Nástrojárna

06. června 2017 01:05

Digitální pomocníci při výrobě forem

Výroba forem pro zpracování plastů je velmi sofistikovaná činnost, do které vstupuje mnoho ne vždy příjemných činitelů: tlak na termíny, konstrukční změny během výroby jak na formě, tak někdy i na designu výrobku, prakticky nulová opakovatelnost zejména u výrobků pro spotřební průmysl, protože tvar výlisku se mění s módními trendy…

Společnost TD-IS nabízí široké portfolio profesionálního softwaru od společnosti Autodesk i ze svého vlastního vývoje. Dokáže tak pokrýt potřeby nejenom pro řízení procesů v nástrojárnách, ale i v jiných typech kusových, malosériových i hromadných výrob ve strojírenství.

Inzerce

„Bez technologií, jako je Moldflow pro vizualizace a simulace vstřikování plastů, dnes není možno obstát v konkurenci a splňovat vysoké požadavky zákazníků. V porovnání s minulostí se díky použití Autodesk® Simulation Moldflow® Insight a služeb od TD-IS efektivita vývoje nových dílů posunula o pár světelných let,“ říká Roman Nádeníček, ředitel lisovny a nástrojárny TODEX Auto, a. s. „Ostatně i další procesy v naší firmě jsou řízeny aplikacemi od TD-IS.“

TODEX Auto od samého počátku své existence používá EasyTechnology – ERP systém zajišťující správu a řízení výroby v lisovně i v nástrojárně, včetně potřebných podpůrných komponent, jako jsou součásti, kusovníky, technologické postupy, dále nářadí, stroje a skladové hospodářství.

Komplexní systém správy dokumentace založený na workflow a systém správy životního cyklu výrobků EasyPLM, zavedený v roce 2015, umožnuje integraci do kancelářských aplikací MS Office, do CAx systémů Inventor, AutoCAD, Catia, Creo, Solidworks a dalších. EasyPLM obsahuje nástroje pro podporu technické přípravy výroby v součinnosti s dalšími ERP systémy.

EasyCAD – rozšíření pro Autodesk Inventor, uživatelům šetří čas a snižuje chybovost, je konfigurovatelný podle individuálních potřeb zákazníků.

Jedním z nejvýznamnějších pomocníků v nástrojárnách a lisovnách je však již zmiňovaný Autodesk® Simulation Moldflow®, který vám pomůže odhalit problémy již v návrhové fázi.

Pomocí Moldflow provádíme simulační výpočty technologie vstřikování plastů, které je možné rozdělit do tří hlavních fází:

  • simulace plnění dutiny formy,
  • simulace chlazení výstřiku,
  • simulace deformací a zbytkových pnutí.

Možnosti programu pokrývají všechny standardní postupy a technologie používané při vstřikování, jako je práce s inserty, vícekomponentní vstřik, vstřikování s podporou plynu, vstřik do pootevřené dělicí roviny atd. Příprava výpočtové sítě, výpočet i zobrazení výsledků probíhá v jednom rozhraní, což umožňuje model či výpočtový proces kdykoli upravit bez nutnosti používat externí program. Tím je proces stále pod kontrolou a cesta k výsledkům je rychlá a přesná. MOLDFLOW načítá geometrii ze všech běžně používaných CAD systémů a exportuje výsledky do běžných MKP systémů pro další analýzy. Obsahuje nejrozsáhlejší databázi materiálů a jejich vlastností. Rozhraní Moldflow nabízí i řešení pro pracovníky bez znalostí numerických simulací.

TD-IS pořádá webináře i živé konference, na kterých se můžete dozvědět více o digitálních pomocnících pro nástrojárny a lisovny (ERP, PLM, Moldflow, Mechanické Simulace, CAD, CAM). Sledujte novinky na našich internetových stránkách a zúčastněte se našich seminářů, konferencí a navštivte náš výstavní stánek na MSV 2017.

Lenka Medková, TD-IS www.td-is.cz

Mohlo by se Vám líbit

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. […]

Nový hladinoměr GENESIS: Revoluce v měření rozhraní hladin kapalin

Unikátní způsob měření rozhraní hladin kapalin s dosud nedosažitelnou přesností – to je nový hladinoměr GENESIS společnosti Magnetrol. Ten na český trh přináší strojírenská firma HENNLICH. […]

Povlaky nástrojů pro udržitelnější obrábění

~ Monolitní karbidové stopkové frézy s povlaky Zertivo™ 2.0 prodlužují životnost nástrojů ~ V posledních letech kladou výrobci velký důraz na udržitelnost. Podle průzkumu firem Schneider Electric […]