Elektro

11. září 2018 13:00

REVO – měření drsnosti povrchu na souřadnicovém měřicím stroji

Pětiosý měřicí system REVO je vlajkovou lodí firmy Renishaw v oblasti produktů pro souřadnicové měřicí stroje. Ucelená řada systému obsahuje kromě jiného take modul pro měření drsnosti povrchu.

Ať se jedná o skenování či spínací dotykové měření, pětiosá technologie Renishaw překonává umožňuje významně zvýšit výkon měřicího stroje ve srovnání se strojem osazeným konvenčním snímacím systémem.

REVO systém

U konvenčních metod měření provádí souřadnicový měřicí stroj všechny pohyby potřebné pro získání údajů z povrchu měřeného dílce. Zrychlení pohybu hmot stroje s cílem zrychlit měření způsobuje v konstrukci stroje setrvačné deformace, které zase způsobují chyby měření. Existuje horní hranice rychlosti pohybu stroje daná tuhostí stroje a servopohonu, za níž už nelze provést spolehlivé měření.

Technologie Renscan5, která tvoří základ snímacího systému REVO, umožnila tuto hranici prolomit. Lehká hlavice otočná ve dvou osách do neomezeného počtu poloh snadno absorbuje všechna nezbytná zrychlení a zpomalení. Souřadnicový měřicí stroj tak může provádět úlohu, k níž byl zkonstruován – pohybovat se během měření konstantní rychlostí v jednom vektoru.


Technologie pětiosého snímání Renscan5™

Z 55 na 5 minut – zlepšení výkonu o 900%. Skenování dvou těsnicích ploch hlavy a pěti částí v každém z osmi otvorů válce trvá běžně 50 až 55 minut. Systém Renscan5 REVO® tuto práci provede za 5 minut.


Omezení dynamických vlivů měření na tuhost stroje umožňuje uživateli pětiosého skenovacího systému dosáhnout nebývalých úrovní výkonu měření.

SFP – Modul pro měření drsnosti povrchu

Systém REVO obsahuje celou řadu výměnných modulů pro nejrůznější aplikace. Unikátním modulem je modul SFP1 určený k měření drsnosti povrchu dílce.

Modul SFP1 umožňuje měření drsnosti povrchu v rozsahu od 6,3 do 0,05 Ra přímo v průměru měřicího cyklu souřadnicového měřicího stroje. Díky této inovaci není nutné přenášet měřený kus na jiná pracoviště nebo měřit drsnost povrchu ručními měřidly. Výsledkem je významné zkrácení času kontroly měřeného dílu. Naměřené údaje jsou navíc součástí jediného měřicího protokolu.

Modul SFP1 je vybaven i řízenou osou C, což v kombinaci s neomezenou možností polohování měřicí hlavice REVO umožňuje automatickou orientaci hrotu sondy do libovolného úhlu odpovídajícího měřenému dílu a zajišťuje tak maximální kvalitu získaných údajů povrchu. Modul SFP1 je standardně dodáván se dvěma držáky doteku – přímým (SFS-1) a lomeným (SFS-2), které lze automaticky vyměňovat pomocí modulárního výměnného systému MRS.

Systém poskytuje výstupy ve formátu Ra, RMS a ve formátu nezpracovaných dat pro výstup do dalších metrologických programů kompatibilních s protokolem I++ DME.

Mohlo by se Vám líbit

Zvyšte svou všestrannost a snižujte náklady se systémem rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček Seco X-Head

Seco představuje nový modulární systém rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček XHead, jenž vyniká všestranností a vysokou užitnou hodnotou. Pomocí tohoto systému lze snadno střídat různé geometrie a […]

Pily a přesné nástroje na MSV 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh začíná již v úterý 4. října 2022 a dnes vám přinášíme novinky z oborů pily a nástroje. Inzerce „Pilaře“ najdete v pavilonu […]

Trelleborg vydává bílou knihu o kombinovaných silikonových zařízeních určených pro řízené uvolňování léčiv do organismu

Společnost Trelleborg Healthcare & Medical vydává novou technickou bílou knihu, která informuje o různých výrobních postupech kombinujících silikon s pokročilými aktivními farmaceutickými přísadami (API), o […]