Digitalizace

01. dubna 2019 08:00

Lenze: Digitální služby poskytované OEM výrobcem

Aplikace Asset Management přináší výrobcům strojů nové šance


Obchodní modely ve strojírenství se vlivem „Průmyslu 4.0“ změní. V budoucnu se budou pro prodej a údržbu strojů a zařízení stále častěji využívat digitální služby. Cestu k tomuto cíli připravuje Lenze svou aplikací „Asset Management“.


Foto: Lenze SE

Více softwaru, více konektivity, více IT, více inteligence – tak zní požadavky v kontextu „Průmyslu 4.0“. Realizace vyžaduje další komponenty. Vyplatí se však vůbec jejich nasazení? Může z toho zákazník ekonomicky profitovat? Tato kalkulace je velmi často zpochybňována – podle dosavadních měřítek se totiž nevyplatí.

Inzerce

Mechanismy používané v minulosti – šetření zdrojů, zlepšování kvality, urychlení procesů – nenabízejí dostatek potenciálu pro zlepšení, aby se odůvodnily vyšší investice. Konvergence IT a OT však umožňuje nové digitální služby, které mohou skokově zvýšit produktivitu a přinést další užitek. Edgar Schüber, ředitel dceřiné společnosti logicline, zná nejistotu spojenou s tímto tématem: „Všichni o tom mluví. Ale málokdo ví, co je třeba udělat, aby se takových výhod dosáhlo.

Nesporné jsou výhody, které s sebou přináší např. prediktivní údržba: Lze předcházet neplánovaným prostojům strojů a lépe připravovat nasazení servisních pracovníků. Intervaly údržby a servisu jsou optimalizovány z hlediska nákladů a zlepšuje se správa náhradních dílů. Pro výrobce strojů je nyní důležité tento pokrok v produktivitě obchodně využít – nikoli formou instalovaného hardwaru, nýbrž jako inteligentní službu. Tento obchodní model však vyžaduje určité předpoklady na straně infrastruktury. Kromě nepřetržité konektivity je nutná instance shromažďující a připravující data všech relevantních komponentů. Schüber hovoří o konceptu „Single Point of Truth“ – zde se nacházejí aktuální, spolehlivá data tvořící základ pro všechny na nich založené digitální služby.

Společnost Lenze a její dceřiná společnost logicline již vyvinuly aplikaci pro správu aktiv „Asset Management“, která představuje tuto centrální datovou instanci. Inventarizací celého stroje se všechny důležité komponenty stroje („aktiva“) zaznamenají přímo na místě do softwaru Lenze pro správu aktiv, a to i včetně sériového čísla, označení přístroje, fotografií montážních poloh a přiřazení funkční oblasti. Tento datový kmen se rozšíří o informace, jako jsou např. dodací lhůty a dostupnost, intervaly údržby, životní cyklus komponent, včetně dokumentace jako návody k obsluze a mnohé další údaje. Tím vznikne digitální profil stroje, který může sloužit jako základ pro různé služby.

Uživateli z toho vyplývají velké výhody již dnes. Při výskytu poruchy má rychle přístup k digitální příručce a může si vyhledat relevantní místa pomocí fulltextového vyhledání. Odpadá tak nutnost najít místo uložení vytištěné příručky a listovat v ní. Pokud se součástka musí opravit nebo vyměnit, lze udělit firmě Lenze servisní zakázku přímo prostřednictvím aplikace „Asset Management“. Ze systému se automaticky předají všechny podstatné informace k dané součástce, např. také varianty konfigurace (vlevo/vpravo), takže se vyloučí nesprávné objednávky nebo zdlouhavé upřesňující dotazy.

Doplňující informace z aplikace „Asset Management“ usnadňují a zpřesňují projektování pro výrobce strojů. Ten může také efektivněji uzpůsobit své služby a prostřednictvím rozšířené nabídky služeb objevit nové zdroje obratu a získat další zákazníky. „V konečném důsledku bude OEM výrobce v budoucnu prodávat své know how společně s infrastrukturou,“ říká Edgar Schüber. „A my mu poskytneme potřebný základ, který k tomu potřebuje.


O firmě Lenze:

Firma Lenze je přední společností v oblasti automatizace pro strojírenství. Díky kompetenci a zkušenostem získaných během 70 let své existence je Lenze pro své zákazníky silným partnerem. Portfolio obsahuje velmi kvalitní mechatronické produkty a balíčky, výkonné hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci strojů a služby pro digitalizaci v oblastech jako big data management, cloudová a mobilní řešení a software ve spojení s internetem věcí (IoT).


www.lenze.com

Mohlo by se Vám líbit

Veletrhy wire & Tube nastavují nové standardy

Globální hráči z celého světa na vrcholném setkání oboru v Düsseldorfu Inzerce Veletrhy wire & Tube potvrzují i v roce 2024 (s více než 2.600 vystavovateli z 65 zemí) […]

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]