Elektro

26. září 2016 14:40

Veľtrh ELO SYS 2016

Výstavisko Expo Center Trenčín Vás pozýva na 22. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa bude konať 11. až 13. októbra 2016.

Prezentáciu noviniek v oblasti elektrotechnického priemyslu aj tento rok doplní atraktívny sprievodný program, na príprave ktorého sa podieľajú odborní garanti – najvýznamnejšie slovenské organizácie, inštitúcie a zväzy pôsobiacich v tomto odvetví hospodárstva (Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Únia slovenských elektrotechnikov, Slovenská obchodná a priemyselná komora,). Zaštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo hospodarstva SR.

Tohtoročnou novinkou bude dvojdňová konferencia (11.–12. 10. 2016) s názvom Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti, na ktorej prisľúbil účasť podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Konferenciu organizuje Expo Center Trenčín pod patronátom Ministra hospodárstva SR a v spolupráci so SSE, a. s., ZSE, a. s., VSE, a. s., a DLA Piper. Jej cieľom je v rámci tematicky zameraného veľtrhu vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o výzvach európskej energetickej únie, aplikácií jej aspektov v SR s dôrazom na efektívnu reguláciu a konkurencieschopnosť. So svojimi príspevkami vystúpia na konferencii zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a. s. (SEPS), Slovenského plynárenského priemyslu a. s. (SPP), Slovnaftu a. s., OKTE, a. s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a ďalší.

Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bude už tradične Seminár znalcov z oblastí elektrotechnických, informatických a energetických odborov, kde aktívnu účasť prisľúbil Ing. Holienčík (URSO) ako aj Panelová diskusia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Firma ControlSystem s. r. o., Brezno pripravila pre návštevníkov workshop s názvom „PROFIBUS, PROFINET a cloudové služby v priemysle“. Experti z oblasti elektrotechniky v rámci profesionálnych konzultácií pomôžu záujemcom zvládnuť aj ich problémy.

Organizátori veľtrhu ELO SYS sa usilujú zvýšiť aj záujem mladých ľudí o vedu a výskum prostredníctvom prehĺbenia spolupráce s vysokými školami. Hlavne pre študentov je určená prezentácia inovatívnych zámerov v oblasti robotiky pod názvom Trendy robotiky. Aj tento rok si mládež môže otestovať svoje vedomosti a praktické zručnosti počas Celoslovenského finále technickej súťaže mladých technikov, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava.

Veľtrh ELO SYS je vhodnou príležitosťou na posilnenie podnikateľskej pozície a podporou úspechu v ďalšom období.

www.elosys.sk

Mohlo by se Vám líbit

MSV 2023: Nejvýhodnější ceny získají vystavovatelé do konce března

Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 10. do 13. října 2023 v Brně, se v letošním roce zaměří na řadu témat, která hýbou světem průmyslu. Pozornost […]

Nespoutaná výroba

Konzolové regály pro Adamet-Niemet Pro zvýšení skladové kapacity a zajištění efektivnější logistiky vybavila společnost Adamet-Niemet svůj sklad se surovým materiálem konzolovými regály od společnosti OHRA. […]

Společnost Weerg dosáhla zkrácení doby cyklu opracování o více než 60 % díky post processingu od společnosti AM Solutions

Italská společnost Weerg Srl byla založena v roce 2015 s cílem digitalizovat výrobu a tím ji zjednodušit, zrychlit a zefektivnit. Díky svému nastavení elektronického obchodu […]