Nástrojárna

06. června 2016 01:00

DoForceTri – univerzální, výkonný nástroj pro rohové frézování

Rohové frézování se stalo jednou z nejpopulárnějších forem frézování, čítající celosvětově asi 30 % všech operací frézovacích operací. Za ta léta prošlo rohové frézování mnoha fázemi technologického pokroku.

Kořeny těchto operací sahají až do počátku obrábění, kdy se začínalo s HSS a pájenými frézami, které postupně nahradily karbidové frézy a frézy s vyměnitelnými destičkami. Rohové frézování bylo asi nejpopulárnější formou frézování, ne pouze při obrábění stěn, ale také díky možnosti frézování blízko upínek z důvodu snížení rizika kolize. Obecně platí, že při obrábění komponent pro automobilový průmysl je první operací OP10 frézování základních ploch, které jsou zhotoveny právě rohovými frézami.

Historicky první rohové destičky byly jednostranné 2břité destičky, které byly částečně nahrazeny konstrukcí čtvercových jednostranných destiček se 4 řeznými hranami, jenž byly velmi dlouho populární. Taková čtvercová destička však měla velmi malou vůli na spodní straně při nastavení břitu 90 °. Bylo tak téměř nemožné využít všechny čtyři řezné hrany, jelikož sekundární řezné hrany byly při obrábění velmi často poničeny. Zapouštění těmito destičkami tak bylo takřka nemožné, díky jejich nevhodné konstrukci. Obecně platí, že při rohovém frézování je tloušťka třísky přímo úměrná posuvu na zub, na rozdíl od operace frézování 45° frézou, kdy je hodnotou posuvu ze 70 %, a při frézování vysokým posuvem dokonce jen 30 %. Kromě toho je řezná síla v důsledku posuvu kolmá k ose, což může mít za následek ohnutí vřetene. Tyto důležité faktory tak mají za následek vibrace a nutné korekce řezných parametrů.

Společnost Tungaloy se postavila výzvě a představila špičkový nástroj zohledňující tyto faktory. Díky pokroku v konstrukci a výrobní technologii lisování a spékání karbidů. Vyvinula 4břitou oboustrannou destičku s řeznou hranou ve šroubovici – jednalo se o produkt DoRec.

V návaznosti na další vývoj a představení nové produktové kampaně s názvem TunGForce přináší společnost Tungaloy novou unikátní oboustrannou destičku, která má 6 řezných hran. DoForce-Tri, jak se nový produkt jmenuje, je tak ekonomicky velmi zajímavým produktem pro rohové frézování s vynikající produktivitou. Klíčovou filozofií při vývoji produktu DoForce-Tri bylo přinést zákazníkovi zrychlení obrábění, přidání flexibility a prodloužení životnosti nástroje.

Řezná hrana nového produktu DoForce-Tri je navržena s vysoce pozitivním úhlem čela a optimální řeznou geometrií, která snižuje řezné síly a brání tak vzniku křehkého lomu a dalšímu poškození. Díky tomu je možné použít vyšší hodnoty posuvu s menšími obavami, že dojde ke kolizi. Unikátní geometrie rohu u DoForce-Tri destičky spočívá v použití wiperu s rohovým radiusem na každé řezné hraně. Tato wiper geometrie byla navržena s velkým radiusem a je zárukou hladkého finálního povrchu. Soudkovitost třísky zajišťuje konkávní tvar destičky, a dokonce i při plném záběru, který činí 11 mm, nedochází k zadírání a pěchování třísek v místě řezu. To zamezuje poškození obrobeného povrchu třískami a zaručuje tak skvělý finální výsledek.

Frézy DoForce-Tri je také možné osadit destičkami s děleným ostřím, které jsou zárukou tvorby drobných třísek a snížení vibrací při hrubovacích operacích. Díky aplikaci nejnovějšího karbidového materiálu destiček AH3135 a populárního materiálu AH120 lze obrábět těmito frézami celé spektrum materiálů.

Výše zmíněné výhody tak dělají z fréz DoForce-Tri ideální produkt, určený zejména pro rohové frézování, které je nejen ekonomicky výhodným řešením, ale je jakýmsi kompletním balíčkem pro zvýšení efektivity obrábění.

Frézy z řady DoForce-Tri spolu s dalšími zajímavými produkty lze nyní výhodně zakoupit v akční nabídce až do 30. 6. 2016, a získat tak tělesa za pouhou 1 Kč.


Tungaloy Czech s. r. o.
Tuřanka 115
CZ – 627 00 Brno
Tel.: +420 532 123 391
Fax: +420 532 123 392
Email: info@tungaloy.cz
www.tungaloy.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]