Obrábění

16. listopadu 2015 00:23

Frézujete korozivzdorné oceli? Spolehněte se na Pramet

Společnost Dormer Pramet uvádí na trh letošní druhou řadu nových výrobků, které jsou zaměřeny na produktovou značku Pramet.

Hlavní listopadovou novinkou značky Pramet je zcela nová řada čelních fréz a destiček pro ekonomické frézování korozivzdorných ocelí. Univerzální sortiment zahrnuje osmihranné destičky OEHT pro hloubky řezu 3–10 mm, destičky REHT (kruhové) a XEHT (hladicí).

Díky využití osmi řezných hran (nejvyšší možný počet hran pro destičky s pozitivní geometrií) nabízí nová řada zákazníkům ekonomické řešení, hladicí destičky dále zvyšují posuv a kvalitu obráběného povrchu.

Nové čelní frézy S45OE jsou k dispozici v průměrech do 200 mm a všechny mají vnitřní přívod procesní kapaliny. Univerzální provedení umožňuje používat stejnou frézu s osmihrannými destičkami pro čelní frézování i s kruhovými destičkami pro čelní frézování a kopírování. Kombinace nových destiček a frézy je vhodná i pro použití na strojích s omezeným výkonem a nabízí vysokou produktivitu při nízkých řezných sílách. Sníženo je i riziko vibrací – to má velký význam při obrábění drahých součástí. Karel Tiefenbach, produktový manažer pro frézování, říká: „Náš nejnovější balík výrobků pro obrábění korozivzdorných ocelí nabízí zákazníkům další ekonomické a univerzální možnosti. Frézy mají pozitivní axiální a radiální čelní úhly, což podporuje dobrý průběh frézování a odvádění třísek od obrobku. Naše řada fréz S45OE rozšiřuje nabídku rovinných a kopírovacích fréz o variantu s dvojitou pozitivní geometrií. Ta je vhodná především pro labilní obrobky nebo pokud má materiál sklon ke zpevňování – což je běžný problém při obrábění korozivzdorných ocelí.“

Pro osmihranné destičky OEHT byly vyvinuty tři nové pozitivní geometrie pro různé řezné podmínky – geometrie MF, MM a M. MF je ostrá, vysoce pozitivní geometrie pro dokončovací operace při obrábění korozivzdorné oceli, měkké uhlíkové oceli a neželezných kovů. MM je ostrá pozitivní geometrie pro běžné korozivzdorné oceli a střední záběrové podmínky. M je pozitivní geometrie se stabilizační fazetkou – vhodná pro nestabilní řezné podmínky a materiály, jako je např. uhlíková ocel a tvrdší korozivzdorné oceli. Nové geometrie umožňují snížení řezných sil a zvýšení trvanlivosti při obrábění s chladicí kapalinou i bez ní.

Pramet rozšiřuje nabídku pro frézování do rohu

Úspěšný sortiment značky Pramet pro frézování do rohu byl rozšířen o novou řadu fréz, geometrií a destiček. Hrubovací válcové frézy s břity ve šroubovici nyní nabízíme také pro univerzální destičky ADMX/ADEX 16. Umožňují hloubku řezu až 108 mm a jsou určeny pro střední obrábění většiny materiálů, včetně litin, korozivzdorných ocelí a slitin hliníku.

Prostorná zubová mezera společně s vnitřním přívodem procesních kapalin zajišťují účinný odvod třísky. Axiální upnutí destiček v první řadě frézy zvyšuje stabilitu frézování. Snižuje se tak hlučnost a vibrace, což omezuje opotřebení nástroje. Karel Tiefenbach podotýká: „Nová řada fréz s břity ve šroubovici nabízí vyšší výkon a spolehlivost pro nejrůznější operace  včetně frézování osazení, drážek a kontur. Řada ADMX/ ADEX 16 patří k našim nejoblíbenějším destičkám. Vytvoření nové řady fréz dále rozšiřuje tento univerzální sortiment. Zákazníci mohou nyní používat stejné destičky pro několik druhů fréz a aplikací, čímž jsou poskytované služby efektivnější a spolehlivější.“

Další novinkou v sortimentu frézování do rohu jsou dvě nové pozitivní geometrie – MF a MM – pro frézování korozivzdorných ocelí, superslitin, nízkouhlíkových ocelí a neželezných materiálů. MF je ostrá a vysoce pozitivní geometrie ideální pro lehké obrábění a dokončovací operace. MM je univerzální ostrá a vysoce pozitivní geometrie se stabilizovanou řeznou hranou pro dokončovací a polohrubovací operace. Obě nové geometrie jsou k dispozici pro destičky ADMX11, ADMX16 a LNGX12. Pozitivní úhel čela nových geometrií zajišťuje nízký řezný odpor, nižší řezné síly a menší spotřebu energie.

Pramet také rozšířil nabídku destiček LNGU/LNMU 16 pro ekonomické frézování do rohu. Nové geometrie a varianty rádiusů přinášejí zákazníkům větší výběr. K dispozici jsou čtyři nové rádiusy, nyní tak můžete vybírat od 0,8 do 4,0 mm. Nové univerzální geometrie F, M a R pro obrábění širokého spektra ocelí a litin doplňuje vysoce pozitivní geometrie FA určena pro frézování měkkých neželezných materiálů, slitin hliníku a slitin mědi.

Pramet vyřešil dilema soustružení těžkoobrobitelných materiálů

Pramet uvedl na trh dvě nové pozitivní geometrie a materiály pro soustružení těžkoobrobitelných materiálů. Geometrie SF a SM jsou vhodné pro řadu soustružnických aplikací. Byly vyvinuty  především pro obrábění materiálů, jako jsou superslitiny a korozivzdorné oceli. Geometrie SF má ostrý, pozitivní úhel čela 14,5 ° a je vhodná pro dokončovací operace v kontinuálním řezu s velmi nízkými řeznými silami. Destičky s geometrií SM mají pozitivní úhel čela 13 °. Nabízejí vysokou odolnost a univerzální použití pro střední obrábění (dokončování až hrubování) a jsou vhodné pro kontinuální i přerušovaný řez.

Obě geometrie jsou k dispozici v řadě materiálů a byly vyvinuty pro nízké řezné síly, s cílem předcházet zpevňování. Snižují tak riziko vibrací při soustružení tenkostěnných obrobků.

Vedle nových geometrií představuje globální výrobce řezných nástrojů Dormer Pramet také dva nové materiály pro soustružení. Materiál T6310 s povlakem PVD se vyrábí speciálním slinovacím procesem, který zvyšuje spolehlivost a pevnost řezné hrany. Nový substrát se středním obsahem kobaltu zvyšuje tvrdost a otěruvzdornost a zajišťuje vysokou spolehlivost a delší trvanlivost. Povlak technologie Triple coating zaručuje trvanlivost destiček při vyšších řezných rychlostech používaných při obrábění korozivzdorné oceli nebo zušlechtěných a kalených materiálů. T6310 je vhodný pro použití s novými geometriemi SF a SM i se stávajícími geometriemi NF a RM. V tomto materiálu nyní nabízíme celkem 89 destiček. Josef Bittner, produktový manažer pro soustružení, říká: „Tepelná vodivost korozivzdorné oceli, niklu a titanu je zpravidla nízká, ale při vysokých řezných rychlostech a posuvech se může řezná hrana rychle přehřát, čímž se zkracuje trvanlivost nástroje. Obrábění s chladicí kapalinou tyto účinky omezuje, ale neustálé změny teploty v oblasti řezu vyvolávají tepelné šoky, které způsobují tepelné trhliny a zkracují trvanlivost nástroje. Proto jsme chtěli vytvořit nový materiál se správnou kombinací substrátu a povlaku, která zvyšuje odolnost proti tepelným trhlinám. Náš nový materiál T6310 splňuje tento cíl.“

H07 je speciální nepovlakovaný materiál značky Pramet pro soustružení titanu a jeho slitin. Nabízí dobrou tepelnou vodivost a vysokou otěruvzdornost, které jsou pro obrábění těchto materiálů nezbytné. Jemnozrnný substrát s nízkým obsahem kobaltu zaručuje odolnost proti tvorbě výmolu na čele a plastické deformaci. Materiál je k dispozici s novou geometrií SF. Josef Bittner doplňuje: „Nejnovější materiály a nástroje využijí zákazníci v extrémních podmínkách obrábění, kde jsou vystaveny nejvyšší tepelné zátěži spolu s oxidačním a difuzním opotřebením, např. v těchto odvětvích – všeobecné strojírenství, ropný, plynárenský, automobilový, lékařský, námořní a energetický průmysl.“

Proč používat dvě geometrie, když jedna funguje líp?

Pramet se zaměřuje na zvýšení přesnosti vrtání s vyměnitelnými břitovými destičkami a uvádí na trh nový univerzální utvařeč SD. Geometrie SD je vhodná pro obrábění nízkouhlíkových a měkkých korozivzdorných ocelí. Je k dispozici pro destičky SCET a XPET, umožňuje tedy použití stejné geometrie pro vnitřní i vnější destičky. Utvařeč SD byl speciálně navržen pro lepší stabilitu a produktivitu při vrtání měkkých materiálů s dlouhou třískou, kdy je obtížné udržet rovnováhu sil mezi destičkami. Tato novinka je součástí široké nabídky nových výrobků uvedených na trh společností Dormer Pramet v listopadu 2015. Pozitivní utvařeč se stabilizační fazetkou zajišťuje spolehlivý odvod třísky, minimalizaci vibrací a nízké řezné síly, a podporuje klidný a stabilnější obráběcí proces.

Marcel Nunes, produktový manažer pro vrtání, říká: „Klíčovým požadavkem při vrtání s vyměnitelnými destičkami je přesná tolerance a válcovitost díry. Toho nejlépe dosáhneme, když jsou řezné síly na vnitřních a vnějších destičkách vyrovnány. Řezné podmínky obou destiček jsou však zpravidla velmi odlišné. Vnější destička řeže při maximální rychlosti, zatímco vnitřní destička musí pracovat rychlostí, která je blíže nulové řezné rychlosti, takže spíš stříhá než řeže a čelí vyšším nárazovým silám. Je-li tato nerovnováha příliš velká, vrták se začne pohybovat a odchylovat od původního směru. Výsledkem jsou větší vibrace a špatná kvalita díry, nespolehlivý odvod třísek a krátká trvanlivost nástroje. Při obrábění měkké oceli s nízkou pevností a dlouhou třískou a korozivzdorné oceli je udržení rovnováhy sil ještě obtížnější. Náš nový utvařeč SD byl speciálně navržen pro lepší stabilitu a produktivitu při vrtání těchto materiálů. Může být používán pro vnitřní i vnější destičky a s různými řeznými materiály. Během testování destičky s novou geometrií SD vyvrtaly v korozivzdorné oceli více než 6 000 mm, zatímco vrták se dvěma různými geometriemi dosáhl za stejnou dobu 432 mm.“ Utvářeč SD lze používat se stávajícími řeznými materiály D8345, D8330 a D9335. Zjednodušuje tak volbu vyměnitelných břitových destiček pro vrtáky 2D–5D řady 800D.

Nové výrobky v akci můžete vidět na YouTube kanálu společnosti Dormer Pramet www.youtube.com/dormerpramet.

www.dormerpramet.com

 

Mohlo by se Vám líbit

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]

Projektory Panasonic poskytují pohlcující zážitek z motokár

Motokáry Chaos Karts v Manchesteru využívají LCD projektory Panasonic řady PT-MZ20 se svítivostí 20 000 lm, které hráčům umožňují vychutnat si živé hraní videoher V zábavním […]