Obrábění

01. října 2019 10:32

CNC invest a INDUSTRY 4.0 na MSV 2019 v Brně

CNC invest na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí robotickou buňku s automatickou výrobou až po finální kontrolu obrobku jako jednu z cest k autonomní výrobě. Firma CNC invest si uvědomuje, že automatizované stroje jsou rozhodujícími prvky digitálních továren a tedy i součástí Průmyslu 4.0. Její tým se snaží nacházet vhodná řešení pro zákazníky a i připravovat inspirativní ukázky. S jednou ukázkou se již mohli zákazníci seznámit na jarních předváděcích dnech a další bude k vidění na MSV v Brně. Budou vystaveny japonské obráběcí stroje od firmy CITIZEN Machinery – lídr v oboru dlouhotočných automatů se svojí vlajkovou lodí Cincom D25-1M8 a dále bestsellerem Cincom L20-2M10 LFV s převratnou technologií, která v roce 2016 posunula možnosti obrábění v oblasti sériové výroby. Z rozšířeného sortimentu firmy CNC invest bude vystaven představitel brusek v zastoupení japonské firmy AMADA.

irma CNC invest s. r. o. na letošních jarních zákaznických dnech předvedla svoje pojetí INDUSTRY 4.0 s myšlenkou bezobslužného provozu na dlouhotočných automatech a podobné pojetí bude představeno návštěvníkům MSV v Brně. V tomto pojetí byla předvedena 100% kontrola vyrobených obrobků s případnou korekcí do stroje v automatickém režimu na robotické buňce (obr. 1) jejíž základ tvořil stroj Citizen Cincom D25-1M8 s podavačem tyčí Iemca Boss 338. Pro odebírání obrobků z vynašeče obrobků stroje byl použit kolaborativní robot FANUC. K odebírání obrobků dochází mimo stroj, tudíž toto řešení neovlivňuje výrobní takt stroje, což je u dlouhotočných automatů velmi důležité. Jako poslední článek v robotické buňce je měřicí zařízení Renishaw Equator 300 a samozřejmě místo na třídění dobrých a vadných kusů. Měřicí zařízení vyhodnocuje očištěné obrobky, je možné tisknout i protokol z měření a při zjištění rozměrové odchylky měřicí zařízení zašle opravu korekce do stroje. Z hlediska Průmyslu 4.0 a kroku k digitální továrně jsou všechna zařízení připojena na podnikovou síť pro vzdálené sledování. Navrhované řešení eliminuje chybu obsluhy při měření a zadávání korekcí, snižuje továrně náklady na lidské zdroje, zvyšuje produktivitu a zajišťuje i 100% kontrolu na výstupu. V případě větší chyby dojde k zastavení stroje a přivolání obsluhy.

Toto řešení je použitelné na širokou škálu obrobků, robot může být doplněn 3D průmyslovou kamerou pro vybírání kusů z košíku atd. Další možné řešení je implementace tohoto principu na více dlouhotočných CNC automatů s jedním manipulátorem a jedním měřicím zařízením. Firma CNC invest ve spolupráci s partnery nabízí řešení na klíč, a jak již zákazníci firmy CNC investu vědí, je nabízena i příprava a odladění technologií.

Obr. 1

Na podobnou ukázku se mohou návštěvníci těšit i na stánku CNC investu na MSV v Brně. V robotické buňce se bude vyrábět praktický dárek pro návštěvníky stánku.

Citizen Cincom D25 1M8 – stroj přihlášený do soutěže o zlatou medaili a je výrobní součástí prezentované robotické buňky a vyznačuje se dvěma vertikálními nástrojovými aparáty pro hlavní vřeteno a jedním nástrojovým aparátem na protivřeteno. Tato koncepce stroje přináší velmi krátký výrobní čas při vysoké produktivitě a tudíž z toho plynoucí nízké náklady na vyráběný díl. Při tvarově složitém obrobku můžete na tomto komplexním stroji ušetřit až polovinu času proti klasickému 2kanálovému dlouhotočnému automatu. Tyto poznatky jsou dané jak teoretickými časovými studiemi, tak hlavně z praxe od zákazníků. Globální trend poslední doby, tzv. dynamické obrábění (stlačování výrobních časů u tvarově složitých součástí), kterým stroj Citizen disponuje, zákazníkům výrazně pomáhá. Z výroby se ukazuje, že stroje Citizen patří k nejrychlejším na trhu a výrazně tomu napomáhá kinematika stroje i řídicí systém Mitsubishi s velmi rychlým výpočetním taktem na pozadí. Stroj umožňuje i plnohodnotné 5osé obrábění pro komplexní obrábění tvarově složitých součástí. Tímto si znovu firma Citizen Machinery zajistila prvenství ve světě. Nejvyspělejší konstrukce vyžaduje nejmodernější řídicí systém a proto je na stroji nový řídicí systém Mitsubishi M850W s plně dotykovým 15″ displejem a velmi tenkým panelem. Nový systém posouvá hranici uživatelského komfortu, s kterým se již zákazníci CITIZEN strojů vybavených systémem Mitsubishi v minulosti seznámili. Na řídicí systém jsou kladeny velké nároky, protože se jedná o 3kanálový stroj s možností 5osého souvislého obrábění a obrábění až třemi nástroji současně, tím pádem je zajištěna velmi vysoká produktivita a velký úběr materiálu při zaručené přesnosti a zabránění chvění obrobku. Stroj v konfiguraci D25-1M8 disponuje i B -osou, což celkově obnáší 12 řízených os (3× X -osa, 3× Y -osa, 3× Z -osa, B -osa a 2× C -osa) a až 59 osazených nástrojů na stroji a podpora hlubokého vrtání až do hloubky 100 mm.

Z hlediska vysokého stupně automatizace a zkracování výrobních časů stojí za zmínku další stroj z výrobního závodu Citizen Machinery a to jmenovitě Cincom MC20. Stroj se pyšní třemi vřeteny, 10 řízenými osami a velkou variabilitou práce s polotovarem i obrobky. Může pracovat jak v lince propojený manipulátory nebo i s podavačem tyčí. Nejefektivnější využití tohoto stroje je na práci s přířezem do průměru 25 mm a výsledný obrobek je soustružen i efektivně frézován. Díky velké variabilitě a třem vřetenům se daří co nejvíce optimalizovat rozložení práce na jednotlivých vřetenech bez prodlev. Též umožňuje i vysokou míru automatizace, tzn. i následné měření, korekce, ale i např. montáž jednoduchých sestav přímo na stroji. Tyto stroje nacházejí uplatnění hlavně v automobilovém průmyslu a to např. v Toyotě, Aisinu a mnoha dalších. Stroje MC20 jsou vhodné na výrobu součástí s vysokou přesností a s mnohem větší variabilitou obrobků oproti strojům typu transferová linka nebo 6vřetenové automaty, kde je již velmi složité přeseřizování a omezený výrobní program.

Firma CITIZEN machinery v roce 2016 v Evropě představila revoluční novinku v třískovém obrábění a to technologii LFV – Low Frequency Vibration Cutting. Neboli česky řečeno „Nízko frekvenční vibrační obrábění“, které umožňuje snadno obrábět materiály, kde byl velký problém s lámáním třisky. Jedná se o technologii, která využívá principu „air -cutting“ (obr. 2), česky řečeno přerušovaného řezu.

Obr. 2

Zákazníky dříve trápily smotky třísek na nástroji nebo obrobku (obr. 3), který nutil obsluhu zastavovat velmi často stroj, odstranit smotek a znovu spustit výrobu. Z toho jasně plynula časová náročnost výroby, stálý dozor obsluhy a další problémy a šediny ve vlasech majitelů a technologů firem. A právě tomuto dokáže technologie LFV předejít a třísky jsou definovaně lámány (obr. 4) podle potřeby zákazníka pomocí jednoduchého kroku v programu – funkce se jednoduše zapne a vypne jedním řádkem v požadované části programu. Systém je převratný tím, že se nejedná pouze o záležitost softwarovou, ale i hardwarovou a tím pádem je systém velmi stálý i účinný, což je potvrzeno i od spousty spokojených zákazníků po již 3letém nepřetržitém provozu u nich. Další výhody funkce LFV jsou zlepšení kvality povrchu, výrazně prodloužená životnost nástrojů (snížená tvorba nárůstků na nástroji), velmi efektivní hluboké vrtání bez nutnosti použití vysokotlaku, ale hlavně to nejdůležitější znovu i nakonec zvýšení produktivity a tím pádem zisku. LFV technologii ocenili zákazníci pracující s plasty, mědí, titanem, nerezem, inconelem a dalšími materiály, které mají velmi špatnou lámavost třísky.

Obr. 3

Obr. 4

Touto technologií jsou v současné době vybaveny stroje řady L, konkrétně L12, L20 i L32. Z toho vyplývá, že na dlouhotočných strojích Citizen dokáže zákazník obrábět problematické materiály od průměru 1 mm až po 38 mm.

Na MSV v Brně bude vystaven mimo jiné i stroj Citizen Cincom L20-2M10 LFV a návštěvníci se mohou na vlastní oči přesvědčit o funkčnosti metody lámání třísek.

Tímto bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na stánek firmy CNC invest a můžete zde zhlédnout aplikaci robotické buňky, dále řešení problémů s obráběním materiálů s nelámavou třískou a též ukázkou broušení a to vše na nejvyspělejších japonských strojích.

Ing. Martin Novák

za CNC invest a kolektiv pracovníků

www.cnc-invest.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]