Nástrojárna

06. června 2018 00:21

Prostředky umožňující realizaci „inteligentní továrny“

Společnost Walter AG z Tübingenu využívá digitalizaci k tomu, aby svým zákazníkům přinášela přidanou hodnotu v celém rozsahu procesního řetězce

Typická továrna budoucnosti je důsledně propojena, organizována a optimalizuje se do převážné míry samočinně. Předpokladem k tomu je, aby stroje, nástroje a systémy k tomuto postupu poskytovaly potřebná data. Heslo k těmto možnostem zní „Internet of Things“ (IoT – internet věcí). Získaná data nicméně zpočátku neznamenají o mnoho více než „surovinu“. Na tom, aby je bylo možné využívat k dosažení přidané hodnoty pro zákazníka, která zdaleka nespočívá pouze v optimalizaci výrobního procesu, pracuje tým odborníků na digitalizaci v technologickém centru společnosti Walter AG v Tübingenu.

Uživatelé si v technologickém centru Walter mohou mimo jiné nechat ukázat a vysvětlit, jaké optimalizace pro procesy obrábění již tato společnost vyvinula a realizovala u svých zákazníků – nebo za „laboratorních podmínek“

„Práce technologických expertů nese stále ve větší míře své ovoce,“ vysvětluje Florian Böpple, odborník na digitální výrobu tübingenské společnosti Walter AG. Na podzim 2016 uvedla firma Walter své technologické centrum oficiálně do provozu. Již o několik týdnů později společnost Walter majetkově vstoupila do společnosti Comara, která již v té době byla jejím partnerem pro softwarová řešení. Obojí s jasně stanoveným cílem posunout digitální transformaci do pozice ústředního tématu podnikatelských aktivit.

Mirko Merlo, předseda představenstva společnosti Walter AG, komentuje propojení s dlouholetým partnerem firmou Comara jako „…důležitý strategický krok k rozšíření našeho digitálního portfolia a k dalšímu rozvoji našeho podniku ve směru Průmyslu 4.0“. Svým mezitím již stoprocentním převzetím společnosti Comara GmbH podporuje Walter svůj vývoj čistě od výrobce nástrojů k dodavateli obsáhlých kompletních řešení také v oblasti digitálních technologií.

Data v reálném čase – správná surovina pro vyšší efektivitu

Comara se specializuje na shromažďování, vyhodnocování a využívání dat v reálném čase. Společně s odborníky na obrábění ze společnosti Walter vyvíjí tato společnost softwarová řešení sloužící k efektivnímu propojení strojů a nástrojů a k optimalizaci procesů na základě dat v reálném čase. Podnik tak s pomocí digitálních pomůcek vyvíjí nové aplikace a služby týkající se nástrojů, strojů a obráběcích koncepcí, jejichž prostřednictvím pak zákazníci mohou významně zvýšit svou efektivitu ve výrobním prostředí. Know-how odborníků firmy Walter v oblasti obrábění přispívají v rozhodující míře k tomu, že jsou zákazníkům předkládána cíleně koncipovaná řešení pro jejich obráběcí proces.

Praktická řešení s velkým potenciálem

Aby svou práci mohli hladce převést také do praxe, mají odborníci na digitalizaci v technologickém centru společnosti Walter k dispozici pět obráběcích strojů. „Každá servisní aplikace prochází na těchto strojích důkladným testováním,“ vysvětluje Florian Böpple. „Vedle toho navíc velmi úzce spolupracujeme přímo s uživateli. Tak je zajištěno, že vznikají řešení připravená na praktickou aplikaci, která již od prvního dne mohou rozvíjet svůj potenciál z hlediska růstu efektivity.“

„Walter appCom shromažďuje množství dat. Naším úkolem je tato data interpretovat, vizualizovat a vyzískat z nich přidanou hodnotu.“ To začíná již u stavových informací, na jejichž základě například vedoucí výroby může v reálném čase zjišťovat, co který stroj právě dělá. Který nástroj je právě používán. S jakými řeznými parametry probíhá proces. A jak dlouho byl během dneška používán – abychom vyjmenovali alespoň několik příkladů. Uživatel má přístup k aktuálním datům v reálném čase a rovněž k analýzám a datům ze systémů třetích stran. „Vzájemné propojení otevírá mimořádnou škálu možností,“ poznamenává Florian Böpple.

Nacházení právě těchto možností je cílem specialistů společnosti Walter. Ti identifikují potenciály k optimalizaci, jež se skrývají jednak v samotných získávaných datech a jednak v procesech u daného uživatele. Na těchto základech pak v technologickém centru vyvíjejí konkrétní aplikace.

Ve středu zájmu: množství různorodých možností

„Již krátce po otevření technologického centra Walter se mezi našimi zákazníky začalo povídat o tom, že se vyplatí důkladněji si prohlédnout naši tamní práci,“ pokračuje Florian Böpple. „Už jen kvůli tomu, aby si člověk vytvořil obrázek o tom, co vše je možné na základě digitálních informací. K pochopení toho, jak různorodé možnosti může otevřít digitální transformace pod taktovkou společnosti Walter.“

Uživatelé si v technologickém centru mohou mimo jiné nechat ukázat a vysvětlit, jaké optimalizace pro procesy obrábění firma Walter již vyvinula a realizovala u svých zákazníků. Holger Langhans: „Měli jsme už zákazníky z Dálného východu, kteří si naše řešení prohlíželi živě přes videostreaming – s obrazem z kamery a příslušnými daty v reálném čase! Tím lze ušetřit čas a cestovní výdaje – a už i jen díky tomu se jedná o velmi efektivní způsob předávání informací.“

Odborníci v technologickém centru svým zákazníkům nabízejí také možnost společného vývoje řešení konkrétních problematických úloh. „Když nám nějaký zákazník vysvětlí svůj požadavek, zamýšlíme se nad tím, jakým nástrojem a jakou obráběcí koncepcí ho lze vyřešit. Do toho samozřejmě zapojujeme také úvahy o tom, jak se jeho procesy dají dále optimalizovat na základě dostupných dat. Výsledek případně zpřístupníme také on-line – a se zákazníkem vše projednáme prostřednictvím živého videostreamingu.“

Kompletní průběhy obrábění jsou do detailu dokumentovány

Je například možné velmi detailně rozklíčovat kompletní průběhy obrábění: Který nástroj a jak dlouho se používal? Za jakých rámcových podmínek? Jak značný byl časový podíl přípravných prací a čistý čas práce? Toto a ještě mnohem více dokumentuje aplikace vyvinutá specificky k těmto účelům. „Dnes již nikdo nemusí stát vedle stroje se stopkami,“ říká potěšeně Florian Böpple. „Namísto toho si uživatel může pomocí aplikace zobrazit přesně ty informace, které momentálně potřebuje.“

Výhody pro zákazníka jsou zcela očividné: Tam, kde svou kalkulaci doposud musí často opírat o údaje z plánování výroby, aplikace mu dodá nyní propočítaná data o skutečných nákladech na nástroj. Potenciály k další optimalizaci lze odhalit významně rychleji a jasněji než doteď – navíc s položkovým rozdělením až do úrovně potenciálů každého jednotlivého nástroje. Lze přesně vypočítat velikost „pákového efektu“ předmětné optimalizace. Efektivní analýza procesů vede k vyšší provozní využitelnosti strojů. Využitelnost každého jednotlivého stroje je znázorněna s důslednou transparentností.

Na základě těchto znalostí je možné procesy mnohem efektivněji řídit a zlepšovat. „To se projeví již na každodenním seřizování stroje,“ objasňuje Florian Böpple. „V běžném výrobním prostředí, které je doposud obvyklé u mnoha společností, přijde pracovník obsluhy na začátku směny ke stroji a teprve zjišťuje, které součásti má podle plánu obrábět a pomocí kterých programů. Podívá se, které nástroje k tomu potřebuje, ze svého seznamu si odškrtne ty, které jsou již na místě, a chybějícími stroj dovybaví. Tato práce může na každou směnu a každého pracovníka obsluhy spočívat až ve třech programech po 30 různých pozicích pro nástroje. To samozřejmě vyžaduje svůj čas!“

Aplikace vyvinutá společností Walter uvede u každého programu okamžitě potřebné nástroje a ví rovněž, které z nich se již nacházejí ve stroji a kterými je třeba stroj dovybavit. V dalším kroku by si oddělení zajišťující předběžná nastavení mohlo tyto informace přes aplikaci přímo vyvolat a na jejich základě optimalizovat svůj postup příprav pro uvedení stroje do provozu.

Každá servisní aplikace prochází u společnosti Walter důsledným testováním na strojích v technologickém centru Walter. Vedle toho navíc probíhá úzká spolupráce přímo s uživateli. Tak je zajištěno, že vznikají řešení připravená na praktickou aplikaci, která již od prvního dne mohou rozvíjet svůj potenciál z hlediska růstu efektivity.

Data na první pohled

„Vývoj jde ale ještě dále,“ pokračuje jeden z podnikových odborníků na digitální technologie. „Data z naší aplikace jsme z části nahráli do tzv. ‚Holo-Lens‘ (holografická čočka). Pomocí těchto virtuálních 3D brýlí zapojených do datové sítě může obsluha, vedoucí výroby nebo pracovník údržby okamžitě, jakmile se postaví před stroj, zjistit, jak se věci mají.“ K tomu Holger Langhans dodává: „V budoucnosti bude stav stroje, nástroje a procesu znázorňován zcela transparentně – v reálném čase.“

Na tomto faktu staví také specialisté na správu nástrojů společnosti Walter. Jejich úkolem je vytěžovat za pomoci digitálních možností potenciály technologických optimalizací, které se ukrývají v pracovních postupech jejich zákazníků. Za tímto účelem zkoumají do hloubky jejich procesy a vyvíjejí optimalizační řešení přizpůsobená do detailu podle příslušných požadavků daného zákazníka: v obráběcím procesu i v procesu logistiky nástrojů.

www.walter-tools.com

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]