Nástrojárna

06. června 2017 00:56

Technologie obrábění na CNC soustruhu

Velice ráda jsem přijala pozvání do Velkého Meziříčí na jeden z mnoha odborných seminářů pořádaných společností WNT Česká republika s. r. o., která na našem trhu nabízí přesné nástroje pro třískové obrábění. Tématem byla tentokrát technologie obrábění na CNC soustruhu a pozváni byli pečlivě vybraní zákazníci, kterým je toto téma profesně velmi blízké.

Inzerce

I přes start plánovaný na 10. hodinu se většina návštěvníků dostavila mnohem dříve a před začátkem vlastní akce panoval ve vstupní hale debatní šum, navíc provoněný skvělou kávou, kterou společně se svými kolegy chystal i servíroval přímo jednatel WNT ČR pan Antonín Holub.

Přátelská a uvolněná atmosféra se přenesla i do přednáškového sálu, kde probíhala teoretická část semináře. Slova se ujal technický manažer společnosti Ing. Jan Gryč, který je nejen zkušeným řečníkem, ale především odborníkem na danou problematiku. Díky tomu teoretická část neprobíhala tradičnější formou přednášky, ale formou dialogu. Řada účastníků hbitě odpovídala na dotazy pana Gryče a navíc vše doplnila svými zkušenostmi a postřehy z vlastní praxe. Během diskuze se probrala pestrá škála výrobních operací, jako soustružení závitů, technologie zapichování a upichování včetně axiálních zápichů, axiální i radiální obrábění poháněnými jednotkami, probraly se zkušenosti s obráběnými materiály, došlo na různá doporučení k nastavení optimálních řezných podmínek včetně bezpečného upnutí a jejich rozdílů v praktickém použití. Svůj prostor dostala témata utvařečů a funkcí pro optimální tvarování třísky, řezných materiálů a jejich porovnání dle vlastností a opět s doporučeními pro praktické využití. Většina účastníků se jistě pobavila nad hromadnou odpovědí k dotazu pana Gryče v bloku věnovaném trvanlivosti nástrojů a vlivů na řeznou rychlost, jenž zněl: „Kolik potřebujete, aby vám destička vydržela?“

Sálem se v ten okamžik ozvala jednohlasná odpověď „pořád“, což samozřejmě bylo ze strany přednášejícího kvitováno s chápajícím úsměvem, leč s poznámkou: „To bychom si potom nic nevydělali.“ Jsem přesvědčená, že právě díky neformální komunikaci a schopnosti udržet všechny účastníky ve střehu a zájmu o probírané téma, utekla dopolední část velmi rychle.

A protože zkušenost praví, že technické záležitosti, výpočty, vzorečky a jejich uplatnění si nejlépe představíme v praxi, přesunula se celá skupina do dílny, která je součástí sídla společnosti a kde začala praktická část obrábění. Před zahájením praktické části byli návštěvníci seznámeni s obsahem obrábění, s prezentovanými nástroji WNT, s vybavením dílny a s produkty od partnerů Vason, DTS, Zoller a Enprag.

Pro návštěvníky byla připravená ukázka operací na soustružnickém CNC centru GT250MA YCM, které na náš trh dodává společnost Vason. V pracovním prostoru stroje je umístěna kamera, která obraz přenáší na velkou obrazovku, a tak má každý přehled o tom, co se právě ve stroji děje. Proces obrábění byl odborně komentován a po skončení jednotlivých operací měli posluchači možnost diskutovat o výsledku. K prováděným operacím patřilo vnější a vnitřní soustružení, hrubování a dokončování, zapichování a upichování, obrábění multifunkčním nástrojem EcoCut a mnoho dalších operací. Obrábění bylo prezentováno na více jakostech obráběných materiálů, tak aby si posluchači udělali představu o rozdílném přístupu s ohledem na obrobitelnost obráběných materiálů. Při axiálním zapichování v nerezové oceli se sami přítomní mohli přesvědčit, že stačí málo ke zlomení nástroje a že právě tato skupina materiálů, která patří mezi hůře obrobitelné, vyžaduje zvláštní přístup při výběru nástrojů a řezných podmínek. Pan Gryč opět náležitě vše vysvětlil a poskytl několik rad, jak správně postupovat, tak aby obrábění i v takových obtížných případech bylo bezpečné a spolehlivé.

S některými návštěvníky jsem se bavila během krátkých přestávek či pauze po chutném obědě a potvrdili mi, že tyto semináře pro ně nejsou ztrátou času, ale možností dozvědět se více o výrobě, nových postupech, které pomohou vyladit jejich vlastní výrobu. Navíc někteří přiznali, že si mnohé pozapomenuté znalosti skvěle osvěžili. Odcházela jsem zhruba dvě hodiny před oficiálním zakončením akce a mohu potvrdit, že 100 % účastníků stále pozorně naslouchalo panu Gryčovi, který v té chvíli komentoval praktické ukázky obrábění. Semináře jsou ukončené diskuzí, cílenými dotazy pro zopakování načerpaných znalostí a zaslouženým udělením certifikátu na dané téma.

Semináře společnosti WNT Česká republika jsou velice oblíbené a jejich kapacita je ihned naplněna. Je proto důležité sledovat vypsané termíny na webových stránkách společnosti www.wnt.com.

Redakce magazínu NÁSTROJÁRNA+

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]