Obrábění

03. prosince 2018 08:11

iTENDO – regulace obráběcího procesu v reálném čase

Hydraulický upínač iTENDO monitoruje proces obrábění přímo na nástroji a umožňuje regulaci řezných parametrů v reálném čase. Inteligentní upínače nástrojů firmy SCHUNK, vyvinuté ve spolupráci s vídeňskou univerzitou TU Wien a společností TOOL IT GmbH taktéž z Vídně, využívají potenciál integrovaného monitorování procesu přímo v místě, kde se třísky tvoří. SCHUNK nazývá tuto strategii „Closest-to-the-part“, při níž je inteligence integrována do prvního neopotřebitelného dílu výbavy stroje, který se nachází nejblíže obrobku. Tento chytrý nástroj umožňuje kompletní dokumentaci procesní stability, bezobslužné monitorování limitní hodnoty, detekci zlomení nástroje a v reálném čase regulaci otáček a posuvu.

Inteligentní systém vybavený snímačem, baterií a vysílací jednotkou zaznamenává proces přímo na nástroji, tyto údaje přenáší bezdrátově do přijímací jednotky umístěné v rozvodné skříni stroje a odtud kabelem do řídicí a vyhodnocovací jednotky, kde dochází k vyhodnocení dat. Algoritmus průběžně určuje stupeň stability procesu. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být pomocí webové služby definovány jak limitní hodnoty, tak i příslušné reakce při jejich překročení. Všechna procesní data zůstávají v uzavřené řídicí smyčce stroje, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dat. Geometrické a výkonnostní parametry upínače zůstávají nezměněny i při použití senzorů.

V průběhu obrábění inteligentní upínač nástrojů permanentně analyzuje proces obrábění. Stane-li se proces nestabilním, může být v reálném čase a bez zásahu operátora buď zastaven, nebo snížen či přizpůsoben na předem definované základní parametry, dokud se proces opět nevrátí do stabilní oblasti. Systém umožňuje jak kompletní dokumentování a sledování limitních hodnot, tak zlepšení kvality obrábění automatickou úpravou řezných parametrů při vibracích. Inteligentní upínače nástrojů mohou navíc umožnit analýzu stavu nástroje, jakož i zvýšení objemu odebraného materiálu. Systém je možné snadno doinstalovat na stávající technologii, aniž by byla nutná úprava nebo výměna dílů stroje. Protože algoritmy běží autonomně a obsluha definuje pouze limitní hodnoty a reakce, není třeba provádět odborné hodnocení získaných dat. Místo toho systém reguluje proces na základě vstupních dat autonomně a v reálném čase.

www.schunk.com

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]