Obrábění

01. září 2015 00:36

MULTICUT 630/2000

KOVOSVIT MAS, a. s. přiváží na veletrh MSV Brno 2015 multifunkční soustružnicko – frézovací obráběcí centrum

Počátky vzniku společnosti KOVOSVITU MAS, a. s. se datují k červnu 1939, kdy byla zahájena výstavba Baťových závodů v Sezimově Ústí. Téměř o půl roku později, v prosinci roku 1939, začala výroba prvních obráběcích strojů. Přibližně v této době také vzniklo logo – značka MAS, což tehdy znamenalo Moravské a Slovenské strojírny (obdobný závod byl postaven v té době i na Slovensku).

Od roku 1940 disponuje společnost vlastní slévárnou, která zde aktivně funguje do dnešní doby. KOVOSVIT MAS, a. s. za poslední čtyři roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích strojů v České republice. S nástupem 21. století firma stále více reaguje na požadavky trhu a zákazníků zvyšováním produktivity a snižováním výrobních nákladů. Do výroby se dostávají víceosé stroje umožňující komplexní obrábění a stroje vyráběné na základě specifických požadavků zákazníka.

KOVOSVIT MAS, a. s. se především orientuje na potřeby zákazníka a prozákaznický přístup. K dosažení této strategie preferuje možnosti nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji stroje, ale v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby.

Společnost má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Zákazníkům nabízí komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu, výrobky té nejvyšší kvality a odpovídající servis. KOVOSVIT MAS, a. s. si jak v minulosti, tak i v současné době klade za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu se svými zaměstnanci, zákazníky a partnery, díky čemuž je zajištěn kontinuální růst společnosti.

Jako každý rok, tak i v letošním roce se bude naše společnost prezentovat na veletrhu MSV Brno na stánku o celkové rozloze 406 m2, kam přivážíme mimo jiné i stroj MULTICUT630/2000. Jedná se o multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum, které je díky svým vlastnostem schopno maximálně zproduktivnit technologické výrobní procesy. Sdružuje prakticky všechny technologie třískového obrábění, což v praxi znamená výrazné zkrácení celkového času obrábění, zjednodušení toku materiálu, eliminaci meziročních procesů, snížení počtu operátorů atd. Náš stroj je konstruován i k využití speciální technologie hlubokého vrtání, které je možno provádět z nástrojového vřetena, z protivřetena a ze speciálního upínacího adaptéru na saních osy X. Automatická výměna probíhá ze zásobníku, kde jsou uloženy až 3 vrtací tyče. Stroj MULTICUT630 vyrábíme v 5 délkových variantách, čímž je umožněno obrobit i nejsložitější dílce, a to až do délky 6 metrů. Zákazníkovi nabízíme širokou škálu nástrojových vřeten, od vysokootáčkových 12 000 min-1 až po silová vřetena s kroutícím momentem až 300 Nm. Hlavními odvětvími průmyslu, kde nachází náš stroj uplatnění, je průmysl dopravní, automobilový, železniční, letecký a energetický.

www.kovosvit.cz

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]