Elektro

14. března 2017 10:15

Do pražského kosmického inkubátoru míří prvních šest start-upů

Rozvíjet budou své projekty – závodní a trekový rám kola, digitalizaci leteckých dat, turistické mobilní aplikace, řízení afrického zemědělství či spektrální rentgen pro ověřování pravosti uměleckých děl do ESA BIC Prague míří: Festka, NG Aviation, Triphood, TuddyTuddy, Big Terra a InsightART | na své projekty využívající kosmických technologií budou moci po dobu až 2 let čerpat až 50 tisíc eur | projekty posuzovala komise složená ze zástupců českých partnerů i Evropské kosmické agentury (ESA)

Aplikace Triphood doprovází turistický zážitek originálními příběhy, chce tak k častějšímu pobytu venku přimět hlavně děti. Jiná aplikace TuddyTuddy zase propojuje cestovatele s místními obyvateli. Festka vyvíjí nový silniční závodní a trekový cyklorám Spectre. Cílem NG Aviation je nové řešení v oblasti digitalizace leteckých dat. Big Terra chce pomoci rozvoji afrického zemědělství. A spektrální rentgen InsightART nabízí účinný nástroj pro ověřování pravosti uměleckých děl. Pomáhat jim v tom bude pražský inkubátor Evropské kosmické agentury – ESA BIC Prague.

„Když jsme před sedmi měsíci oficiálně inkubátor otevírali, těšili jsme se na jeho první účastníky, na jejich nápady a projekty. A tady je máme. Šest českých start-upů, jejichž nápady zaujaly Evropskou kosmickou agenturu, prošly hodnocením a nyní je čeká až dvouletá inkubace v pražském kosmickém inkubátoru,“ říká Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest, která je operátorem projektu ESA BIC Prague.

„S nadšením sledujeme vstup prvních start-upů do ESA BIC Prague. Vysoká úroveň žádostí nám ukázala, že ve zdejším kosmicky orientovaném byznyse se skrývá extrémně vysoký potenciál. Těšíme se na pokračování spolupráce s CzechInvestem při podpoře těchto start-upů v technickém i obchodním poradenství,“ konstatuje Frank Salzgeber, vedoucí kanceláře Technology Transfer Programme Evropské kosmické agentury (ESA).

Vybrané start-upy budou moci v pražském kosmickém inkubátoru čerpat podporu až 50 tisíc eur na dokončení produktů a jejich uvedení na trh. Vedle Evropské kosmické agentury (ESA) se na něm finančně podílí i hl. m. Praha. Celkem je v programu vyčleněno téměř 45 miliónů korun. V inkubátoru sídlícím v pražském Paláci Adria budou mít start-upy přístup ke konzultačním a poradenským službám technologického i podnikatelského charakteru, marketingové podpoře a kontaktům na možné partnery i potenciální investory. Po dobu 5 let podpoří ESA BIC Prague až 25 vybraných start-upů. Zázemí projektu zajišťuje spolu s CzechInvestem i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Partnery ESA BIC Prague jsou také ministerstvo dopravy a Komerční banka.

„Jsem přesvědčen, že jde o oboustranně výhodné partnerství. Pro Prahu je čest podílet se na tomto projektu, zároveň pevně věřím, že město bude mít v blízké budoucnosti z výsledků inkubátoru užitek v podobě technologií, které budeme moci využívat třeba v rozvoji dopravy či služeb pro Pražany,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.

„Rozvoj a podpora začínajících podnikatelů je naší trvalou prioritou. Pro projekty podporované a rozvíjené v rámci ESA BIC Prague jsme připravili zvýhodněnou nabídku bankovních služeb a financování přizpůsobenou průběhu inkubačního procesu,“ dodává zástupce dalšího z partnerů projektu Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky. „Naši specialisté jsou zároveň připraveni poskytnout jednotlivým projektům poradenství a odborný mentoring,“ doplňuje.

Výrobce nejmodernějších kol Festka se zaměřuje na řemeslnou výrobu a technologickou inovaci. Spolupracuje s předními vědeckovýzkumnými ústavy a technologickými inovátory, jako je například ČVUT, CompoTech, Nippon, Campagnolo, GRM nebo Meopta. V současné době prochází Festka další fází růstu, soustředí se na vývoj nového silničního závodního a trekového rámu kola s názvem Spectre, který je určen především pro profesionální cyklisty z českého národního týmu trekové cyklistiky. S

polečnost NG Aviation má za cíl uvést nová nejmodernější řešení do pole digitalizace leteckých dat. Nabízí portfolio produktů s názvem AIME (Aeronautical Information Management Company), které obsahuje tři řešení v jednom balíčku. Aplikace AIME DINO bude spojovat potřeby letišť s poskytovateli letových navigačních služeb (ANSP).

Nástroj AIME Digital Data Creator je schopen vytvořit digitální mapy podle norem ICAO a poskytnout zákazníkovi jedinečný způsob, jak se usadit v digitálním světě. Chce využít výhod hmatového rozhraní a řešení virtuální reality, aby se práce s leteckými daty stala tak pohodlnou, jak je to jen možné. 3D digitální AIXM 5.1 prohlížeč letištních dat AIME Viewer GNSS- A-SMGCS je schopen integrovat polohu GNSS monitorovacího systému, monitoruje tak provoz na letišti a integruje ho do digitální mapy letiště, což usnadňuje navigaci, zejména pokud jde o překážky a uzavřené části služeb a letištních pohybových ploch.

Mobilní aplikace Triphood vypráví během cestování a výletů originální příběhy, které mají zejména děti navyklé trávit volný čas spíše u televize a počítače přimět k pobytu venku. Vhodná je zejména pro turistická a informační centra, hotely, národní parky, ZOO a další. Rozvoj aplikace spočívá v její optimalizaci a doplnění nových funkcí s dlouhodobým cílem, kterým je největší dostupná databáze výletů. TuddyTuddy je aplikace pro mobilní zařízení, která propojuje dobře informované místní obyvatele / průvodce s návštěvníky. Již je k dispozici v AppStore a GooglePlay a má dva typy zákazníků. Místní / průvodce o sobě může sdílet informace a uvést svou nabídku, která je nějakým způsobem jedinečná nebo zajímavá pro ostatní (např. jazyková vybavenost, znalost místních poměrů, dějin apod.). Na druhé straně jsou cestovatelé. Tato aplikace nemá žádnou přímou konkurenci, obzvláště ne v Praze.

Společnost Big Terra přichází s nejnovějšími pokroky v řízení afrického zemědělství. Kombinuje satelitní data, meteorologické stanice a numerické modely počasí, aby poskytla zemědělcům a dalším subjektům zapojeným do zemědělské infrastruktury jeden prostor pro data podporující jejich rozhodnutí při řízení zemědělských činností – od návrhů, kdy začít se sázením, jak jejich plodiny rostou, jak mohou nejlépe podpořit jejich úrodu, až po návrh optimální doby pro sklizeň.

Firma InsightART přináší světově jedinečný a nejmodernější spektrální rentgen v oblasti inspekce a ověřování umění, který poskytuje informace o složení pigmentu v obrazech a tím nabízí bezprecedentní podrobné údaje o snímaném obrazu. Pomáhá při ověřování autentičnosti díla a zároveň přináší jedinečný a vysoce detailní pohled za horní vrstvy malby pomáhající restaurátorům v jejich vysoce přesné práci. Rentgenová technologie InsightART pochází z kosmického výzkumu částic. Detektory používané InsightART jsou provozovány jako dozimetry a trackery částic na Mezinárodní vesmírné stanici a jsou také používány jako detektory pro nejnáročnější experimenty ve fyzice vysokých energií v CERNu. Celosvětově patentovaná technologie z těchto detektorů byla vyvinuta mateřskou společností InsightART – Advacam, spin-offem Českého vysokého učení technického v Praze.

Zdroj: www.czechinvest.org

 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]