Nástrojárna

06. června 2018 00:14

Mokré obrábění grafitu

Technologie mokrého obrábění grafitu společnosti GF Machining Solutions rozšiřuje možnosti využití vysokorychlostních frézovacích center používaných pro výrobu grafitových elektrod. Tyto stroje je tak nyní možné využívat i pro frézování obrobků z mědi, hliníku či oceli.

Při obrábění detailů forem, které nelze vyrobit frézováním, přichází ke slovu technologie elektroerozivního hloubení. Pro výrobce to kromě potřebného strojního vybavení zahrnujícího EDM hloubičky a případnou automatizaci znamená také nutnost výroby specifických nástrojů navržených speciálně pro erodování detailů požadovaných tvarů, tedy elektrod. Pro své technické i ekonomické přednosti se nejčastěji používají elektrody grafitové. Jejich výroba ovšem klade další požadavky na odpovídající strojní vybavení – vysokorychlostní frézovací centrum. Ačkoliv takový stroj představuje nemalou investici, zásadní nevýhodou je, že pokud je na něm frézován grafit, možnosti jeho dalšího využití jsou značně omezené, pokud vůbec nějaké. Existuje tedy řešení, které by tuto nevýhodu odstranilo?

Srovnávací testy suchého a mokrého obrábění grafitu

Zatímco suché obrábění grafitu je běžnou praxí, společnost GF Machining Solutions zkoušela i možnosti mokrého obrábění grafitu, při kterém je nástroj chlazen řeznou emulzí. Testy proběhly na dvou shodných frézovacích centrech Mikron Mill S 400 a použity byly také shodné řezné nástroje SEAGULL s diamantovým povlakem. Stejný byl i naprogramovaný obrobek a řezné podmínky. Testy sledovaly opotřebení nástrojů, chování elektrod v procesu EDM hloubení a chování grafitového prachu smíchaného s chladicí emulzí.

Obrábění v obou případech proběhlo korektně a nepotvrdily se ani obavy z poškození tenkých žeber a pinů proudem chladicí kapaliny o vysokém tlaku. Naopak nástroje chlazené kapalinou vykázaly v průměru o 40 % menší opotřebení. Grafitový prach generovaný při obrábění byl smyt chladicí emulzí, vnitřek stroje včetně vedení zůstávaly čisté, bez usazenin. Při následné zkoušce EDM erodování byly porovnávány výsledky dosažené elektrodami vyrobenými oběma způsoby. Dosažené časy obrábění, opálení elektrod i drsnost obrobených ploch byly v obou případech prakticky shodné.

Přínosy mokrého obrábění grafitu

Testy prokázaly, že grafitové elektrody lze obrábět s použitím chladicí kapaliny a bezproblémově využívat při hloubení, a to s mnoha výhodami oproti tradičnímu suchému obrábění. Provoz frézovacího centra je mnohem čistší, uživatel po vyfrézování obdrží čistou elektrodu, což je velmi příjemné při jejím následném měření a aplikaci, a také opotřebení fréz je nižší. Rozhodující výhodou však je, že na stejném stroji je možné obrábět nejen grafitové elektrody, ale i součásti z mědi, hliníku a oceli. Stroj tak může být mnohem lépe využíván, což umožní řadě nástrojáren přejít na grafitové elektrody a využívat výhody tohoto materiálu.

Jaké jsou výhody mokrého obrábění ve srovnání s obráběním za sucha?

Obrábění za sucha

Mokré obrábění

 Čistší provoz
 Nižší opotřebení fréz
 Stejný stroj může obrábět i měď, hliník a ocel
 Výsledkem je čistý obrobek

 

Frézovací centra Mikron Mill S

Pro technologii mokrého obrábění grafitu jsou k dispozici vysokorychlostní frézovací centra Mikron řady Mill S společnosti GF Machining Solutions, doplněná periferií zahrnující čerpací a filtrační jednotku KSS s dvoustupňovou filtrací. Jedná se o velmi přesné tří-nebo pětiosé stroje určené pro vysokorychlostní (HSM) frézování forem a zápustek v automobilovém, obalovém či elektrotechnickém průmyslu. Stroje jsou postaveny na stabilním základu z polymerbetonu, který přispívá k tlumení vibrací. Osy jsou pro co nejvyšší rychlost a akceleraci poháněny lineárními motory a dosahují rychlosti posuvů až 61 m · min-1 a zrychlení 1,7 g. Všechny výkonové prvky jsou optimálně chlazeny vodou. Každá z lineárních os i otočná a naklápěcí jednotka mají svůj chladicí okruh, jímž je teplo systematicky odváděno ze stroje. K dispozici je i volitelné chlazení lože, které dále zlepšuje tepelnou stabilitu ve výrobním prostoru stroje.

Výsledkem je vynikající geometrická stabilita zaručující extrémně vysokou opakovatelnou přesnost řízení pohybů. K dispozici jsou špičková vřetena od společnosti Step-Tec s otáčkami 30 000, 42 000 nebo 60 000 min-1. Stroje jsou dodávány v několika provedeních s pojezdy v osách X a Y od 500 do 800 mm.

Na přání zákazníka je lze vybavit automatickou výměnou palet umožňujících upínání obrobků mimo pracovní prostor frézovacího centra, čímž lze ročně ušetřit 1 200 až 1 500 provozních hodin stroje.

Ing. Pavel Marek


O společnosti GF Machining Solutions

GF Machining Solutions je přední světový dodavatel strojů, technických řešení a služeb nejen pro výrobce nástrojů a forem, ale také pro výrobce přesných dílů. Portfolio zahrnuje elektroerozivní stroje, vysokorychlostní a vysokovýkonná frézovací centra včetně upínacích a paletizačních systémů, 3D laserových texturovacích strojů a vřeten, jakož i řešení pro obrábění, automatizaci, služby, spotřební materiál a digitalizační řešení.

GF Machining Solutions je celosvětově působící divize skupiny Georg Fischer Group (Švýcarsko) a má své vlastní pobočky v 50 lokalitách po celém světě. Se 3 255 zaměstnanci vygenerovala v roce 2017 prodeje za 992 miliónů CHF. Další informace najdete na www.gfms.com/cz.


GF Machining Solutions s. r. o.
Podolí 488
664 03 Podolí
tel.: +420 511 120 200
fax: +420 511 120 201
info.gfms.cz@georgfischer.com
www.gfms.com/cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Nová modulární lineární osa pro libovolnou délku pojezdu

Téměř nekonečně rozšiřitelný a snadno montovatelný: Drylin EGW nabízí novou svobodu designu pro dlouhé pojezdy. S lineárním modulem drylin Endless Gear (EGW) přichází na trh […]

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil […]

DAKO-CZ poprvé v historii překonalo dvoumiliardové tržby. Za poslední čtyři roky vyrostlo o 100 procent

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponent pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, pokračuje ve strmém růstu. V roce 2019 poprvé překonala miliardový obrat a za pouhé […]