Obrábění

10. dubna 2017 00:48

Jedinečnost elektropermanentních magnetů TECNOMAGNETE v praxi

TECNOMAGNETE je světový výrobce magnetických systémů, v České a Slovenské republice je zastoupený firmou MAG Centrum s. r. o. Hlavní produkci firmy tvoří permanentní magnety, elektromagnety ale především velmi žádané elektropermanentní magnetické systémy.

Statisíce aplikací po celém světě dělá z produktů firmy TECNOMAGNETE jasnou jedničku v magnetickém upínání a manipu laci. Jen v Čechách a na Slovensku má firma MAG Centrum s. r. o. více než 4 000 aplikací.

Inzerce

V posledních letech patří mezi nejžádanější produkty firmy oboustranné elek tropermanentní magnetické desky MillTec pro upínání obrobků při frézování. Tyto produkty nejen že snižují neproduktivní časy strojů při přepínání a výměnách obrobků, forem a nástrojů, ale díky dalšímu příslušenství velmi zjednodušují výrobu a jsou velmi efektivním nástrojem jak při sériové, tak hlavně při kusové výrobě. Další oblastí, kde se můžete setkat s elektropermanentní technologií, je mani pulace s feromagnetickým materiálem. Jedná se totiž o nejbezpečnější manipulaci jak s kusovými materiály, tak i např. s více plechy najednou.

Oboustranné magnety MillTec pro horizontální, portálové, vertikální a pětiosé CNC obráběcí stroje

V oblasti upínání obrobků při frézování nabízíme unikátní technologii oboustran ného magnetu MillTec. Jedná se o patento vaný produkt, který disponuje všemi výho dami elektro – permanentní technologie, navíc má magnet celokovový povrch a díky oboustrannému magnetickému upnutí dochází k odstranění veškerých vibrací mezi stolem stroje a obrobkem.

Te c h n o l o g i e MillTec je úspěšně apliko vána na všechny typy obráběcích strojů. Své uplatnění nachází jak při upínání rozměrných obrobků na horizontálních a por tálových CNC strojích, tak na vertikálních a 5osých centrech. Při upínání rozměr ných dílců se používají sestavy jednotli vých magnetů. Takové sestavy Vám umožní upínat neomezené velikosti obrobků bez jakékoli upínky a mechanických přípravků. Další výhodou magnetického upnutí obrobku je dokonalý přístup k obrobku ze všech stran, a to na jedno upnutí. Při využití pólových nástavců je možné bez problému vrtat průchozí otvory a upínat nerovné obrobky bez mechanických deformací.

Snadné ovládání je zajištěno pomocí elektronické ovládací jednotky. Konektorové připojení pak umožňuje po zmagnetování odpojit jednotku od mag netu a obrobek je pak bezpečně upnut a držen permanentní silou magnetů neomezeně dlouhou dobu. Dále je oboustranná technologie MillTec dostupná také na kruhových magnetech pro 5osé obráběcí stroje. Magnety s tloušťkou pou hých 42 mm a technologií oboustranného upínání zajišťují absolutně tuhé propojení obrobku a stroje. Použitím elektro – permanentního magnetu při 5osém frézování dosáhnete veliké časové úspory při samotném upínání, ale hlavně vám tato technologie umožní upínat mnohem větší obrobky, které byste na stroji jinak upínat nemohli. Svůj stroj využijete tedy skutečně „naplno“. Kruhové magnety se vyrábí ve velikostech, které korespondují se stan dardními rozměry stolů 5osých center.

www.magcentrum.cz

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]