Obrábění

15. března 2024 10:54

Grumant: Několik slov úvodem

K základním oblastem činnosti významné české obchodní společnosti Grumant, s. r. o. patří nákup a prodej nástrojů, technologické poradenství, zavádění systémů CAM a v neposlední řadě i navrhování a vývoj nových nástrojů. V současné době se zaměřuje i na technologická řešení a úplnou podporu celého cyklu obrábění přímo u zákazníka, kde provede podrobný rozbor a nabídne několik dostupných variant řešení.


doc. Ing. Anton Humár, CSc. a Ing. Valeri Zakrepa – Grumant s. r. o.

Inzerce

Zaměstnanci firmy stanoví garantované časové údaje procesu obrábění, provedou analýzu stávajícího stavu technologie, navrhnou alternativní varianty a vypočítají ekonomické přínosy. Společnost poskytuje nejen dodávky nástrojů ale i CNC obráběcích strojů, včetně kompletního vybavení, a to bez zvýhodňování či upřednostňování konkrétního dodavatele. Společnost Grumant, s. r. o. působí na českém trhu od roku 1993. Od té doby si v řadách zástupců strojírenských podniků, které se zabývají nákupem řezných nástrojů, získala mnoho příznivců, a to především svým důrazemna vysokou kvalitu dodávaných výrobků při současném udržování velmi příznivých cen. Společnost Grumant je držitel Certifikátu o zavedení a používání systému managementu kvality podle normy ISO 9001.

Své původní výhradní zastoupení korejské firmy Korloy Inc. postupně rozšířila na další významné výrobce řezných nástrojů a nástrojových materiálů, především ze zemí východní Asie, např. Dine Inc., YG-1 Co., Ltd., YesTool Co., Ltd. (všechno Korea), Kyocera Ceratip a Yamawa MFG., Co., Ltd. (obě Japonsko), všechny spolupracující firmy mají certifikaci ISO 9001. Výhodou více dodavatelů je zejména určitý rozsah překrytí jejich výrobního sortimentu, což umožňuje širší výběr nástrojů, v souladu s technickými požadavky a cenovým očekáváním zákazníků. Nezanedbatelná je i skutečnost, že každý dodavatel je nějakým způsobem specializován (např. na hrubé obrábění, dokončovací obrábění, obrábění malých součástí, frézování, výrobu závitů, atd.) a že všichni své nástroje neustále zdokonalují a vyvíjejí nová konstrukční řešení a nástrojové materiály.

Firma Korloy Inc. (https://www.korloy.com/en/main/main.do) byla založena v roce 1966, má sídlo v jihokorejském Soulu, výrobní závody ve městech Cheongju, Jincheon a zastoupení v 57 zemích celého světa (z toho 26 v Evropě, 16 v Asii, 4 v Severní Americe, 7 v Jižní Americe, 2 v Africe a po jednom v Austrálii a na Novém Zélandě). Patří k předním asijským výrobcům řezných nástrojů pro soustružení, frézování a vrtání, vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a cermetů (nepovlakovaných i povlakovaných), řezné keramiky a supertvrdých materiálů (PKNB – polykrystalický kubický nitrid boru, PD – polykrystalický diamant) a upínačů pro rotační nástroje.

Firma Dine Inc. (https://dine.co.kr/en/) má sídlo ve městě Shihung City, vznikla v roce 1988 ze společnosti Han­‑Ju Trading Co., kterou založila japonská společnost Sumitomo v roce 1975. Po svém osamostatnění pokračovala Dine v produkci vyměnitelných břitových destiček z kubického nitridu boru a především upínačů a vyvrtávacích hlav, modulárních systémů atd., své produkty vyrábí pod označením Dinox. V roce 1990 se výrobně spojila s japonskou společností Kiratsu Seiki Corporation.

Firma YG-1 Co., Ltd. (https://www.yg1.kr/cze/main.asp) byla založena v roce 1981, má sídlo ve městě Ancheon, výrobní závody ve městech Ansan a Kwangju a zastoupení v 50 zemích celého světa (z toho 21 v Evropě, 20 v Asii, 5 v Severní Americe, 2 v Africe a po jednom v Austrálii a na Novém Zélandě). Vyrábí frézy z rychlořezných ocelí a slinutých karbidů (monolitní), kopinaté vrtáky, šroubovité vrtáky z rychlořezných ocelí a SK (monolitní), závitníky a monolitní nástroje SK na odjehlování.

Firma YesTool Co., Ltd. (http://www.yestool.co.kr/user/index/index.aspx) má sídlo ve městě Ansan City a zastoupení v 34 zemích celého světa (z toho 18 v Evropě, 10 v Asii, 3 v Severní Americe, po jednom v Jižní Americe, Africe a Austrálii). Vyrábí kulové frézy, vrtáky s vyměnitelnými špičkami ze slinutých karbidů, zpětné záhlubníky, monolitní SK výstružníky a speciální víceúčelové vrtáky (pro vrtání a současné srážení hran pomocí odpružené SK destičky, stupňovité vrtáky).

Firma Kyocera Ceratip (http://global.kyocera.com/prdct/tool/index.html) je součástí rozsáhlého koncernu Kyocera Corporation, jehož založení se datuje rokem 1959 a který se mimo řezných nástrojů (tvoří méně než 8 % celkové produkce) zabývá např. výrobou optoelektronických dílů, polovodičů, tekutých krystalů, organických materiálů, součásti z nových keramických materiálů, tiskáren, mobilních telefonů, fotoaparátů, atd. Sekce Kyocera Ceratip má výrobní závody v Japonsku, USA a Jižní Koreji a vyrábí řezné nástroje pro soustružení, frézování a vrtání, včetně vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a cermetů (nepovlakovaných i povlakovaných), řezné keramiky, PKNB a PD.

Firma Yamawa MFG. Co. (http://www.yamawa.jp), která se specializuje na výrobu závitníků, monolitních SK závitových fréz, kruhových závitových čelistí, standardních a speciálních středicích vrtáků a standardních a speciálních záhlubníků, patří v tomto segmentu řezných nástrojů k předním světovým výrobcům s dlouholetou tradicí (rok založení 1923).

Každého uživatele řezného nástroje zajímá celkový objem materiálu, odebraného z obráběných součásti po dobu životnosti nástroje a především náklady na jednotku odebraného materiálu, které lze snižovat dvěma způsoby. Uživatel tak řeší dilema, zda snížení nákladů dosáhnout prodloužením trvanlivosti nástroje, nebo zvýšením objemu odebíraného materiálu prostřednictvím některého z řezných parametrů (nejčastěji zvýšením hodnoty řezné rychlosti). Vzhledem ke současnému stavu, kdy jsou převážně používány nástroje s vyměnitelnými řeznými elementy a cena nástrojů tvoří asi tři procenta z celkových výrobních nákladů, nepřináší první způsob uspokojivé výsledky (podle některých pramenů se při zvýšení trvanlivosti nástroje o 50 % sníží výrobní náklady o pouhé 1 %). Naopak, zvýšením parametrů řezných podmínek o 20 % lze výrobní náklady snížit až o 15 %.

Použitím kvalitního řezného nástroje, který je schopen pracovat při vysokých hodnotách řezných a posuvových rychlostí a vysokých hodnotách šířky záběru ostří, lze tedy značně snížit celkové výrobní náklady. Ale i pak mohou vzniknout určité problémy, pokud uživatel nástroje nemá k dispozici odpovídající obráběcí stroj (vyžaduje se vysoká tuhost stroje, vysoké výkony hnacích elektromotorů, vysoké hodnoty otáček a rychlostí přímočarých pohybů, nízké časy výměny nástrojů, vysoký tlak řezné kapaliny – minimálně 1,0 až 1,2 MPA, široké možnosti upínání nástrojů z hlediska jejich typu a velikosti), chybějí mu vlastní zkušenosti a nezná vlastnosti zakoupeného nástroje a možnosti jeho efektivního využití. Bohužel, v naší strojírenské praxi se často stává, že i při naplnění uvedených požadavků není uživatel ochoten aplikovat optimální řezné podmínky, protože se mu např. obvyklá patnáctiminutová trvanlivost břitu nástroje zdá příliš nízká a nemůže se oprostit dojmu, že „spotřebovává“ příliš velké množství nástrojů.

Všichni výrobci a dodavatelé řezných nástrojů velmi dobře znají výše popsané problémy a proto věnují velkou pozornost přípravě informačních, ale především odborně­‑technicky zaměřených materiálů, brožur a článků, ve kterých dodávají zákazníkovi podrobné údaje o konstrukčních přednostech, pracovních možnostech a podmínkách optimálního využití svých výrobků. Jen tato cesta totiž vede k jejich úspěšnému prosazení na současném, silnou konkurencí charakterizovaném českém trhu řezných nástrojů.

Tato brožura, která se vám dostává do rukou, shrnující odborné články, které technické veřejnosti předkládá společnost Grumant, je potvrzením uvedených trendů a lze očekávat, že významnou měrou přispěje ke zvýšení efektivnosti užití řezných nástrojů předních asijských výrobců které Grumant v České republice a na Slovensku zastupuje.

doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Ústav strojírenské technologie, VUT-FSI v Brně

tel.: 541 142 407, fax: 541 142 413
e-mail. humar@fme.vutbr.cz

www.grumant.cz

Mohlo by se Vám líbit

Technologie studené plazmy výrazně snižuje pachovou zátěž z gumárenské výroby

Společnost Continental Barum za poslední dvanáct let prováděla mnoho studií či testovala různé technologie vedoucí k snížení pachových emisí z výroby pneumatik. V loňském roce byla finalizován systém […]

Reportáž: GÜHRING INNOVATION DAYS 2024

Zvýšení efektivity obrábění je ve výrobních firmách trvalý proces. A je jedním z důvodů, proč firma GÜHRING – přední světový výrobce obráběcích nástrojů – pořádá pod […]

Transformace efektivity výroby: úspěšný příběh zákazníka

  • 23. dubna 2024

Přemýšleli jste někdy o tom, jak mohou strategická technologická partnerství pozvednout vaši výrobu do nových výšin? Ponořme se do skutečné proměny, které byl svědkem pan […]