Obrábění

01. září 2015 00:36

MULTICUT 630/2000

KOVOSVIT MAS, a. s. přiváží na veletrh MSV Brno 2015 multifunkční soustružnicko – frézovací obráběcí centrum

Počátky vzniku společnosti KOVOSVITU MAS, a. s. se datují k červnu 1939, kdy byla zahájena výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939, začala výroba prvních obráběcích strojů. Přibližně v této době také vzniklo logo – značka MAS, což tehdy znamenalo Moravské a Slovenské strojírny (obdobný závod byl postaven v té době i na Slovensku).

Inzerce

Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde aktivně funguje do dnešní doby. KOVOSVIT MAS, a. s. za poslední čtyři roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích strojů v České republice. S nástupem 21. století firma stále více reaguje na požadavky trhu a zákazníků zvyšováním produktivity a snižováním výrobních nákladů. Do výroby se dostávají víceosé stroje umožňující komplexní obrábění a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka.

KOVOSVIT MAS, a. s. se především orientuje na potřeby zákazníka a prozákaznický přístup. K dosažení této strategie preferuje možnosti nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji stroje, ale v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby.

Společnost má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis. KOVOSVIT MAS, a. s. si jak v minulosti, tak i v současné době klade za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery, díky čemuž je zajištěn kontinuální růst společnosti.

Jako každý rok, tak i v letošním roce se bude naše společnost prezentovat na veletrhu MSV Brno na stánku o celkové rozloze 406 m2, kam přivážíme mimo jiné i stroj MULTICUT630/2000. Jedná se o multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum, které je díky svým vlastnostem schopno maximálně zproduktivnit technologické výrobní procesy. Sdružuje prakticky všechny technologie třískového obrábění, což v praxi znamená výrazné zkrácení celkového času obrábění, zjednodušení toku materiálu, eliminaci meziročních procesů, snížení počtu operátorů atd. Náš stroj je konstruován i k využití speciální technologie hlubokého vrtání, které je možno provádět z nástrojového vřetena, z protivřetena a ze speciálního upínacího adaptéru na saních osy X. Automatická výměna probíhá ze zásobníku, kde jsou uloženy až 3 vrtací tyče. Stroj MULTICUT630 vyrábíme v 5 délkových variantách, čímž je umožněno obrobit i nejsložitější dílce, a to až do délky 6 metrů. Zákazníkovi nabízíme širokou škálu nástrojových vřeten, od vysokootáčkových 12 000 min-1 až po silová vřetena s kroutícím momentem až 300 Nm. Hlavními odvětvími průmyslu, kde nachází náš stroj uplatnění, je průmysl dopravní, automobilový, železniční, letecký a energetický.

www.kovosvit.cz

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]