Elektro

26. září 2016 13:18

Výzkumný vůz Audi „Jack“ předvádí sociální kompetence

Audi opět potvrzuje své vedoucí postavení v oblasti autonomní jízdy. Nejnovější výzkumné vozidlo Audi A7 piloted driving concept „Jack“ se naučilo realizovat veškeré jízdní manévry na dálnici nejen samočinně, ale také s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu. „Jack“ volí pro každou jízdní situaci vhodný, bezpečný a především interaktivní jízdní styl – je to výzkumné vozidlo se sociálními kompetencemi.

  • Audi A7 piloted driving concept: Koncepční vůz přesvědčuje přirozenou interakcí s ostatními účastníky silničního provozu na dálnici
  • Komunikace „Car-to-X“: Digitální testovací zóna na A9
  • „První míle“: Autonomní jízda v městském prostředí

Audi neustále zdokonaluje svá výzkumná vozidla pro autonomní jízdu. „Jack“, tak zní interní přezdívka technického prototypu „Audi A7 piloted driving concept“, jezdí nyní ještě přirozeněji. To je patrné například ze suverénního řešení potenciálně nebezpečných situací. „Jack“ nyní například projíždí kolem nákladního vozidla s mírně zvětšeným bočním odstupem, nadcházející změnu jízdního pruhu dává najevo zapnutými ukazateli směru jízdy a přiblížením se k podélnému značení na vozovce – tak, jak by to udělal lidský řidič, aby signalizoval okolí svůj záměr.

Inzerce

Kooperativní přístup „Jacka“ je mimořádně patrný například v situaci, kdy se ostatní vozidla na dálnici chtějí zařadit do jízdního pruhu. Zde se zkušební vozidlo rozhodne v závislosti na zvoleném jízdním režimu, zda lze tuto dopravní situaci pro všechny účastníky dobře vyřešit akcelerací nebo přibrzděním. Další novinkou je funkce navigačního systému, který na přání vypočte trasu s nejvyšším podílem úseků vhodných pro autonomní jízdu.

„Supermozkem“ vozidla s funkcí autonomní jízdy je centrální řídicí jednotka asistenčních systémů, označovaná zkratkou zFAS. Jednotka zFAS vyhodnocuje svými nejmodernějšími vysokovýkonnými procesory signály ze všech senzorů v reálném čase a vytváří model okolí, který co nejpřesněji odráží panující dopravní situaci. Na základě toho může zFAS předem vypočítat nadcházející manévr, takřka zaměřit svůj pohled do budoucnosti. Autonomní jízda nabízí více bezpečnosti, efektivnější využití dopravní infrastruktury a více komfortně stráveného času pro řidiče. Ze zkoušených technologií již značka Audi odvodila sériově vyráběné systémy pro asistovanou jízdu, jako je funkce pro asistovanou jízdu v dopravní koloně, nabízená aktuálně pro modely Audi A4 a Audi Q7. Audi opakovaně dokládá svůj pokrok v oblasti autonomní jízdy mimořádnými akcemi. Například ve Spojených státech amerických vykroužilo Audi TTS bez řidiče logo značky se čtyřmi kruhy na povrchu solného jezera a bez řidiče projelo legendární trasu závodu do vrchu Pikes Peak ve Skalnatých horách. Na podzim 2014 se proháněl vůz Audi RS 7 Sportback bez řidiče po závodním okruhu Hockenheimring na limitu fyzikálních zákonů. Audi od té doby demonstruje nové vývojové stupně autonomní jízdy také na veřejných komunikacích, například v reálném provozu amerických dálnic od západního pobřeží USA až do Las Vegas. Budoucnost je síťově propojená – a ve zvláštní míře to platí právě pro autonomní jízdu. Automobily a infrastruktura budou mezi sebou stále intenzivněji vzájemně komunikovat.

Důležitým předpokladem k tomu jsou společná informační rozhraní, která umožní ještě lépe využívat výhody autonomní jízdy na dálnicích. Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury vymezená digitální testovací zóna na dálnici A9 nabízí ideální předpoklady pro posuzování a zdokonalování budoucích funkcí a konceptů společně se zástupci svobodného státu Bavorsko, automobilového průmyslu a odvětví IT. Značka se čtyřmi kruhy zde může pokračovat v testech technických možností komunikace „Car-to-X“ – za reálných provozních podmínek a v reálném čase. Informace o změnách dopravního značení budou například přenášeny do vozu digitálně s cílem podporovat plynulost dopravy. Audi navíc společně s partnery z odvětví IT definuje a zkouší prvky budoucího komunikačního standardu 5G. Komunikace „Car-to-X“ umožňuje autonomně jedoucím vozidlům okamžitě využívat odstavný jízdní pruh, jakmile to je na přechodnou dobu povoleno.

O krok dál jde komunikace „Car-to-Car“ mezi automobily, které jedou po stejné trase. Nebezpečná místa a nehody lze hlásit v reálném čase. Rychlost autonomně jedoucích účastníků silniční dopravy se automaticky přizpůsobí potenciálnímu nebezpečí. Pro autonomní jízdu na dálnici má místní infrastruktura mimořádný význam. Kromě senzorů v automobilu umožňují precizní předvídání signály z okolí. Partneři v digitální testovací zóně na A9 zkoušejí například různá vnitřní uspořádání a upravenou materiálovou strukturu patníků, které mají odrážet paprsky z radarových senzorů vozidla i ve větších vzdálenostech. Zúčastněné strany navíc v testovací zóně posuzují přínosy speciálních dopravních značek, které umožňují zkušebním vozidlům velmi precizní určování jejich vlastní polohy v rámci různých jízdních pruhů.

Složitost dopravních situací se u většiny zákazníků při jízdě od sjezdu z dálnice až do městských oblastí ještě výrazně zvyšuje. Audi tuto tzv. „první míli“ („First Mile“) zkoumá a vyvíjí v další testovací zóně v blízkosti nově vybudovaného dálničního sjezdu Ingolstadt -Süd. Od roku 2017 budou společně s městem Ingolstadt testována jak stavební opatření, jako jsou různé druhy obrubníků, tak i technická řešení, jako jsou senzory v oblasti křižovatek. Zkušební automobily Audi s funkcí autonomní jízdy se podílejí již na výstavbě nové infrastruktury. Zkušební provoz má začít v roce 2018.

www.audi-club.cz

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]