Obrábění

06. dubna 2016 00:18

Komplexní koncept automatizace od EMCO

1. března se v technologickém centru EMCO v Halleinu setkala vybraná skupina zainteresovaných a již zkušených zákazníků automatizace. Během rozmanitých přednášek a demonstrací přímo na strojích si mohli návštěvníci udělat přehled o současných možnostech řešení automatizace u EMCO – od kompaktních a cenově zajímavých otočných nakládačů přes integrovanou automatizaci ve vertikálních soustruzích až po komplexní řešení portálových nakládačů. Možnost zevrubných diskuzí u jednotlivých strojů byla s radostí a hojně využita.

Náš vytčený cíl: nabídnout zákazníkovi kompletní řešení na klíč. Toto řešení zahrnuje všechny hardwarové a softwarové komponenty od automatizovaného přebírání polotovarů určených k obrábění přes jejich obrábění až po předání hotových obrobků. Zákazník má na výběr ze všech EMCO high-tech obráběcích center (horizontálních i vertikálních) a soustruhů pro průmyslové využití. Obrábět lze obrobky až do průměru 1 050 mm a v délce až do 6 000 mm s hmotností až do 6 000 kg. Výběr automatizovaných nakládacích a vykládacích zařízení se řídí druhem a velikostí stroje a geometrií vstupního materiálu a hotového obrobku.

Inzerce

Současná automatizace klade důraz na řešení pro nejběžnější velikost strojů 45 včetně vertikálních soustruhů.

Automatizace pro otočný nakládač – individuální automatizace s integrací

Pro tvářené polotovary a pro díly s průměrem větším, než je průchod vřetene, nabízí EMCO ke strojům HYPERTURN 45, MAXXTURN 45, EMCOTURN 45 integrovanou a kompaktní automatizaci – otočný nakládač pro plně automatizované nakládání a vykládání obrobků.

Tento nakládač byl spolu se strojem koncipován jako jeden celek – vyznačuje se tak velmi krátkou dobou nakládání, bezporuchovým provozem a mnoha individualizovanými možnostmi. Řízení nakládače probíhá prostřednictvím řídicí jednotky stroje. Otočný a lineární posuv vyvozený servomotory zaručuje jednoduché a rychlé seřízení stroje. Tvářené polotovary se pak nechají do upínače umístit i podélně.

Hotové obrobky jsou pomocí odebíracího zařízení přepraveny ven ze stroje a odloženy stranou. Zákazník si dle svého individuálního přání může vybrat z různých odebíracích a manipulačních systémů. Přiváděcí zařízení přizpůsobená polotovarům umožňují orientované upnutí polotovarů do hlavního vřetene, a tím výrobu nenáročnou na obsluhu.

Automatizace pro portálový nakladač – ke strojům HYPERTURN 45, HYPERTURN 65, HYPERTURN 110, MAXXTURN 95, MAXXTURN 110

Standardizace komponentů – individualizace řešení
Portálový nakládač EMCO je výkonný portálový nakládač pro plně automatizované nakládání a vykládání obrobků. Díky koncepci slučující stroj s nakládačem v jeden celek nabízí stroj spolu s portálovým nakládačem bezporuchový provoz a velmi krátkou dobu nakládání. Řízení nakládače probíhá prostřednictvím řídicí jednotky stroje. Pro výrobu obrobků z tyčí je k dispozici buď nakládač krátkých anebo třímetrových tyčí. Díky další výbavě, jako je měřící stanice, značkovací stanice, čisticí jímka nebo montážní nástavby, je možné výrobní proces významně zkrátit. Měřicí zařízení s měřicím hrotem a s integrovaným odběrem dílů například dokáže třídit zmetky. Paletové nástavby přizpůsobené polotovarům umožňují orientovanou nakládku dílů do stroje, a optimalizují tak přísun dílů pro výrobu nenáročnou na obsluhu. Díky optimálnímu přizpůsobení stroje individuálním dílům zákazníka se zkracuje nebo úplně eliminuje seřizovací čas stroje. Zvláštností portálového jeřábu EMCO je integrovaná osa B coby otočná jednotka. Umožňuje šikmý přísun polotovarů do přípravků a otáčení simultánně s posuvem. To znamená nejen téměř neomezenou flexibilitu při nakládání a vykládání dílů, ale také drastické zkrácení časů cyklu. Funkci kompletního měření hotových dílů, vyhodnocení a podání zprávy řídicí jednotce přebírá statistická kontrola procesu SPC.

Integrovaná automatizace – vertikální obráběcí stroje EMCO

Řadou vertikálních obráběcích strojů rozšiřuje EMCO své portfolio automatizace o pick-up stroje pro díly obráběné ve sklíčidle, které nakládají polotovary samostatně bez přídavné automatizace. Koncept vertikálních pick-up strojů ve formě modulární stavebnice splňuje požadavky výrobců na větší kvalitu při zachování vysoké flexibility a snižování nákladů. Díky pravé nebo levé verzi stroje VT 160 a VT 260 a třem základním verzím pásů – provedení oválné, meandrové nebo meandrové s výhybkou – je umožněno komplexní obrábění obrobků až do průměru 250 mm, hmotnosti 8 kg a výšky 180 mm, a to  30 (v případě oválu) nebo 50 (v případě meandru) obrobků najednou. Integrace výhybky umožňuje použití různých palet nebo různých obrobků. Koncept automatizace podporuje řešení v souladu s potřebami zákazníka – díky pick-up systému není nutné žádné další nakládací zařízení a stejně jednoduché je řetězení strojů a individuální přizpůsobení zákaznickým potřebám. Díky stroji VT 400 rozšířilo EMCO svou úspěšnou konstrukční řadu vertikálních soustruhů „směrem nahoru“. EMCO Vertical 400 umí volitelně pouze soustružení nebo navíc i vrtání a frézování. To platí pro díly upínané ve sklíčidle do 400 mm průměru upnutí a do 450 mm oběžného průměru, 200 mm dlouhé a 40 kg těžké. V kombinaci s kompaktní konstrukcí, nepatrnou ložnou plochou a automatizovanými pracovními procesy se tak pasuje na špičku ve své třídě.

Nabídkou automatizace završila společnost EMCO svůj vývoj prodejce nabízejícího stroje od běžných soustruhů a fréz až po high-tech výrobní řešení. V oboru téměř jedinečná šíře sortimentu je sice obrovskou výzvou, propůjčuje však společnosti EMCO vysokou flexibilitu ve fázi nabídky a pomáhá jí otevírat dveře do nových odvětví a zákaznických segmentů.

www.emco-world.com


O společnosti EMCO

Salcburský výrobce strojů patří mezi špičkové výrobce obráběcích strojů v Evropě. Oba závazky „Made in the Heart of Europe“ a „Design to Cost“ jsou základními faktory úspěchu firmy působící na mezinárodním trhu, jež usiluje o nejvyšší možnou kvalitu výroby a funkční design. EMCO v současnosti zaměstnává okolo 690 zaměstnanců v celkem 6 závodech v Rakousku, Německu, Itálii a Rusku.


 

Hyperturn 45 s portálovým nakládačem

Hyperturn 45 s otočným nakládačem

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]