Elektro

09. září 2015 14:53

Roboty v elektronickém průmyslu

Všestranné, flexibilní, přesné, progresivní: Roboty mění trh elektronického průmyslu a otevírají nové příležitosti.

Bíla kniha KUKA – verze 1.0

Inzerce

Automatizace v elektronickém průmyslu: Propojování různých koncových zařízení přináší do oboru revoluční změny. Požadavky elektronického průmyslu jsou právě tak specifické jako mnohostranné – proto musejí být specifická také řešení. Ať už se jedná o displeje, solární a fotovoltaická zařízení, polovodiče a spotřební, počítačovou, komunikační elektroniku 3C (Consumer, Computer, Communications) – bez použití robotů by dnes byl elektronický a komunikační průmysl nemyslitelný.

Nesčetné produktové novinky, rychlý vývoj a krátká životnost výrobků vyžadují pružnost, masová výroba pro širokou vrstvu spotřebitelů zvyšuje poptávku po nákladově výhodné výrobě, současně musí být investiční náklady pro uživatele pokud možno nízké. K tomu přistupují neustále nové oblasti použití a enormní mnohostrannost aplikací – elektronický průmysl je důležitým motorem inovací a růstu.

Nicméně, v roce 2013 bylo celosvětově instalováno jen něco přes 9 300 robotů v oboru elektronického průmyslu – mnoho výrobních operací zde stále ještě provádějí lidé.

Rozmanitost výrobků roste, inovační cykly se zkracují, složitost stoupá: Odpovědí je automatizace. Bílá kniha popisuje situaci trhu elektronického průmyslu a jeho odvětví a přijímá výzvy, kterým se musí účastníci trhu postavit. Navíc budou v přehledu vysvětleny možnosti nasazení automatizace a robotické techniky. Výhled popisuje směr, kterým se bude ubírat robotická technika v elektronickém průmyslu.

Trh elektronického průmyslu se mění

Dělba práce na globalizovaném trhu. Elektronický průmysl má mnoho tváří. Do oboru nepatří jen výroba elektrických přístrojů pro domácnost, zábavní elektronika a osvětlovací technika. Svoje místo zde našla také odvětví špičkových technologií, jako nanotechnologie nebo výroba čipů. Odvětví přitom pokrývá nejen velmi široké, ale také především vysoce dynamické spektrum výrobků.

Ve zjednodušeném znázornění lze pro elektronický průmysl přijmout následující rozdělení: Vyrábí se především v Asii, výzkum a vývoj probíhá převážně v Evropě a USA – zatím. Konečné výrobky jsou pro světový trh.

Výzkum a vývoj probíhá převážně v Evropě a USA. To je správně, ale mezitím se Japonsko, Jižní Korea, Taiwan dotáhly skoro ve všech oborech a na některých trzích drží vedoucí pozice, rovněž se dotahuje Čína a rozvíjející se trhy. Nově se v západním světě, především v USA, hovoří o zpětném stažení výrob pro solární a polovodičovou techniku a rovněž pro obory spotřební, počítačové, komunikační elektroniky (3C), heslem je Reshoring.

Displeje mají mohutný trh. V prvním řadě jde o ploché displeje (FPD), tedy displeje pro ploché obrazovky nebo jiné ploché elektronické zobrazovací tabule. To mohou být plasmové displeje (PDP) pro televizory a profesionální aplikace, ale také displeje LCD (Liquid Crystal Display) nebo displeje TFT (Thin Film Transistor) pro použití v počítačích, laptopech a televizorech. Pod aplikace plochých displejů spadají také ještě menší displeje STN (Super Twisted Nematic) pro černobílé ukazatele a rovněž pokrokové mikrodispleje a organické svíticí plochy z diod typu OLED (Organic Light Emitting Diodes), které zvyšují komfort nejen provozu mobilních telefonů.

Celkový trh plochých displejů se v současnosti odhaduje celosvětově na 28,3 miliard amerických dolarů a předpovídán je jeho roční růst okolo 18 %. V tom zaujímá segment TFT s přibližně 73 % hlavní podíl. Protože displeje TFT přinášejí kromě jiného vyšší hodnoty rozlišení a nižší spotřebu energie než alternativní technologie, vycházejí pro ně očekávání růstu přes 20 % ročně. To bude mít nutně za následek potřebu zdokonalení vybavení a optimalizace zařízení v tomto odvětví, aby bylo možné snižovat výrobní náklady při stoupající poptávce a specializaci.

Solární průmysl prožívá rozmach. Odbyt solárních panelů celosvětově stoupá, volné kapacity se zmenšují. Obrat odvětví je předvídatelný. To říkají tržní analytici, banky, poradci a podniky informují o stagnujících, nebo dokonce i mírně rostoucích cenách modulů. A pro rok 2014 experti očekávali celosvětově nejvyšší přírůstky solárních zařízení za poslední roky. Pozitivní prognózy vedou k tomu, že všechny podniky zvyšují kapacity a výrobu.

Vedoucí výrobci modulů a článků z USA a Číny vykazují rostoucí zájem v rozvíjejících se trzích, jako je Blízký východ, Jižní Afrika, Turecko a Latinská Amerika. Z těchto důvodů se tam musí vybudovat továrny, v roce 2014 znovu zesílila poptávka po německých zařízeních a technologiích. Výrobci strojních zařízení pro solární průmysl počítají s rostoucími obraty i v tomto roce. Experti předpokládali celosvětový nárůst poptávky při instalaci solárních zařízení z 38 (2013) na 45 gigawattů v roce 2014. Pro srovnání – v letech 2011 a 2012 bylo celosvětově instalováno asi 30 gigawattů.

Polovodiče – až 40 % v čínských výrobních halách. Znovu rostoucí světové hospodářství má v tomto roce přidat šest procentních bodů. Proto i evropský polovodičový průmysl hledí optimisticky do budoucnosti. Především mobilní přístroje jsou nadále hnací silou. Evropa má 10 % výrobních kapacit – a dojde k jejich zvýšení podle oznámených investic podniků pro tento rok a rovněž podle plánů Evropské komise k zajištění strategicky důležité výroby čipů v Evropě.

Také trh zařízení pro výrobu polovodičů počítá pro rok 2015 s výrazným růstem. U dodavatelů polovodičového průmyslu očekává odvětví v Evropě zdvojnásobení ze současných 1,8 miliardy na přibližně 3,7 miliardy.

Růst čínského odvětví polovodičového průmyslu v uplynulých deseti letech je pozoruhodný. Průměrně rostla poptávka po polovodičích v Číně o takřka 25 % ročně. Celosvětová poptávka po polovodičích vzrostla ve stejném období jen o asi čtyři procenta ročně. V současnosti se přes 40 % celosvětové produkce polovodičů vyrábí v Číně, protože se celosvětově stále více přesídluje výroba elektronických přístrojů do Číny.

Stoupající blahobyt čínské střední třídy poptávku dodatečně stimuluje. Růst výrobců polovodičů v Číně je z největší části financován společností Integrated Device Manufacturer (IDM), která zahrnuje čtyři z pěti největších polovodičových podniků v Číně.

Spotřební elektronika – Asie výrazně vede. Velké počty kusů, časté změny výrobků a stále se zkracující životní cykly výrobků charakterizují tzv. trh 3C: počítačové, komunikační a spotřební elektronické přístroje (Computer, Communication, Consumer). Zatímco v USA, Japonsku a Německu je výroba elektroniky spíše kapitálově náročná, v Číně je ještě velmi pracovně náročná. Evropa nebo také Jižní Korea se posouvají do středu. Celkové odvětví elektroniky – přičemž podíl zábavní elektroniky včetně informační a komunikační techniky činí 28 % – zaměstnává celosvětově 24,6 miliónů lidí. Většinu z nich v Číně.

Dochází k přemísťování – ale nikoliv pouze do nízkonákladových zemí. Mnoho známých značek vyčlenilo jednotlivé výrobní operace nebo celou výrobu. Scénu ovládají společnosti ODM (Original Design Manufacturers) a EMS (Electronic Manufacturing Services). Tak například podniky jako Dell, Sony, HP, Samsung, Apple nebo Lenovo přenechávají výrobu společnosti Quanta.

V Asii se soustřeďuje 57 % celkového světového trhu. Americký trh elektroniky (21 %) stoupl o 4 %, Evropa (18 %) stagnovala. Světový trh elektroniky vzrostl v roce 2013 o 4 % na 3,6 miliard eur, asijský trh přidal 6 %. Pro roky 2014 a 2015 počítá Ústřední svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI) s přírůstkem globálního trhu elektroniky po 6 %; nově by měl být přitom růst tažený především Asií.

V roce 2000 ještě v pořadí vedly USA – v posledních 14 letech se pořadí změnilo. Největší podíl na současné výrobě má dnes v Číně spotřební elektronika, v Japonsku a v USA elektronické součástky.

Automatizace a robotická technika pro vyšší produktivitu

Pouze 147 robotů v Německu a 11 v Číně, v nasazení na 10 000 pracovníků. V roce 2013 bylo celosvětově prodáno 9 373 průmyslových robotů do podniků elektronického průmyslu, z toho více než 40 % do Číny. Ve stejném období bylo dodáno takřka 60 000 robotů v odvětví automobilového průmyslu. To ukazuje na výraznou potlačovanou poptávku v oblasti všeobecného průmyslu, ke kterému odvětví elektroniky také patří.

Zcela podobně vypadá tento poměr v jiných zemích – nasazení robotů ve všeobecném průmyslu je velmi nízké. Ale u takto nízkého pronikání nezůstane. Morgan Stanley vychází – opět vypočítáno pro Čínu – z růstu o více než deset procent ročně. Potom by se v roce 2020 dodávalo již 8 648 robotů jen do samotné Číny. Se stoupajícími mzdovými náklady a vzrůstajícími kvalitativními požadavky se stává automatizace a efektivní nasazení robotů v odvětví elektroniky nevyhnutelné.

Požadavky na automatizaci a roboty: příznivé ceny, vysoká rychlost, velká přesnost, enormní flexibilita. U spotřební elektroniky a ve výrobě počítačů a komunikačních přístrojů, ale také u displejů, solárních zařízení a v oblasti polovodičů, jsou rychlost, nejvyšší přesnost a akceptovatelné ceny pro nasazení robotů nezbytné. Požadavky z důvodu nasazení v podmínkách čistých prostor k tomu přistupují především v oblasti solárních zařízení a polovodičů.

Cena. K provádění jednoduchých úkolů byly roboty většinou příliš drahé; komplexní práce, například v montáži, bylo možné výhodněji provádět ruční prací. Platy v nízkonákladových zemích mezitím výrazně stouply a poměr cena-výkon se u robotů z důvodu zvýšení počtu kusů dále zlepšil.

Celkově mají však ukazatele celkových nákladů na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) výrazně větší vypovídací hodnotu než samotné investiční náklady. Intervaly údržby, nároky na údržbu, spotřeba energie, environmentální náklady, nízké nároky na školení a jednoduchá obsluha, životnost a dostupnost jsou podstatná kritéria. Eventuálně vyšší investiční náklady robotů mohou být rychle kompenzovány využitím vedlejších časů pro dodatečné úkoly. Vyšší přesnost a větší flexibilita činí investici do budoucna bezpečnou a rentabilní – i pro budoucí výrobky a výrobní požadavky.

Tabulka názorně ukazuje, jak se roboty vyvíjely – dosadíli se jako základní hodnota rok 1980, výrobní náklady, hmotnost, náklady na údržbu atd. se kontinuálně snižovaly. Výkonnost se naproti tomu ztrojnásobila.

Rychlost a přesnost. V procesním řetězci jsou rychlost a přesnost rozhodujícími konkurenčními výhodami – tím lze zvyšovat výrobu a snižovat výrobní náklady. Roboty lze přesně polohovat a přesně se pohybují po dráze – ideálně se tedy hodí pro citlivé výrobní a manipulační procesy v tomto odvětví.

Miniaturizace součástek a konečných výrobků stále roste – u mobilních telefonů, laptopů, přehrávačů MP3 nebo navigačních přístrojů. Základem toho jsou revoluční pokroky v mikroelektronice, ale také rychlé přenesení do masové výroby díky výkonným a automatizovaným výrobním řešením. Je možné tedy použít pouze roboty, které obojí navzájem spojují: vysokou rychlost a současně nejvyšší přesnost. Zde je v montáži častokrát ruční práce lepší volbou. To ale neznamená, že jsou roboty vytlačovány z montážních hal – naopak. Roboty a lidé budou v blízké budoucnost sdílet prostor na montážních pásech. Robot bude zaměstnancům odebírat namáhavé a nebezpečné práce a vždy se použije tam, kde se klade důraz na nejvyšší přesnost opakování a vysokou preciznost.

Flexibilita. Životní cykly výrobků se stále zkracují. Jestliže dosud existovaly modelové řady celé roky, dnes se aktuální modely modifikují již po několika měsících. Tato rychlá proměna znamená pro elektronický průmysl vysoký stupeň flexibility. Výrobci musí umět zvládat narůstající modelové varianty a efektivně vyrovnávat kolísající velikost výrobních dávek. Automatizace výroby pro jeden specifický typ výrobku (již) není zisková.

Maximální flexibilitu poskytují automatizační řešení, která využívají vedlejší časy pro různé úlohy, jako například montáž, manipulaci s materiálem a rovněž nakládání a vykládání strojů, a mohou rychle reagovat na změny v průběhu výroby a procesů. Navíc musí být možné úlohy snadno programovat a individuálně konfigurovat na změněné požadavky. Pouze tak je výroba optimálně připravena a budoucí směry vývoje.

Roboty – vhodné pro každé použití

Integrátor Manz sází ve své výrobě displejů na robotickou techniku firmy KUKA

Roboty ve výrobě displejů – od malých až po vysoké nosnosti. Nasazení robotů v odvětví displejů znamená v první řadě manipulaci se sklem – ve všech velikostech a různých tloušťkách. Sklo, moderní minerální špičková surovina, je důležitou součástí elektronického a komunikačního průmyslu. Aby bylo možné pokrýt tuto širokou poptávku, upřednostňují se inteligentní a rentabilní automatizační procesy. Při výrobě jsou požadovány především robustní a žáruvzdorné modely robotů, při vysoce přesném dalším zpracování pak naproti tomu přesné roboty s jemnou motorikou.

To, co začalo jednoduchými televizními obrazovkami, se vyvinulo do velké mnohotvárnosti nejrůznějších displejů: drobné indikační panely, notebooky, tablety, smartphony nebo mohutné obrazovky a velmi tenké sklo. Mnohé lze realizovat teprve díky robotům – a vše se teprve díky nim vyplácí.

Požadována je všestrannost: od mini displeje až po manipulaci s velkoformátovými tabulemi o váze více než 1 000 kg při tloušťkách od 0,5 milimetru. Zde záleží na extrémně krátkých dobách taktu a šetrné manipulaci s tabulemi. Roboty se používají především pro nakládaní a vykládání strojů, ale také pro úlohy oddělování a stohování – za normálních podmínek a v čistém prostředí. Přitom je důležité, aby byla korigována přetočení a tvořily se dokonalé stohy.

Roboty musí být schopné manipulovat s proměnlivými formáty a s velice tenkými a velkými tabulemi. Například automaty pro povrchovou úpravu vyžadují přístup na nejrůznější formáty skla – od malých až po velkoformátové tabule. Zde je vyžadována velká flexibilita. A manipulace s velmi tenkými, ale velkými tabulemi vyžaduje postupy, které vyhovují nesmírně citlivému materiálu. Při bezkontaktním oddělování nebo stohování tabule se přenáší na zvukový vlnách, tzv. ultrazvukových chapačích.

Automatizace – výroba solárních modulů systémově

Celý proces pevně pod kontrolou. Globální trh solárních modulů nabízí enormní potenciál růstu, je ale současně vystaven velkému konkurenčnímu tlaku. Zde je požadována automatizační technika na nejvyšší úrovni – a sice pro nejrozmanitější pracovní operace: od zpracování ingotů přes výrobu destiček až po hotový panel. Ať se jedná o montáž termických slunečních kolektorů, plně automatizovaný proces zapouzdření solárních modulů pomocí laminátorů, řešení třídění ingotů, všude jsou nasazeny roboty. Pouze inteligentní automatizace může zaručit účinnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a spolehlivost solárního modulu na desetiletí.

Solární moduly, které v zásadě sestávají z komplexně vrstvené tabule opticky aktivních, krystalických solárních článků, skleněné desky, různých ochranných vrstev a rovněž elektrických komponent (jako připojovací zásuvky a připojovacího terminálu), které jsou vloženy do hliníkového rámu, jsou dnes vyráběny převážně vysoce automatizovaným způsobem. Stoupající počty kusů při klesajících cenách lze sotva vyrábět jiným způsobem.

Avšak nejen hospodárnost hovoří ve prospěch automatizace v solárním průmyslu, také výrobně technické důvody mají nejvyšší důležitost. Například konstantní vysoká kvalita a výrobní spolehlivost. Již jeden jediný nekvalitní příčný letovaný spoj jedné větve může vést k tomu, že je celý solární modul nepoužitelný. Kromě toho nelze za určitých podmínek ruční výrobu provádět: jako například za velkého horka, v případě enormní hmotnosti a velikosti obrobků nebo také v případě monotónních, únavných pracovních operací.

Roboty – jednoduché a čisté

Roboty v čistém prostoru. Pro výrobu vysoce citlivých součástek a komponent jsou požadovány nejvyšší nároky na klima, čistotu a funkčnost ve výrobním procesu. Ty jsou splněny v čistém prostoru. Jak již název napovídá, dbá se v čistém prostoru úzkostlivě na čistotu. Je zkonstruován tak, aby se počet částic zavlečených do prostoru, případně v prostoru vznikajících a usazovaných částic, snížil na minimum a bylo možné regulovat podle potřeby vedlejší parametry čistoty, jako teplotu, vlhkost a tlak. Vedle čistoty vzduchu, která se zajišťuje nákladnými a energeticky náročnými klimatizačními zařízeními a vícestupňovou filtrací, jsou nutné přizpůsobené pracovní oděvy, speciální pracovní prostředky a nástroje a rovněž odpovídající pracovní technika, které udržují specifickou třídu čistoty. Základní know-how a inteligentní automatizační koncept, vzájemně sladěné metody a nástroje, zaručují stabilní udržení vysokých kvalitativních měřítek.

Průmyslové roboty stále častěji vstupují do této krajiny zbavené částic – se zapouzdřenými vedeními a kabely uloženými uvnitř a rovněž s integrovanou pohonnou technikou – jsou velmi vhodné pro výrobu v technickém, čistém prostoru. Speciální laky a povrchové úpravy odolávají i agresivním čisticím metodám a do čistého prostoru prakticky neuvolňují žádné částice. Těsnění navíc zabraňuje problémům vyvolaným otěrem. Mimořádná pohyblivost, nejvyšší přesnost a nejkratší doby taktu, doplněné o několik bezpečnostních funkcí, zaručují spolehlivou manipulaci. Vedle rychlosti a přesnosti robotů jsou zásadními kritérii jako například emise částic, snadno čistitelné speciální povrchy a extrémní spolehlivost.

Roky výzkumu a zkušeností: Od roku 2002 spolupracuje firma KUKA s Fraunhoferovým institutem pro výrobní techniku a automatizaci, o rok později dostává první robot certifikát pro čisté prostory (třída 8 dle ISO), za další rok jsou roboty KUKA certifikovány podle tříd 4 a 5. Aktuálně probíhá klasifikace celého sortimentu robotů. Aktuální roboty pro čisté prostory – se jmenovitou nosností od 6 do 500 kg – jsou již všechny certifikovány od třídy 3 až po třídu 6.

Roboty – pro nasazení na trhu spotřební, počítačové, komunikační elektroniky (3C)

Když se rychlost setkává s přesností. Osazování desek s plošnými spoji (hlavní součást takřka všech výrobků trhu 3C) je kompletně automatizované. Dosud ale byly roboty prováděny pouze jednotlivé pracovní operace.

Příklady pro možné úlohy ve výrobním procesu, které jsou automatizovány:

  • manipulace s velmi těžkými předměty
  • manipulace s materiálem
  • lakování
  • pájení
  • osazování (pick and place)
  • nakládání a vykládání
  • zvedání
  • svařování
  • kontrolování
  • balení

Bez ohledu na jejich možnosti je většina robotů používána pro jednoduché úlohy (jako nakládaní a vykládání), a tím jsou velmi drahé – zvláště ve srovnání s nízkými osobními náklady v zemích s nízkými platy.

Vedle nákladů za roboty mají v průmyslu 3C mimořádnou důležitost rychlost a přesnost. Velké výrobní objemy vyžadují vysokou rychlost a drobné provedení komponent vyžaduje přesnost. Automatizační řešení dnes směřují k flexibilním řešením typu „all in one“. Roboty umožňují umísťování nejmenších součástek s nejvyšší přesností stejně jako manipulaci větších součástek s nejvyšší rychlostí.

Poslední krok výroby výrobků 3C se provádí jako dříve manuálně – kompletace a balení je převážné ruční prací. Samotný poskytovatel EMS firma Foxconn zaměstnávala v roce 2012 1,2 miliónu lidí (a byla tak desátým největším zaměstnavatelem na světě).

Pohled do budoucnosti elektronického průmyslu

Trhy a regiony. Kam se bude elektronický průmysl vyvíjet, to již bylo částečně zmíněno. Jestliže firmy stahují svoji výrobu z nízkonákladových zemí s nízkými platy zpět, potřebují vysoce automatizované výroby, aby mohly držet krok s rozvíjejícími se trhy. Nárůst mzdových nákladů dělá automatizaci zajímavou také pro podniky v nízkonákladových zemích s nízkými platy. Srovnatelně nízká hustota robotů jak v rozvíjejících se trzích, tak i v celém odvětví, dovoluje také zde předpovídat silný nárůst robotů a automatizační techniky.

Mini a Mega. Dále pokračující miniaturizace, stále se zkracující životní cykly, rychle se měnící výrobní portfolio plus enormní růst složitosti výrobků vyžadují automatizační systémy a roboty s jinou výkonností, než je dosud běžné v jiných odvětvích.

Flexibilní a mobilní. Automatizační koncepty jsou zárukou úspěchu pouze tehdy, když je lze rychle přizpůsobovat změnám. Nejvyšší míra flexibility je dosahována roboty, které mohou přebírat a kombinovat různé úlohy, a které lze současně snadno programovat, když nastupují nové úkoly. Také zde se jako optimální řešení osvědčují roboty s kloubovým ramenem. Jak navíc stoupá stupeň flexibility, ukazuje firma KUKA v koncepční studii „moiros“ – průmyslový robot na mobilní platformě s navigačním softwarem z vlastního vývoje firmy KUKA zaručuje bezdrátovou a autonomní volnost pohybu. A díky tomu zcela nové možnosti použití automatizace v elektronickém průmyslu.

Člověk a robot. V budoucnosti budou vedle plné automatizace hrát roli také částečně automatizované výrobní procesy, při kterých člověk a robot stále více spolupracují. Zejména v oblasti montáže je mimořádný potenciál. Výrobci robotů pracují na příslušných řešeních; firma KUKA již zákazníkům definovala a dodala zákaznické specifikace v pozoruhodném rozsahu. A žádný podnik neměl aktuálně tolik robotů lehké konstrukce v pilotním provozu u zákazníků jako firma KUKA.

Integrátor Manz sází ve své výrobě displejů na robotickou techniku firmy KUKA

S progresivní technikou se rozšiřují možnosti nasazení robotů. Stávají se:

• více flexibilními

• snáze programovatelnými

• integrovatelnými (do stávajících strojů)

• více bezpečnými

• ještě rychlejšími

• ještě přesnějšími

• více energeticky účinnými

• ještě kompaktnějšími

• ještě lehčími

• mobilními

Rychlý test

Nepřetržitý vývoj a krátké inovační cykly v elektronickém průmyslu, a tím pokračující automatizace, slibují ohromné růstové příležitosti. Ty podniky, kterým se podaří efektivně propojit automatizaci s technologiemi a integrovat ji do výrobních procesů, z toho budou nejvíce profitovat. Pokud jsou navíc schopné optimalizovat svoji výrobu pomocí efektivní měřicí a kontrolní techniky a garantují trvale vysokou kvalitu svých výrobků, budou se moci v budoucnu s určitostí etablovat na trhu.

Pět chybných tezí, které Vám ukazují, proč byste se nyní měli také Vy zajímat o robotickou a automatizační techniku:

Teze 1: Roboty lze jen těžko hospodárně použít v elektronickém průmyslu.

Roboty – například roboty KUKA – se většinou amortizují dříve než za dva roky a jsou po celý životní cyklus bezpochyby výhodné (TCO).

Teze 2: Roboty lze v elektronickém průmyslu použít pouze pro jednoduché úlohy.

Již existují roboty pro mnoho aplikací s nanejvýš rozdílnými úkoly – v čistém prostoru, propojené k pásu, v zajištění kvality, ve výrobě a montáži – pro bezdotykové zpracování velmi tenkých velkých skleněných tabulí, pro umisťování drobných dílů – samostatně nebo společně s člověkem.

Teze 3: Životní cykly mnoha elektronických výrobků jsou často příliš krátké pro profitabilní nasazení robotů.

Roboty s kloubovým ramenem jsou velmi flexibilní, pokud se týká změny výroby. Lze je snadno programovat a mohou v nejkratší době přebírat nové úkoly při výrobě výrobků, o kterých dnes ještě není ani známo, jak vypadají.

Teze 4: V odvětví elektroniky se mnohé montuje ručně, jednoduše proto, že je to levnější.

Mnohé pracovní operace se dnes ještě provádějí, a některé také v budoucnu budou provádět, ručně levněji a rychleji. Přesto je trend zřejmý: Stále více úloh může a bude přebírat robot.

Teze 5: Ochrana investic a do budoucna bezpečné investice do robotické techniky nejsou prakticky možné v odvětví, jako je elektronický průmysl proměňující se šílenou rychlostí.

Kdo sází na sílu inovátora prostřednictvím robotů, které lze rychle a nekomplikovaně konfigurovat na změněné požadavky, může si být jist, že se rozhodl pro bezpečné perspektivní řešení.

Ralf Ziegler,

Manažer tržního segmentu Elektronika,

KUKA Roboter GmbH


KUKA Robotics

Robotické systémy pro elektronický průmysl.

KUKA nabízí elektronickému průmyslu rozsáhlé spektrum výkonných robotů pro rozmanité aplikace, typické pro obor a pro stále nové oblasti použití. Roboty KUKA zvyšují přesnost, kvalitu a rychlost téměř každého řetězce procesů, a přinášejí tak rozhodující konkurenční výhody. Výsledkem je růst produktivity při současném snižování výrobních nákladů. Široká paleta robotů KUKA, řada volitelných prvků výbavy a předem připravené softwarové balíčky navíc tomuto odvětví umožňují flexibilně reagovat na nové požadavky a úkoly. Pozoruhodné doby cyklů, nejvyšší preciznost a přesnost opakování to umožňují. Pro zvláštní požadavky firma KUKA vyvinula speciální modely, které zaručují optimální využití i v podmínkách čistých prostor nebo s progresivní mikromechanikou.

Společnost KUKA Roboter GmbH se sídlem v Augsburgu je podnikem akciové společnosti KUKA a patří k předním světovým dodavatelům průmyslových robotů. Její klíčová kompetence spočívá ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru. Společnost má vedoucí postavení na trhu v Německu a v Evropě, celosvětově je na druhém místě. Společnost KUKA Roboter GmbH zaměstnává celosvětově kolem 3 400 zaměstnanců. V roce 2013 firma dosáhla obratu ve výši 754,1 miliónů eur. Společnost je spolu s 28 pobočkami zastoupena na nejdůležitějších trzích Evropy, Ameriky a Asie. Více informací na www.kuka.cz.


 

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]