Elektro

09. března 2016 11:34

Wire and Tube 2016 – veletržní duel již popatnácté v Messe Düsseldorf

Od 4. do 8. dubna opět zaplní prostory düsseldorfského výstavište návštěvníci, jež dostanou příležitost okusit výjimečnou atmosféru „veletržního duelu“. Město veletrhů – Düsseldorf – se stane již popatnácté dějištěm souběžně probíhajících veletrhů wire a Tube. O tradicích i novinkách, které zachová a nově přinese ročník 2016, informoval na tiskové konferenci konané 12. ledna 2016 v pražském hotelu Central ředitel Messe Düsseldorf, pan Friedrich Kehrer.

Návštěvníkům i vystavovatelům zainteresovaným v oborech zpracování a opracování drátů a kabelů i trubek a rour se již popatnácté otevřou brány düsseldorfských veletrhů u příležitosti konání Mezinárodního specializovaného veletrhu drátů a kabelů wire a Mezinárodního specializovaného veletrhu trubek a rour Tube. Letošnímu ročníku je vyhrazeno pět povelikonočních dnů, od 4. do 8. dubna. Odborné veřejnosti se tak dostane, dle slov pana Kehrera, příležitosti „oslavit svátky jara a pustit se s plným elánem rovnou do byznysu“.

Výstavní haly rozezvučí „hudba strojů“

V tradiční dvouleté periodicitě se patnáct výstavních hal rozezvučí libými zvuky pracujících strojů, které vystavovatelé přiváží z výroby přímo do veletržních prostor a nechávají je tam pracovat tak, jak fungují v běžném provozu. Hostům je tak v umožněn ojedinělý zážitek zhlédnout poptávané stroje v chodu, aniž by byli nuceni cestovat do jednotlivých výrobních podniků. Na vše dohlíží tým bezpečnostních inženýrů, přičemž prezentované stroje podléhají přísným směrnicím, s nimiž jsou vystavovatelé seznámeni s dostatečným předstihem. Dojde-li v průběhu stavby či samotného veletrhu k porušení předpisů, jsou stánky uzavřeny. Jelikož byl areál düsseldorfského výstaviště koncipován již od počátku jako prostor, kde budou vystavovány velké stroje a haly prošly rozsáhlou renovací v důsledku zpřísněných požárních předpisů, riziko ohrožení zdraví přihlížejících je minimální, a hosté se tak mohou plně oddat autentickému zážitku přímých účastníků „provozu“.

Interakce tváří v tvář, bez „doprovodného rozptylování“

K maximálnímu soustředění se na vystavované exponáty přispívá i záměr organizátorů, podpořený přáním vystavovatelů, nerozptylovat návštěvníky pestrou škálou doprovodných akcí. Jak výstižně charakterizoval oba veletrhy Friedrich Kehrer: „Preferujeme puristický přístup. Sami vystavovatelé si nepřejí, aby jim návštěvníci mizeli v konferenčních místnostech, naopak chtějí, aby se zájemci stále procházeli a byli přítomni.“ Přístup, jenž se může zcestovalým návštěvníkům průmyslových veletrhů jevit jako překvapivý, má však své racionální opodstatnění a koresponduje s heslem wire a Tube: Join your clients – Join your partners. Respektování přání zákazníků, interakce organizátor- vystavovatel i vystavovatel-návštěvník a unikátní možnost prozkoumat potenciálně nakupované produkty „v běhu“, to jsou tři základní pilíře, na nichž je postaven výjimečný profil veletrhů wire and Tube.

wire – není malých rolí ani nedůležitých komponent

Veletrh wire je přední světovou platformou oboru drátů a kabelů. Kromě strojů na jejich výrobu a zušlechťování budou představeny i suroviny pro speciální kabely a vodiče. Komodita wire je nepostradatelná v mnoha odvětvích – od hutnictví, energetiky, stavebnictví, přes regulační a měřicí techniku až k průmyslu chemickému či automobilovému. Právě díky naposled zmiňovanému oboru by si tento veletrh jistě neměli nechat ujít ani zástupci Česka či Slovenska. Neboť jak naše země, tak i sousedé Slováci, patří k důležitým subdodavatelům oboru automotive.

Dominantní postavení a nespornou stěžejní roli kabelů nejen v automobilovém průmyslu vtipně glosoval pan Kehrer, když prohlásil: „Kolik drátů a připevňovacích kabelů je v autě zapotřebí! Těším se z každého kabelu, který vidím položený někde v zemi. Vidím tyto produkty jinýma očima – nejedná se o banální produkty, ale o high-tech komponenty.“

Tube – pestrá přehlídka „mikrotrubek“ i „megarour“

Veletrh Tube bude prezentovat celou škálu výroby trubek a rour od výroby a zpracování až po maloobchod. Prezentace vystavovatelů tak pojme široké spektrum nezbytných fází přípravy finálního produktu od výběru vhodných surovin, přes technické a měřicí nástroje, až po pomůcky pro kontrolu a testování. Jelikož se trubky vyrábějí nejen z plastu, ale i z plechových materiálů (či skla nebo uhlíku), tak na půdě výstaviště vlastně dochází k překročení vlastních hranic veletrhu. Tube tedy prezentuje skutečně ohromující spektrum produktů, a to nejen z pohledu materiálové pestrosti, ale i velikosti. Návštěvníci zde naleznou vše – od drobných kanyl injekčních stříkaček až po tunely na vedení ropy. Rozmanitému použití plastových trubek pak bude věnováno samostatné Plastic Tube Forum. Obchodníci, výrobci trubek a surovin i jejich uživatelé se již podruhé setkají v hale 7. 1.

Rostoucí mezinárodní účast si žádá větší plochu

Očekává se, že přehlídku inovace průmyslových odvětví, možnost vést konstruktivní obchodní jednání a následně uzavírat kontrakty, si letos nenechá ujít 2 500 vystavovatelů a 70 000 odborných návštěvníků, kteří zaplní plochu více než 59 000 m2. Oproti roku 2014 tak vystavovatelská plocha vzrostla o 1 %, přičemž čekací listina vystavovatelů stále převyšuje kapacitní možnosti výstaviště. V roce 2014 se prezentovalo na veletrhu wire více než 1300 vystavovatelů z 54 zemí, na veletrhu Tube více než 1200 vystavovatelů z 50 zemí. Enormní zájem vystavovatelů a 75% podíl zahraničních hostů v případě wire a 66% podíl hostů v případě Tube pak jen dokládá status úspěšného mezinárodního veletrhu. Nejvíce hostů přijelo z Nizozemí, Itálie, Francie, USA a Indie, přičemž ¾ vystavovatelů tvořily u obou veletrhů zástupci cizích zemí. Tato fakta i multikulturní zastoupení potvrzují slova pana Kehrera, že, navzdory relativně minoritnímu charakteru prezentovaných odvětví, jde o „akci celosvětového rozsahu, s globální reklamou, nikoliv o evropský či německý veletrh“.

„Veletržně přátelský“ je jak samotný Düsseldorf, tak i lokace výstaviště. To je umístěno poblíž letiště i dvou nádraží dálkových tratí. Blízkost dopravních uzlů umožňuje i krátkou, leč intenzivní jednodenní návštěvu veletrhů. Pořadatelé myslí i na ty, kteří se rozhodnou dorazit do „města veletrhů“ (koná se zde 50 specializovaných výstav), vlastním vozem – k dispozici budou dostatečně prostorná parkoviště čítající celkem 20 tisíc parkovacích míst. Úspěšná jednání s novými partnery pak mohou návštěvníci zpečetit u napěněného půllitru v jedné z mnoha tradičních německých hospůdek.

Zajistěte si vstupenku online a starosti přenechte jiným

Brány veletrhů wire a Tube se otevřou prvním zájemcům již v devět hodin ráno. První čtyři dny budou mít návštěvníci možnost setrvat v halách 1–7 (Tube) a 9–13 a 15–17 (wire) do šesté hodiny večerní, zakončení veletrhu je pak naplánováno na půl pátou odpolední. Pro ty, jež si hodlají pro veletrhy vyhradit celých pět dnů, budou na pokladnách k dispozici permanentky za 96 EUR. K dostání budou i jednodenní vstupenky za 55 EUR. Jestliže však již v tuto chvíli máte v diáři termín 4. až 8. dubna vyčleněn výhradně pro wire and Tube, v rámci finanční úspory je výhodné zajistit si vstupenky online (print@home.cz). Oproti platbě na místě ušetříte 17 EUR (jednodenní vstup) a 18 EUR (permanentka). Těm, kteří se nechtějí rozptylovat logistikou „veletržního výletu“ a starost o dopravu a ubytování by raději nechali na bedrech jiných, připravila CK BVV FairTravel ve spolupráci s Messe Düsseldorf nabídku skupinových zájezdů. Díky „cestovnímu balíčku“ budete mít již dopředu zajištěnou dopravu i ubytování. Kromě třídenní návštěvy wire and Tube (první den odlet z Prahy s následným noclehem v partnerském hotelu, následují dva dny věnované návštěvě výstaviště) CK BVV FairTravel vychází vstříc i zájemcům s omezenými časovými či finančními možnostmi, pro něž jsou organizovány jednodenní zájezdy či zájezdy autobusové.

Metsearch – „Google“ (ne)jen pro strojaře

Přesto, že základní tematická linie zůstává u obou veletrhů stejná, Messe Düsseldorf se s neutuchajícím nadšením snaží o to, aby stabilní vystavovatelský základ odrážel inovace prezentovaných oborů a s novinkami přichází i nad rámec hlavního programu. Na začátku roku 2015 byla proto k veletrhům wire a Tube spuštěna nová služba – „metsearch“. Jedná se o variaci na známý vyhledávač Google. www.metsearch.net je však na rozdíl od „všepojímajícího“ Google profilován výlučně jako portál pro kompletní trh kovozpracujícího průmyslu. Zájemci zde mohou v anglickém či německém jazyce procházet databází produktů a firem, prostudovat si novinky z oborů či vyzískat informace „z pozadí“.

Indické překvapení v hale číslo třináct

Zatímco novinkou v podobě metsearch se můžete bez ohledu na čas a místo těšit i z pohodlí domova, za druhým překvapením wire a Tube je třeba vycestovat v prvním dubnovém týdnu do Düsseldorfu. Indická firma, jíž ještě v roce 2014 stačila sdílená plocha v hale 17, se rozhodla do 15. ročníku vstoupit sebevědomě jako samostatný vystavovatel a podařilo se jí získat pro sebe doposud prázdnou halu 13. Doufejme a přejme jim, aby ona pověstná třináctka v tomto případě nebyla nešťastná. Dle slov pana Kehrera však odvážný vystavovatel byl seznámen se všemi riziky a byla mu nabídnuta pomoc s dekoracemi i propagací. Proto se nenechejte odradit vzdáleností, dojděte až na konec výstavních hal a na vlastní zraky se přesvědčte, jak si s nelehkým úkolem a výstavní plochou 1000 m2 poradili Indové.

Nechte se zlákat se veletržním „trailerem“

Netoužíte-li po indické exotice opanující celou halu, pak vězte, že ani tak návštěva Düsseldorfu nebude ztraceným časem. České i slovenské země zde budou rovněž prezentovat náš národní um. Produkty „zlatých českých ručiček“ hledejte u stánku agentury CzechTrade. A v rámci nexenofobního přístupu nezapomeňte zhlédnout na www.wire.de a www.tube.de video s ohlasy vystavovatelů z Indie a Turecka, pro něž statistika ani opakování není nuda a chtějí se účastnit wire and Tube zase a znovu. Anebo se jen příjemně nalaďte sledováním krátkého spotu, kompletně natočeného v době trvání veletrhů wire and Tube 2014. Vězte, že po jeho zhlédnutí budete chtít zažít dunění pracujících strojů na vlastní uši i oči.

Martina Tomášková

 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]