Elektro

26. října 2022 12:44

Základní principy technologie výroby termoelektrických komponent patentované společností DTP Thermoelectrics

První komponenty svého druhu umožňují vytvořit novou třídu polovodičových systémů tepelného managementu, které dosud byly realizovatelné pouze pomocí objemnějších mechanických sestav.

Společnosti DTP Thermoelectrics byl udělen patent, který otevírá dveře pro regulaci teploty hlubokého chlazení pomocí polovodičových komponent. Patent je založen na teoretických a analytických modelech, které byly ověřeny výrobou a měřením charakteristik termoelektrických zařízení, jež používají termoelektrické materiály s distribuovanými přenosovými vlastnostmi DTP (Distributed Transport Properties; patří mezi ně Seebeckův koeficient, elektrický odpor a tepelná vodivost).

Testy vzorků pomocí standardních protokolů ukazují významné snížení minimální teploty chlazení a zvýšení účinnosti (COP) a chladicího výkonu, což potvrzuje, že zařízení s DTP mohou chladit na nižší teploty s vyšším výkonem a spolehlivostí. Až dosud toho bylo možné dosáhnout pouze s použitím mnohem větších a těžších mechanických chladicích systémů.

„Neexistuje lepší termoelektrický materiál než ten, který jsme vyrobili technologií DTP,“ říká Dr. Lon E. Bell, prezident a generální ředitel. „Naše patentovaná  technologie, přizpůsobitelná na míru a vhodná i pro hromadnou výrobu, zvyšuje chladicí kapacitu při vyšší účinnosti, než je to možné u jiných termoelektrických zařízení. Technologie DTP má potenciál zlepšit výkon chlazení a tepelného managementu a nákladovou efektivitu u snímačů Lidar, infračervených senzorů,  elektroniky, přenosných chladicích boxů, zdravotnických zařízení, systémů managementu teploty baterií a kamerových systémů.“

„Naše technologie byla částečně umožněna nedávným pokrokem ve výrobě polovodičových materiálů,“ říká Dr. Douglas Crane, technický ředitel. „Pomocí úprav dostupných termoelektrických materiálů a pokročilé výrobní technologie můžeme vytvářet součástky s přesně danými výkonovými parametry. Pomocí našich termoelektrických systémů s vyšší účinností a regulací vztahu mezi hustotou výkonu a COP, kterou technologie DTP umožňuje, můžeme výkonové parametry přizpůsobit konkrétním úlohám.“

Patent s názvem Thermoelectric Systems Employing Distributed Transport Properties to Increase Cooling and Heating Performance (Termoelektrické systémy využívající distribuované přenosové vlastnosti ke zvýšení výkonu chlazení a vytápění) číslo 11,421,919 Úřadu pro patenty a ochranné známky USA se vztahuje na technologii výroby komponent s DTP a její schopnost zvýšit výkon chlazení a vytápění v polovodičových tepelných čerpadlech. Podrobnosti o patentu naleznete zde.

Další informace o společnosti DTP Thermoelectrics najdete na adrese https://dtpthermoelectrics.com.

 


O DTP Thermoelectrics
Společnost DTP Thermoelectrics se zaměřuje na návrh a výrobu termoelektrické techniky nové generace na míru. Tato technika zlepšuje regulaci teploty v široké škále odvětví – včetně elektromobilů, elektronických součástí, chladičů přenosných chladicích boxů, zdravotnických zařízení, zařízení HVAC a zcela nově
vznikajících oborů.
Naši inženýři vyvíjejí polovodičové systémy chlazení a ohřevu na bázi patentované technologie DTP (Distributed Transport Properties), která přináší ve srovnání s konvenčními termoelektrickými systémy zvýšení účinnosti až o 30 % a zvýšení kapacity až o 100 %. Tato vylepšení v mnoha případech poprvé
umožní použití malých, lehkých polovodičových systémů k řešení nových výzev tepelného managementu.

Další informace o společnosti DTP Thermoelectrics najdete na adrese https://dtpthermoelectrics.com.

Mohlo by se Vám líbit

HLUBOKÉ ZAPICHOVÁNÍ (GL) s Dormer Pramet sortimentem pro upichování a zapichování

Společnost Dormer Pramet má ve svém portfoliu komplexní sortiment pro upichování a zapichování, který byl vyvinut s důrazem na zákaznicky efektivní řešení a stále se […]

Technology Days lákají na přednášky i robotické instalace z praxe

Pardubický veletrh pořádaný firmou Stäubli už potřetí nabídne pohled na budoucnost robotiky. Ve výstavním centru Ideon proběhnou od 6. do 8. června Technology Days, na […]

Siemens představuje digitální datový řetězec pro úsporu času a nákladů

Pilotní projekt v továrně společnosti Bayer v Dormagenu Spolehlivá identifikace výrobku pomocí ID odkazu a rychlý přístup k digitálním informacím o výrobku Automatické poskytování dat prostřednictvím platformy […]