Elektro

09. září 2015 13:26

Panasonic: Vývoj musí být zrcadlem budoucí poptávky

Historie již mnohokrát ukázala, že i dobře „rozjeté“ projekty či firmy skončily v propadlišti dějin jako neúspěšné, pokud se včas nepřikročilo k potřebné transformaci. Být stále ve střehu a naslouchat trhu a vizionářům je základ úspěchu. Malé firmy jsou velmi operativní; na základě aktuálních informací mohou přijímat změny a opatření s rychlostí, kterou jim mohou nadnárodní giganti jen závidět. U velkých společností, kde jsou základem krátkodobé, ale i střednědobé a dlouhodobé plány, je přijímání operativních změn poněkud komplikovanější. Ne však nemožné! Pojďme představit základní přístup společnosti Panasonic Electric Works.

Výrobky jsou testovány nezávislými techniky z různých průmyslových oblastí

Nasloucháme lidem z provozu

Jedním z nejúspěšnějších projektů poslední doby je „Product tester“. Při nebo před zaváděním finálních výrobků na trh jsou poskytnuty testovací vzorky technikům z různých firem široké škály průmyslových oborů. Spolu s výrobkem je poskytnuta i maximální technická podpora, která umožní seznámení se s výrobkem a zkrátí integraci na nejkratší možný termín. Tito testeři tak mají přístup k absolutním novinkám, a ještě jim výrobce poskytne technickou pomoc při zavádění produktů do jejich provozu. Každá spolupráce je optimální za předpokladu, že je výhodná pro obě strany. Platidlem v tomto případě je zpětná vazba. Panasonic získává názor přímo z výrobních závodů svých zákazníků a tyto myšlenky je možné ihned využít pro další vývoj. Zpětná vazba je pečlivě analyzována, a jak ukázala praxe, je spolupráce oboustranně velmi výhodná.

SW pro výběr správného produktu

„Softwarový nástroj pro výběr optimálního senzoru Panasonic je právě k dispozici.“ Touto větou začal být svět produktů Panasonic zase o trochu jednoduší. Aplikace umožňuje zúžit široké portfolio senzorů výběrem specifické skupiny (tlak, průtok, univerzální fotoelektrické senzory, bezpečnostní závory, indukční, vláknové či měřicí senzory) a nastavením filtrů s mnoha detailními parametry. Tímto způsobem je uživatel pohodlně naveden na produkt, který optimálně vyhovuje zadání. Aplikace je ihned spuštěna a připravena pro Váš výběr, a to pro PC, chytré telefony i tablety, bez jakéhokoliv zdlouhavého nahrávání stránek či dat. Funkce porovnání či možnost exportovat výsledky hledání do PDF je už jen drobností, která podtrhává výborné vlastnosti tohoto SW produktu.

Senzory byly první produktovou kategorií, kde SW nástroj pomáhal při výběru správného typu výrobku dle širokého spektra kritérií. Mezi další pak patří SW pro výběr relé, servomotory a chystají se další. SW nástroje přináší jistotu správného výběru. Klíčovým faktorem aplikací je velmi přívětivé a intuitivní rozhraní. Jasné strukturování a rozšířené možnosti filtrování jsou velmi „návykové“ a poskytují příjemné prostředí jak pro nákupčí, tak pro techničtěji orientované uživatele. Aplikace je průvodcem a přesně Vás navádí cestou výběru až po nalezení z technického hlediska vhodného produktu.

Aplikace pro nalezení optimálního senzoru šetří čas jak technikům, tak nákupčím

LED UV vytvrzování, teď i plošné

Jednou z velmi oblíbených kategorií výrobků Panasonic je Aicure – přístroj pro LED UV vytvrzování. Produkty Aicure poskytují nadstandardní výkon, snížení režijních nákladů a hlavně možnost okamžitého spínání do maximálního výkonu 20 W/cm2. Díky těmto svým parametrům, a možnosti nasazení v provozech 24/7, si velmi rychle získaly naprostou důvěru. Výrobek byl primárně určen pro bodové vytvrzování. Brzy po prvních úspěšných aplikacích se začala objevovat poptávka po plošném vytvrzování. Vývoj společnosti Panasonic vyslyšel potřeby trhu a letos se rodina přístrojů pro LED UV vytvrzování rozrostla o řadu UD40. K řídicí jednotce se připojují vytvrzovací lišty, v současné době v šířkách od 150 do 550 mm. Tímto krokem bylo vyhověno zákazníkům z oblasti tisku, lakování či plošného nanášení lepidel. I v této oblasti platí základní pravidlo společnosti Panasonic: „Naše podnikání se zaměřuje na přidanou hodnotu pro naše zákazníky. “ Vyřešení projektu zákazníka má větší prioritu než samotný prodej technologie. V praxi to znamená, že samotnému prodeji vždy předchází důkladné testování, a to velmi často i přímo na lince zákazníka, dokud není jednoznačné, že daný přístroj v konkrétních podmínkách 100% vyhovuje potřebám. Veškerá zpětná vazba je pak poskytována vývoji, aby se případný neúspěch „přetavil“ ve zkušenost vedoucí k nápravě.

Energetický management se vzdáleným přístupem a možností napojení na firemní systém

Měření i analýza elektrické energie v jednom

Na trhu je nepřeberné množství levných „měřáků“ elektrické energie a na druhé straně existují sofistikované přístroje pro důkladnou analýzu kvality elektrické energie. Na základě požadavků svých zákazníků byl spuštěn vývoj systému energetického managementu. Základem jsou inteligentní elektroměry nepřímého měření, na které navazují další komponenty průmyslové automatizace. Díky stavebnicové technologii lze měřit jeden stroj a data uchovávat offline na SD kartě měřicího přístroje nebo vytvořit libovolně rozsáhlé sofistikovaného měření s připojením na celopodnikový informační systém po ethernetu nebo bezdrátově.

Výhoda modulárního řešení je navíc umocněna otevřeností systému. Veškerý HW podporuje běžné komunikační protokoly a naměřená data jsou v čitelném, přesně strukturovaném formátu. Není tedy problém napojit měření elektrické energie na stávající systémy. Data je možno napojit na podnikové SCADA systémy nebo je možno využít KW Watcher – SW analytický nástroj, který je pro zákazníky Panasonic k dispozici zdarma.

Ionizace bez stlačeného vzduchu

Mnohé výzkumy a analýzy vyhodnotily stlačený vzduch jako nejdražší komoditu ve výrobních závodech. Záměrně zde neuvádíme konkrétní hodnoty, protože jednotlivé výsledky se od sebe poměrně liší a bylo by velmi obtížné porovnávat jejich postupy. Na čem se však určitě shodneme je fakt, že vzduch všechny údržbáře, a z pohledu financí i management, nenechává klidným.

Úniky se podílejí na spotřebě až 50 % a velmi obtížně se hledají. Panasonic se k tomuto problému postavil jednak vývojem řady průtokoměrů, které jsou primárně určeny pro měření spotřeby vzduchu v jednotlivých větvích, a jednak snahou umožnit výrobním závodům úplně stlačený vzduch eliminovat.

Nová řada ionizerů bez nutnosti připojení na stlačený vzduch si ponechává všechny výhody stávajících modelů, a to hlavně výkon, rychlost deionizace, bezpečné napájení 24 V, kompaktní rozměry i šíři pracovní plochy. Ve výrobních závodech, kde měli možnost tyto nové ionizery otestovat a porovnat se stávajícími, se většinou shodli na modifikaci pro budoucnost. Tam, kde to technologie výroby umožní, bude naplánováno absolutní odpojení větví stlačeného vzduchu. V rámci tohoto projektu eliminace stlačeného vzduchu dochází k náhradě pneumatických pohonů elektrickými servomotory. Ty mají menší poruchovost, levnější režijní náklady a nižší nároky na údržbu.

Ionizery bez nutnosti stlačeného vzduchu vykazují při stejném výkonu výrazně nižší režijní náklady

Upraveno pro průmysl zdravotnické techniky

Zdravotnická technika je obzvláště citlivá na kvalitu výrobku i celého výrobního systému. Zejména automatizovaná výroba, například kardiostimulátorů, kontaktních čoček, inzulínových per, těhotenských testů, chirurgických nástrojů, injekčních stříkaček a jehel, kanyl a jiné zdravotnické techniky, musí splňovat velmi vysoký standard kvality. Fotoelektrické senzory pro přítomnost a detekci polohy, jakož i přesné měření objektů, hrají důležitou roli v řetězci kvality výrobních linek.

Vzhledem ke skutečnosti, že veškerý vývoj a výroba jsou interní záležitostí společnosti Panasonic, je možné přistupovat téměř u jakéhokoliv výrobku ke specifické úpravě tvaru či změně technologie, aby finální produkt optimálně vyhovoval potřebám daného specifického oboru.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]