ řekl prezident svazu H.-J. Prokop. Podíl exportu ve výši 66 % znamená jeho pokles na současnou hodnotu asi 9,1 miliard eur, který nastal v důsledku výrazného snížení poptávky v Čínské lidové republice. Čína však i tak zůstává nejvýznamnějším odbytištěm pro obráběcí stroje německých výrobců. Bezmála pětina obráběcích strojů byla vyvezena do Říše středu i v roce 2016.

V roce 2016 zaměstnával v Německé spolkové republice průmysl výroby obráběcích strojů v průměru 69 000 žen a mužů. Vytíženost kapacit představovala v Německu v celoročním průměru 88 % úrovně vytíženosti předcházejícího roku. Stav zakázek dosáhl po 6,9 měsících o něco vyšší hodnoty než v předcházejícím roce 2015.

Němečtí výrobci obráběcích strojů jsou opět mistry světa v exportu

Také mezi mezinárodní konkurencí jsou němečtí výrobci obráběcích strojů nadále na špici. S výrazným náskokem se jim v roce 2016 podařilo v exportu ve světovém srovnání dosáhnout vedení před Japonskem. Výrobci dosáhli v exportu bez dílů a příslušenství výsledku, který představuje hodnotu ve výši 7,6 miliard eur. Japonsko, celosvětový mistr v exportu obráběcích strojů, se v minulém roce muselo smířit s bolestnou ztrátou více než jedné pětiny a dosáhlo hodnoty 6,3 miliard eur. Důvodem poklesu výroby obráběcích strojů v Japonsku je slabé odbytiště v Asii.

Také Německo patří ve výrobě obráběcích strojů ve světovém měřítku do skupiny vedoucích zemí. Podle předběžných výpočtů je Japonsko s minus 5 % a hodnotou 11,4 miliard eur jen těsně před Německou spolkovou republikou, která dosahuje hodnoty výroby 11,25 miliard eur. Nepřemoženou jedničkou ve výrobě obráběcích strojů však je a zůstává Čínská lidová republika, která dosahuje hodnoty výroby ve výši 16,5 miliard eur.

Technologické trendy nabízejí šance

Znakem roku 2017 je mnoho výzev, které představují šance na vytváření nových konkurenčních výhod a možnosti rozšíření našeho portfolia nabídky, “ prohlásil prezident svazu VDW H.- J. Prokop. To platí především v oblasti digitálně propojené výroby a u řešení pro čtvrtou průmyslovou revoluci – průmysl 4.0. Významné potenciály se nacházejí v automatizaci celého průběhu realizace zakázek a v odstraňování poruch během procesů. Vysoký nárůst efektivity v dvoumístných procentních číslech s digitálně propojenými technologiemi je veskrze možný a zákazníkům výrobců strojů a zařízení pomůže předčit konkurenci. Hlavním předpokladem je evidence a analýza strojových a procesových dat. „K tomu jsou zapotřebí flexibilní infrastruktury IT od zařízení až po cloudy, které budou moci zaplatit i menší výrobní podniky,“ zdůraznil H.- J. Prokop. Na této cestě bude nutno ještě překonat řadu překážek, jako jsou nevyřešená nebo neharmonizovaná témata, která se týkají propojení výrobních procesů jako například standardizace rozhraní, bezpečnost dat, suverenita dat, problematika ručení, kvalifikace zaměstnanců, pracovní právo atd.

Elektromobilita stále v centru pozornosti

Dalším velkým tématem budoucnosti v odvětví je elektromobilita. Jak se elektromobilita dotkne výroby obráběcích strojů, je zatím otevřenou otázkou, protože ještě nejsou ani jasné nejnaléhavější otázky týkající se výše podílu čistých elektrických vozidel nebo změny objemů obrábění. Faktem však zůstává, že v delším přechodném období budou převládat hybridní vozidla. Jejich komplexnost, kombinace spalovacích motorů a elektromotorů, by měla podle německých výzkumů v oblasti výroby vyvolat další velké objemy obrábění. Jedno však je nesporné, a to, že se všichni subdodavatelé automobilového průmyslu budou muset nevyhnutelně těmito tématy zabývat. „Svaz VDW přitom podporuje své členy a provádí nyní časové analýzy dalšího vývoje, které se mají stát základem strategického plánování,“ prohlásil H.- J. Prokop.

Rok 2017 je rokem veletrhu EMO

Na veletrhu EMO Hannover 2017 bude prezentováno mnoho nových nápadů a inovací pro výrobu zítřka. Po čtyřleté přestávce proběhne od 18. do 23. září 2017 v Hannoveru opět světový vedoucí veletrh kovoobrábění pod heslem „Connecting systems for intelligent production“. Téměř tři čtvrtě roku před zahájením veletrhu dosahuje EMO Hannover 2017 rekordního počtu přihlášek. Zatím se přihlásilo 1 858 firem z více než 40 zemí, které budou vystavovat na téměř 158 000 čtverečních metrech čisté výstavní plochy. Dobrá odezva svědčí o tom, že se během desetiletí své existence stal veletrh EMO Hannover nejvýznamnější světovou platformou inovací.

Manuel Löhmann, VDW, práce s tiskem a veřejností

www.vdw.de

 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]